Nejnovější průzkum ohlasů české veřejnosti na státní instituce zveřejněný minulý týden Centrem pro výzkum veřejného mínění (CVVM) ukázal na nejnižší důvěru ve vládu ČR za posledních několik let.

Z téměř tisícovky obyvatel naší země vyjádřilo v průzkumu za červen a červenec kladnou míru důvěry vládě pouze 25 % dotázaných.

Dle dat CVVM jde o nejhorší výsledek (minimálně) od roku 2019, kdy vládě ČR důvěřovalo 44 % lidí. Vůbec největší důvěru od té doby měli občané v říjnu 2019, kdy se vyhoupla na 50 %.

Od té doby však její tendence klesá. Při prvním průzkumu CVVM, v době vzniku Fialovy vlády, v ní mělo důvěru 35 % obyvatel.

Procento obyvatel ČR, které dle průzkumu CVVM „rozhodně důvěřuje“ či „spíše důvěřuje“ institucím. (Epoch Times dle dat CVVM)

Stejných celkových pětadvacet procent v kategoriích „rozhodně důvěřuje“ či „spíše důvěřuje“ zaznamenala i Poslanecká sněmovna, jejíž výsledky i klesající tendence korelují s vládou. Nejhůře však na tom byla v červnu 2021, kdy jí obyvatelé ČR důvěřovali jen z 21 procent.

Pokud jde o Senát, jeho „křivky“ se od roku 2019 pohupují. Tendence v jeho oblibě však, na rozdíl od vlády a Poslanecké sněmovny, mírně roste. V onom nejnovějším průzkumu zaznamenal důvěru 36 % obyvatel.

Nejlépe si v průzkumu vedli starostové obcí a obecná zastupitelství s 65, resp. 62 procenty.