Komentář

Máte obavy ze změny klimatu? Nebo máte naopak plné zuby proroků předpovídajících apokalypsu? Dejte na radu starého chemika a začněte své osobní hodnocení „klimatické krize“ zavržením tohoto oblíbeného klišé: zemská atmosféra působí jako izolační přikrývka.

Mnoho lidí, kteří se obávají změny klimatu, tuto analogii nebo jí podobné často používají. Je to jednoduché vysvětlení, kterému většina lidí rozumí. Myšlenka je taková, že příliš mnoho skleníkových plynů v atmosféře působí jako trojitá přikrývka z jehněčí vlny, která zachycuje teplo, které by jinak uniklo do prázdného prostoru.

Ačkoli tato příliš zjednodušující metafora v sobě skrývá jen málo vědeckých faktů, používají ji lidé na obou stranách debaty o změně klimatu. Odpůrci fosilních paliv, jako je Bill Nye, se pokusili „demonstrovat“, že oxid uhličitý je schopen zadržet v ekosystému Země výrazně více tepla než jiné plyny. Na druhé straně někteří skeptici klimatických změn odmítli celou myšlenku, že by složení plynu v atmosféře mohlo ovlivňovat globální klimatické trendy.

Oba argumenty jsou chybné, ironicky ze stejného důvodu. Ani jeden nebere v úvahu velmi základní pojem termodynamiky – tepelnou kapacitu. Termodynamika je ta část vědeckého studování, která zkoumá, jak se energie pohybuje přírodními a umělými systémy. Vědci zajímající se o termodynamiku sledují energii pomocí různých parametrů, jako je teplota, tlak, objem, hmotnost a tak dále.

Tepelná kapacita je důležitou termodynamickou vlastností, kterou je třeba vzít v úvahu, když diskutujeme o důležitosti atmosférických plynů. Tepelná kapacita se týká schopnosti daného objemu látky zadržovat energii v průběhu času, přičemž energie se nejpohodlněji měří teplotou látky.

Obecně platí, že většina pevných látek a kapalin má velmi vysoké tepelné kapacity ve srovnání s plyny, které mají docela triviální tepelné kapacity. Například metr krychlový vody zadrží asi 5000krát víc energie než metr krychlový vzduchu. Skutečnost, že vzduch špatně udržuje teplo, je důvodem, proč se v noci ochlazuje.

Jenomže teze o změně klimatu není o atmosféře zadržující teplo, je to o tom, že oxid uhličitý odráží teplo. To je jemný, leč životně důležitý rozdíl. Abychom to pochopili, musíme začít tím, jak se projevuje energie generovaná sluncem.

Slunce produkuje energii na široké škále vlnových délek, od rentgenového záření po rádiové vlny a vše mezi tím. Jedinou částí spektra, se kterou si slunce nehraje, jsou paprsky gama, což je pro život na Zemi dobrá věc. Některé vlnové délky se odrážejí nebo se absorbují nebo se rozptylují dříve, než k nám dosáhnou. Mechanismy jako Van Allenovy pásy a stratosférický ozón nás chrání před těmi nejnebezpečnějšími. Část energie je absorbována oceánem a pevninou, které jsou mnohem důležitějšími chladiči než atmosféra, která je obklopuje.

Jak oxid uhličitý ovlivňuje rovnováhu? V části infračerveného spektra je sluneční světlo, které se obvykle odráží od planety a odráží se zpět do vesmíru. Oxid uhličitý může vzít část této části a vrátit tuto energii zpět na Zemi.

Během procesu odrazu se vlnová délka světla posouvá k části infračerveného záření, které Země pohltí, a tím přispívá více energie k chladičům, na kterých opravdu záleží: pevnině a oceánu. A to je to, co teoreticky ohřívá planetu. Ne atmosféra, která se chová jako přikrývka, ale atmosféra, která mírně zvyšuje energii uloženou na planetě, takže když tyto chladiče uvolňují své nahromaděné zásoby energie, dělají to s o něco vyšší rychlostí. A to je jev, který se nakonec projeví jako stoupající teplota atmosféry.

Je pravda, že jde o přílišné zjednodušení nesmírně složitého systému, ale je to lepší přiblížení skutečnosti než plošná analogie. Faktem je, že klima Země je nesmírně složitý systém se stovkami, ne-li tisíci vstupů a výstupů. Pokud je mi známo, žádný legitimní klimatolog, ani ten nejzarytější skeptik, nepopřel, že by koncentrace oxidu uhličitého mohla mít určitý vliv na klima. Otázkou tedy je, jak významný je tento účinek ve srovnání se všemi ostatními zahrnutými faktory.

Známý klimatolog a skeptik Roy Spencer to řekl nejlépe, když vypozoroval: „Pokud je klima tak citlivé na malé změny v koncentracích oxidu uhličitého, jak si někteří mí kolegové myslí, pak s tím stejně nemůžeme nic dělat.“

V nepravděpodobném případě, že byste se ocitli v civilizovaném rozhovoru s někým, kdo si stále zachovává otevřenou mysl ohledně změny klimatu, tento bod rozhodně stojí za zmínku.

Z anglického originálu na The Epoch Times přeložil Ondřej Horecký.