Americký odvolací soud pro 9. obvod rozhodl 7. července, že žaloba, která obviňuje kalifornského technologického giganta Cisco z napomáhání násilnému pronásledování Falun Gongu čínským režimem, může postoupit k soudnímu řízení.

Stoupenci Falun Gongu, duchovní skupiny, která je v Číně od roku 1999 tvrdě pronásledována, podali v roce 2011 žalobu na společnost Cisco spolu s jejími dvěma bývalými vedoucími pracovníky, dlouholetým generálním ředitelem Johnem Chambersem a Fredym Cheungem, tehdejším viceprezidentem společnosti Cisco pro oblast Číny. Žaloba tvrdí, že firma dodávala technologie, které čínským úřadům pomáhaly vybudovat rozsáhlou sledovací síť k identifikaci a sledování praktikujících Falun Gongu a usnadňovaly jejich následné zatýkání a mučení.

Federální odvolací soud zrušil rozhodnutí okresního soudu nižší instance z roku 2014 o zamítnutí případu a shledal tvrzení žalobců dostatečnými pro pokračování v řízení.

„Dospěli jsme k závěru, že tvrzení žalobců, pokud je přijmeme jako pravdivá, jsou dostatečná pro uvedení věrohodného tvrzení, že společnost Cisco poskytovala zásadní technickou pomoc ,douzhengu‘ Falun Gongu s vědomím, že je značně pravděpodobné, že dojde k porušování mezinárodního práva v podobě mučení, svévolného zadržování, zmizení a mimosoudního zabíjení,“ napsala soudkyně amerického obvodu Marsha Berzonová ve většinovém stanovisku poroty, kterým žalobu obnovila. „Douzheng“ (čti tou-čeng), termín používaný Komunistickou stranou Číny, označuje násilné politické kampaně, které režim iniciuje proti domnělým nepřátelům.

Soudkyně Berzonová konstatovala, že činy společnosti, z nichž mnohé se odehrály na území USA, představují „napomáhání a podněcování“ k týrání ze strany čínského režimu.

Devátý obvodní odvolací soud USA v San Francisku, 12. června 2017. (Justin Sullivan / Getty Images)

Terri Marshová, výkonná ředitelka Nadace pro lidská práva (Human Rights Law Foundation) a hlavní advokátka žalobců, označila tento vývoj za pozitivní krok k omezení perzekuční kampaně.

„Poselství je jasné: americké společnosti a jejich výkonní pracovníci nemohou beztrestně podporovat porušování lidských práv v Číně. Musí být pohnáni k odpovědnosti a budou pohnáni k odpovědnosti,“ řekla deníku The Epoch Times.

Zlatý štít jako nástroj perzekuční kampaně

Žalobci s odkazem na marketingové materiály společnosti Cisco nalezené na čínských internetových stránkách i jinde tvrdí, že společnost Cisco jednala více než jako nevědomý komerční subjekt prodávající do Číny své technologie. V touze získat čínský technologický trh v hodnotě několika miliard dolarů se společnost podle žaloby marketingově zaměřila na disidenty a stala se prostředníkem násilného potlačování víry ze strany režimu, který výměnou za přístup na trh navrhoval a vyvíjel komplexní aparát s americkými technologiemi a talenty.

Systém, na který žalobci odkazují, se nazývá „Zlatý štít“. Jde o celostátní sledovací platformu čínského bezpečnostního aparátu. Společnost Cisco podle žalobců navrhla, vytvořila a poskytla rozhodující pomoc při realizaci a následném doladění projektu Golden Shield v době, kdy ho režim nebyl schopen vyvinout sám.

Kromě softwaru na míru poskytovala společnost Cisco čínským agentům pověřeným pronásledováním Falun Gongu také testování a průběžný „výcvik dovedností“ a „technické školení“, tvrdí žaloba.

Společnost Cisco ze svého sídla v San Jose navrhovala a vyráběla klíčové komponenty, jako jsou čipy integrovaných obvodů pro Golden Shield, a společnost „záměrně v pravidelných intervalech začleňovala specifické signatury Falun Gongu do aktualizací bezpečnostního softwaru, aby zajistila identifikaci, blokování, sledování a potlačování aktivit a osob Falun Gongu“, uvádí se v soudním podání.

Výsledným produktem byl sledovací systém, který mohl v reálném čase monitorovat internetové aktivity stoupenců Falun Gongu a umožňoval režimu identifikovat, shromažďovat a mučit členy této náboženské skupiny a nutit je, aby se zřekli své víry. Systém také vytváří podrobné a neustále aktualizované profily podezřelých a známých stoupenců Falun Gongu, které mohou čínští pracovníci bezpečnostních složek vyhledat kdekoli v zemi, včetně informací o jejich poloze, rodinných příslušnících a kontaktech, tvrdí žalobci.

Zástupci společnosti Cisco sdělili deníku The Epoch Times, že „obvinění proti společnosti Cisco nemají žádný základ“.

„Rozhodnutí devátého obvodu ze 7. července neučinilo žádná skutková zjištění ani nehodnotilo případnou odpovědnost, ale pouze konstatovalo, že žalobci mohou vznést své nároky a nechat je dále posoudit okresním soudem,“ uvedl mluvčí firmy a dodal: „Naše produkty vytváříme podle celosvětových standardů, které podporují volný tok informací, soukromí a svobodu projevu. Společnost Cisco se dlouhodobě zavazuje dodržovat a respektovat lidská práva všech lidí a pevně se zasazuje o otevřený globální internet.“

Všech 13 žalobců, včetně jednoho občana USA, uvedlo, že byli prostřednictvím technologie Golden Shield identifikováni jako účastníci aktivit souvisejících s Falun Gongem na internetu a strádali zadržováním, které trvalo od několika měsíců až po několik let, přičemž byli v jeho průběhu vystaveni mučení.

„Fyzické mučení, kterému byli žalobci vystaveni ve vazbě a při věznění v pracovních táborech, zahrnovalo bití ocelovými tyčemi a šoky elektrickými obušky, nedostatek spánku, nucení k dlouhodobému sezení nebo stání v bolestivých polohách a násilné krmení,“ napsala soudkyně Berzonová.

Úřady údajně používaly informace uložené v systému Golden Shield jako nástroje k vyvíjení psychického nátlaku při mučení, poznamenala. Rovněž upozornila na údajné opakované odvolávání se společnosti Cisco na stranickou rétoriku týkající se Falun Gongu.

Společnost údajně na veletrzích v Pekingu počátkem roku 2000 propagovala své služby jako užitečné pro „douzheng“ Falun Gongu a na školení společnosti Cisco, které bylo k dispozici v roce 2012, se údajně při popisu Falun Gongu používaly pojmy „viry“ a „mor“, plně v souladu se „stranickou propagandou“, napsala Benzonová ve vyjádření pro soudní komisi.

Na této zprávě se podílela Terri Wu.

Z anglického originálu na The Epoch Times přeložil Ondřej Horecký.