Odborníci pozorují zvláštní nárůst výskytu rakoviny u osob mladších 50 let, který se z biologického hlediska zřejmě liší od rakoviny s pozdním výskytem. Zatímco někteří tvrdí, že výskyt rakoviny stoupá již desítky let, a přičítají tento nárůst sladkým nápojům, životnímu stylu a poruchám spánku, jiní tvrdí, že mRNA vakcíny proti covidu-19 způsobily vznik „turbo rakoviny“. Americké regulační orgány se tímto stále rostoucím problémem bohužel nezabývají.

Ačkoli neexistuje žádná oficiální lékařská definice toho, co lékaři nazývají „turbo rakovinou“, tento termín se běžně používá k definování agresivních, rychle se objevujících rakovin odolných vůči léčbě, které se vyskytují především u mladých, zdravých jedinců po očkování vakcínou proti covidu-19. Tyto případy se často objevují v pozdním stadiu s metastázami a rychle se stávají smrtelnými.

„Děje se to, že tyto rakoviny, které jsme zvyklí vídat, se svým růstem a chováním zcela vymykají svému charakteru… Takže ,turbo rakovina‘ je něco, co tu nebylo, a najednou je to všude,“ řekl dr. Ryan Cole, patolog a generální ředitel společnosti Cole Diagnostics, v rozhovoru pro pořad „American Thought Leaders“ na EpochTV.

Doktor Cole v pozdějším rozhovoru pro The Epoch Times uvedl, že poprvé zaznamenal nárůst výskytu některých typů rakoviny po zavedení vakcíny v prosinci 2020, a věří, že vědci začínají chápat, jak se tyto druhy rakoviny objevují.

„Lékaři se ve své každodenní praxi setkávají s více typy rakoviny, a to u mladých skupin pacientů, u kterých se obvykle s rakovinou nesetkáte. Ačkoli se nárůst výskytu rakoviny dává za vinu zmeškaným vyšetřením, víte, není to způsobeno zmeškanými vyšetřeními, protože mladí lidé obvykle na pravidelné kontroly nechodí,“ uvedl dr. Cole.

Nádorových onemocnění přibývá rychleji, než se očekávalo, což potvrdil nespočet lékařů a kliniků po celém světě. Jejich pacienti jsou léta bez rakoviny, ale pak se po přeočkování rakovina „objeví“, dodává doktor Cole. Jedinečnost turbo rakoviny spočívá v tom, že nereaguje na tradiční léčbu, protože buňky v kostní dřeni byly změněny a buňky „nedělají to, co by měly“.

Studie a kazuistiky rakoviny po očkování vakcínou proti covidu-19

Studie a kazuistiky různých druhů rakoviny po mRNA očkování pomáhají odborníkům pochopit možné mechanismy, které mohou umožňovat množení těchto nádorů.

V nedávné belgické studii publikované v časopise Frontiers Oncology vědci představili první případ maligního lymfomu u myší. Maligní lymfom je vzácný nežádoucí účinek hlášený po očkovaní proti covidu-19.

Dva dny po podání posilovací dávky vakcíny na covid od společnosti Pfizer došlo u jedné ze 14 myší ke spontánnímu úmrtí. Při vyšetření se u 14týdenní myši zjistilo, že má abnormálně velké orgány a rakovinný lymfom v játrech, ledvinách, slezině, srdci a plicích. Ačkoli prokázání přímé příčinné souvislosti je složité, autoři uvedli, že jejich zjištění doplňují „předchozí klinické zprávy o vzniku maligního lymfomu po očkování novou mRNA vakcínou proti covidu-19“.

V článku v časopise Medicina z ledna 2023 vědci prezentovali případ 66letého muže, u kterého se 10 dní po podání třetí dávky vakcíny Pfizer objevily zduřelé lymfatické uzliny. Po dalších vyšetřeních byl u pacienta diagnostikován nehodgkinský lymfom (NHL) 2. stadia. Na základě přehledu literatury bylo zjištěno dalších osm případů NHL, které se objevily krátce po očkování vakcínou proti covidu. Pět případů lymfomu se objevilo po očkování vakcínou Pfizer, jeden případ po očkování vakcínou AstraZeneca, jeden po očkování vakcínou Johnson & Johnson a jeden po očkování vakcínou Moderna.

V dopise redakci v časopise Journal of the European Academy of Dermatology & Venereology ze srpna 2022 lékaři popsali dva pacienty s diagnózou difuzního velkobuněčného B-lymfomu, který se vyvinul ze zduřelých lymfatických uzlin po očkování anticovidovou vakcínou od společnosti Pfizer.

Autoři studie zjistili, že difuzní velkobuněčný B-lymfom „může rychle růst“ po očkování vakcínou proti covidu a vyzvali dermatology, aby věnovali pozornost zduřelým lymfatickým uzlinám nebo útvarům v blízkosti místa vpichu.

Zduření lymfatických uzlin neboli lymfadenopatie je považováno za běžný nežádoucí účinek očkování vakcínou proti covidu, který je častěji pozorován po očkování novými mRNA vakcínami než po očkování jinými vakcínami.

Lymfadenopatie je také uznávaným „nezávažným“ nežádoucím účinkem očkování vakcínou proti covidu-19 uvedeným v informačních listech pro poskytovatele zdravotní péče Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv USA (FDA) u monovalentní i bivalentní vakcíny Moderna a Pfizer. Farmaceutické společnosti ani americké kontrolní úřady však neposuzovaly, zda existuje souvislost mezi lymfadenopatií související s očkováním a rakovinou.

Rok po uvedení vakcíny na trh zveřejnili vědci v časopise Journal of the American Medical Association (JAMA) kazuistiku zdravé 39leté ženy, u níž byla po očkování vakcínou od společnosti Pfizer diagnostikována „reaktivní lymfadenopatie spojená s očkováním“. O šest měsíců později jí byla diagnostikována invazivní rakovina prsu v pravém ňadru, na stejné straně těla, kde se nechala očkovat a kde měla zduřelé lymfatické uzliny.

Naléhavá potřeba zjistit základní příčiny turbo rakoviny

Přesný mechanismus, který dává vzniknout turbo rakovině, není znám a není jasné, zda je za tyto nádory zodpovědný jeden nebo více mechanismů, uvedl v e-mailu pro The Epoch Times dr. William Makis, onkolog, výzkumník v oblasti rakoviny a radiolog nukleární medicíny.

Dr. Makis uvedl několik následujících možných hypotéz, jak by mohly mRNA vakcíny proti covidu-19 způsobovat turbo rakovinu:

1. Současné mRNA vakcíny proti covidu obsahují pseudouridinem modifikovanou mRNA, která oslabuje nebo mění aktivitu klíčových proteinů vrozeného imunitního systému, což zhoršuje dozor nad rakovinou. Tyto klíčové proteiny nazývané toll-like receptory mohou při aktivaci zabraňovat tvorbě a růstu nádorů.

2. Očkování mění signalizaci T-buněk, která vyvolává hluboké narušení interferonu typu 1 a dohledu nad rakovinou. T-buňky, typ bílých krvinek, pomáhají imunitnímu systému těla předcházet rakovině. Studie ukazují, že opakované očkování zvyšuje hladinu určité protilátky zvané IgG4, což způsobuje potlačení T-buněk a interferonu a to vede k neschopnosti udržet rakovinu pod kontrolou, uvedl dr. Cole pro The Epoch Times.

„Každý člověk má v těle každý den atypické buňky a mít systém dozoru je důležité, ale když se tento systém vypne, tyto buňky se zblázní. Jak dlouho zůstanou potlačeny, nikdo neví, a právě tyto studie by měl NIH (National Institutes of Health) provádět,“ míní dr. Cole.

3. Posun protilátky IgG4 způsobený opakovaným mRNA očkováním by mohl vytvořit toleranci na spike protein a narušit produkci protilátek IgG1 a IgG3 a dozorování rakoviny.

4. Spike protein produkovaný tělem po mRNA vakcinaci může zasahovat do důležitých proteinů, které potlačují nádory – P53, BRCA 1 a dvěma nádorovými supresorovými geny.

5. Spike protein může zasahovat do mechanismů opravy DNA.

6. RNA z vakcíny proti covidu-19 může být reverzně přepsána a integrovat se do lidského genomu.

7. Injekční lahvičky společností Pfizer a Moderna, u nichž byla zjištěna kontaminace plazmidovou DNA obsahující spike protein viru SARS-CoV-2, se mohou integrovat do lidského genomu.

8. Přítomnost simian viru 40 (SV40) v DNA objevené v injekčních lahvičkách s mRNA s vakcínou od společnosti Pfizer může vést ke vzniku rakoviny, především nehodgkinského lymfomu a dalších lymfomů, stejně jako tomu bylo v případě vakcín proti dětské obrně kontaminovaných SV40.

9. Vakcíny na bázi mRNA mohou být spouštěčem uvolňování onkogenů-onkomiRů nebo mikroRNA, které mohou zesilovat nebo brzdit rozvoj rakoviny a podílet se na biologických procesech rakoviny, jako je proliferace, invaze metastáz, angiogeneze, chemorezistence a únik před imunitním systémem.

„Domnívám se, že je naléhavě nutné určit základní mechanismy turbo rakoviny, protože v současné době nemají onkologové pacientům, u nichž se turbo rakovina vyvinula, co nabídnout a konvenční léčba rakoviny nabízí minimální nebo žádný přínos,“ pronesl dr. Makis v rozhovoru pro The Epoch Times.

David Wiseman, vědecký pracovník v oblasti farmacie, farmakologie a experimentální patologie, sdělil deníku The Epoch Times v e-mailu, že ani plně schválená verze vakcíny proti covidu společnosti Comirnaty-Pfizer, ani vakcína Spikevax společnosti Moderna nebyly hodnoceny z hlediska potenciálu způsobovat rakovinu.

Dne 30. března 2023 předložil Wiseman a čtyři další odborníci 27stránkový dokument Výboru národních akademií, který má za úkol přezkoumat relevantní nežádoucí účinky spojené s vakcínami proti covidu-19.

Na základě systému VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System), databáze, kterou společně spravují americká Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) a FDA a která slouží k hlášení nežádoucích účinků vakcín, zjistil Wiseman a jeho spoluautoři nadměrný počet signálů o rakovině u vakcín na covid, konkrétně v období od 14. prosince 2020 do 24. července 2023 ve srovnání se všemi ostatními vakcínami za všechny roky počínaje rokem 1990.

Bezpečnostní signál znamená, že zdravotní komplikace může souviset s vakcínou, ale vyžaduje další analýzu, aby se souvislost potvrdila.

Tato zjištění doplnila analýzy CDC o poměrném hlášení (PRR) získané na základě žádosti o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím (FOIA), které hodnotily nežádoucí příhody hlášené od 14. prosince 2020 do 29. července 2022.

PRR porovnává hlášení specifických nežádoucích příhod, které se vyskytly po podání vakcíny od Moderny nebo Pfizeru, s hlášeními po očkování jakoukoli jinou vakcínou nebo všemi vakcínami, které nejsou vakcínou proti covidu-19. Ve zprávě PRR CDC byly zjištěny signály rakoviny tlustého střeva, metastazujícího karcinomu prsu, metastáz do jater, kostí, centrálního nervového systému, lymfatických uzlin, prsních útvarů, chronické lymfocytární leukémie, B-buněčného lymfomu a folikulárního lymfomu.

Wiseman uvedl, že z dokumentů FOIA je zřejmé, že CDC o hlášeních o rakovině ví. „Vládní úřady věděly, že se u těchto injekcí vyskytne rakovina, a snažily se to ututlat, ale údaje prosakují ven,“ podotkl dr. Cole pro The Epoch Times s odkazem na 490 stran komunikace, kterou získal od NIH na základě žádosti FOIA.

CDC má podávat zprávy o nemocnosti a úmrtnosti, a když patolog cokoli diagnostikuje, použije kód diagnózy a ten jde do federálního základu, který se hlásí federálním sledovacím agenturám, vysvětlil dr. Cole.

„Všechny tyto podmnožiny údajů by měly být snadno zjistitelné, pokud by úřady hlásily, co mají. Mohli bychom vidět statistické změny v diagnózách za posledních dva a půl roku od zavedení očkování. Otázkou je, proč to nedělají i vlády ostatních zemí světa.“

Z anglického originálu na The Epoch Times přeložil Ondřej Horecký.