Podle vědecké práce vytvářelo PCR testování občanů falešný obraz o vývoji epidemie. Přichází také se zajímavým zjištěním ohledně genomické souvislosti jednotlivých vln onemocnění covidem-19 v České republice. U varianty omikron nebyla zjištěna přímá evoluční souvislost s žádnou z předchozích variant viru SARS-CoV-2, což znamená, že se nejednalo o mutaci původního viru, ale o úplně jiný virus.

Vědecká práce (zdroj), které byla zveřejněna 4. dubna 2023 v publikaci International Journal of Vaccine Theory, Practice, and Research, získala poměrně velkou pozornost v odborných kruzích. Mainstreamová média jí však nevěnovala téměř žádnou pozornost.

Skupina vědců zde prezentuje „důkazy, že zanedbání zásad správné vědecké praxe mělo za následek nejen zveřejnění protokolu RT-qPCR Charité doporučeného WHO, ale i zdravotní problémy“, a poukazují na „zbytečné karantény zdravých osob, stejně jako lockdowny a kruté vedlejší škody na společnostech a ekonomikách po celém světě v důsledku vysokého počtu falešně pozitivních PCR-případů“.

Profesor Klaus Steger, který je v práci uveden jako corresponding author, poskytl redakci screenshot, z něhož vyplývá, že abstrakt práce zobrazilo více než 19 tisíc lidí a samotný dokument zobrazilo nebo stáhlo 4 500 uživatelů. (zdroj)

Vědci docházejí v práci k závěru, že je nutné pravidelně ověřovat jakýkoli diagnostický test založený na PCR pomocí sekvenování. „Aby se předešlo budoucím pochybením, potřebuje věda kontrolu reality a musí znovu zahájit vědecký dialog a osvobodit se od politického vlivu a dogmat,“ uvádí skupina vědců v abstraktu zveřejněné práce.

„PCR byla zneužita jako nástroj „detekce“ viru a společně s tím byl Corman/Drostenův test podvod. Nicméně vydali jsem o tom práci, která dokonce počtem downloadů předčila nejslavnější SeneffNeigh paper o nežádoucích účincích vakcín,“ uvádí spoluautorka práce, molekulární bioložka MUDr. Soňa Peková, PhD. „V ČR je, poctivě ignorována mainstreamem.“

Celý překlad Abstraktu

Autoři práce:

  • Ulrike Kämmerer, Professor, University Hospital Würzburg
  • Sona Pekova, Molecular Diagnostics, PhD
  • Rainer Klement, Medical Physicist in Radiation Oncology, PhD in Physics
  • Rogier Louwen, Medical Microbiologist, PhD
  • Pieter Borger, Researcher, PhD
  • Klaus Steger, Professor Emeritus in Medicine, PhD

Poprvé v historii medicíny byl laboratorní test (RT-PCR) použit jako jediné kritérium pro diagnostiku nemoci covid-19 a pro určení infekčnosti viru SARS-CoV-2, aniž by byly hodnoceny klinické příznaky a prokázána replikační schopnost viru, což mělo ospravedlnit provádění netestovaných zásahů v celé populaci.

Cílem této práce je

(1) vyhodnotit robustní protokol kvantitativní RT-PCR (RT-qPCR), který překonává hlavní obavy, jež se ve vědecké komunitě objevily v souvislosti s prvním protokolem RT-qPCR doporučeným WHO pro sekvence SARS-CoV-2,

(2) charakterizovat jednotlivé kmeny SARS-CoV-2 cirkulující v České republice od podzimu 2020 do jara 2021 s využitím sekvenování nové generace,

(3) znovu zahájit vědecký dialog a vrátit se k rozumu a medicíně založené na důkazech.

Představujeme RT-qPCR test určený k detekci všech dosud známých variant SARS-CoV-2 bez vzniku falešně pozitivních výsledků.

Na základě genomického mutačního profilu prokazujeme, že tři jednotlivé vlny (podzim 2020 až jaro 2021) v České republice na sebe navazovaly, ale postrádaly mezi sebou přímou genomickou souvislost. To se stalo zřejmým u varianty omikron, u které nebyla zjištěna přímá evoluční souvislost s žádnou z předchozích variant SARS-CoV-2.

Kromě toho přinášíme důkaz, že zanedbání zásad správné vědecké praxe mělo za následek nejen zveřejnění protokolu RT-qPCR Charité doporučeného WHO, ale i zdravotní problémy.

Zbytečné karantény zdravých osob, stejně jako uzavírky a kruté vedlejší škody na společnostech a ekonomikách po celém světě v důsledku vysokého počtu falešně pozitivních „PCR-případů“. Jinak infekční symptomatičtí jedinci získali falešný pocit bezpečí díky falešně negativním výsledkům testů, což mohlo vést ke vzniku klastrů covidu-19.

Naše výsledky i literární údaje potvrzují, že je nutné pravidelně ověřovat jakýkoli diagnostický test založený na PCR pomocí sekvenování. Aby se předešlo budoucím pochybením, potřebuje věda kontrolu reality a musí znovu zahájit vědecký dialog a osvobodit se od politického vlivu a dogmat. (zdroj)