Do Dvořákova festivalu byl zařazen také komorní koncert – v malé vsi, v malém kostelíčku sv. Floriána vystoupily dvě umělkyně se svými nástroji. Duo Suono: Anna Paulová – klarinet, Hedvika Mousa Bacha – harfa.

Posluchači vstoupili do kostelíka sv. Floriána ve Stříteži u Jihlavy v sobotu 20. května před 16. hodinou odpolední. Děti se seřadily na kůru, aby, jak řekla v úvodním slovu ex starostka Stříteže, paní Jana Novotná, „poznaly to nejlepší z kultury a obohatily se krásnou klasickou hudbou“. Svoje úvodní slovo pronesl také MgA Jakub Horký, ředitel festivalu.

Úvodní slovo v kostelíku sv. Floriána pronesl sám ředitel festivalu MgA Jakub Horký. (Zdenka Danková / ET ČR)

Klarinetistka, umělkyně Anna Paulová hraje na klarinet již od svých 11 let. Největším jejím úspěchem je 2. cena a titul laureáta na Mezinárodní hudební soutěži Pražské jaro. Je držitelkou řady cen z národních a mezinárodních soutěží. Jako sólistka vystoupila s PKF-Prague Philharmonia a dalšími významnými orchestry.

Harfenistka Hedvika Mousa Bacha se během svých studií se zúčastnila mistrovských kurzů u světoznámých harfenistek. Intenzivně věnuje komorní i sólové dráze a spolupracuje s mladými talentovanými umělci, se kterými vystupuje na koncertních pódiích a hudebních festivalech jak v České republice, tak i v zahraničí. Pravidelně spolupracuje s významnými českými orchestry. Věnuje se taktéž pedagogické činnosti.

Do svého vystoupení obě umělkyně zařadily Capriccio pro klarinet a harfu, op. 73 od F. Poenitze, Sonátu pro housle č. 1 g moll 1. věta Adagio od J. S. Bacha nebo Beau Soir od C. Debussyho a další skvosty klasické hudby. 

Každá z nich měla i svoje sólové vystoupení. Dojemně zazněla zazněla ze strun harfy Fantazie na symfonickou báseň Vltava od B. Smetany s úpravou H. Trnečka.

Harfa – královský nástroj

Po první části koncertu byly děti přizvány, aby z kúru sestoupily podívat se blíže. Paní harfenistka Mousa Bacha jim představila svůj nástroj: harfa je vyrobena ze smrkového a javorového dřeva a se svým zdobením jako taková existuje jediná v republice.

Duo Suono: klarinetistka Anna Paulová a harfenistka Hedvika Mousa Bacha spolu skvěle ladí. (Zdenka Danková / ET ČR)

Jak vůbec vznikla harfa? Paní harfenistka vyprávěla, jak pradávní lidé kdysi zaznamenali zvuk rozechvěné tětivy svého luku, když lovili, a pojali nápad vytvořit si takový hudební nástroj, přidávali struny a v konečné podobě tu stojí královský nástroj, jenž má i pedály, které účinkují tak, že každá struna má celkem tři ladění. A pokud hudebník udělá chybu, pokazí se hned tři tóny najednou, vysvětlila dětem. Vnímaví dospělí rovněž ocenili přednes znalostí o historii nástroje.

Anna Paulová také měla zmínku o vývoji svého nástroje – klarinet je celkem nový nástroj, jde o jednoplátkový dřevěný dechový nástroj, který se vyvinul z malé italské trubky.

Po odehrání koncertíku a bohatém potlesku posluchačů umělkyně přidávaly další skladbu, než se rozloučily s posluchači a s prostorem malého kostelíka.

Komorní koncert se konal se pod záštitou Římskokatolické farnosti Polná a Michaely Zadinové, současné starostky obce Střítež.

Dvořákův letošní festival se svým bohatým programem zahrnuje 64 koncertů, navštíví 55 měst a obcí v sedmi krajích. 

Více zde