Česká společnost ornitologická (ČSO) již dlouhodobě spolupracuje s energetiky z distribuční společnosti EG.D, patřící do skupiny E.ON, na ochraně ptactva a vývoji zabezpečovacích prvků na nadzemních rozvodech elektřiny, uvádí zpráva ČSO.

Podle ornitologů se přednostně zabezpečují místa, kde se vyskytují vzácní dravci. V ochraně dravců má pomoci i přeshraniční projekt EUROKITE, který sleduje jejich pohyb a zkoumá příčiny úhynu. V rizikových oblastech pak může efektivně cílit opatření.

E.ON udává, že Česko křižuje 70 tisíc kilometrů vedení vysokého napětí, jež je upevněno na 750 tisících sloupech. Velká část z nich má konstrukci s rovinnými prvky, které lákají k usednutí dravce a další ptáky.

„Přirozené posedy v podobě stromů v intenzivně obhospodařované krajině s velkými lány již téměř neexistují, ptáci proto sloupy na polích a loukách rádi využívají – jednak aby si odpočinuli, jednak aby vyhlíželi kořist. Pokud si ale větší pták sedne na konzolu a dotkne se vodiče nebo se křídly dotkne dvou sousedních vodičů, uzavře se elektrický obvod a ptáka zasáhne elektrický výboj. Následkem je často smrt, případně velmi vážné popálení s doživotními následky,” říká ředitel ČSO Zdeněk Vermouzek.

Kromě ochrany dravců se navíc ještě stěhují i čapí hnízda. Čápi si s oblibou staví hnízda na konzolích elektrického vedení, přičemž ohrožují nejen sebe, ale i dodávky elektrického proudu v oblasti, protože:

„Montéři totiž nemohou bezpečně provádět pravidelnou údržbu. Zároveň není distribuční zařízení takovéto zatížení konstruováno. Čapí hnízdo může vážit až jednu tunu,“ objasňuje Jan Volek, vedoucí síťového managementu EG.D.

Několik let už proto distribuční společnost dohromady s obcemi a ornitology tipuje problematické sloupy a čapí hnízda přemisťuje na speciální hnízdní podložky v jejich okolí, kde jsou čápi v bezpečí, uvádí ornitologové, kteří s energetiky spolupracují už čtvrt století.

Ztráty velkých ptáků

Po zásahu elektrickým výbojem hyne mnoho druhů větších ptáků, jako jsou dravci, sovy, čápi či krkavcovití. K častým obětem patří káně lesní, jejíž úhyny v Česku ornitologové odhadují na 40 tisíc jedinců ročně. V ohrožení jsou ale i vzácné druhy dravců jako jsou orel mořský, orel královský, luňák červený, luňák hnědý a další, evidují ochránci ptactva.

„ČSO již od roku 1997 spolupracuje s distribuční společností EG.D na vývoji zabezpečovacích prvků a konzol, které umožňují bezpečný posed ptactva na sloupech nebo díky jejich funkci letící ptáky upozorní na dráty a vyhnout se tím kolizi. Příkladem bezpečné konzole je aktuálně nejnovější typ Birdsafe (dříve Pařát) se šikmými rameny, které brání ptákům dosednout na potenciálně nebezpečná místa, doplněná dosedací tyčí pro bezpečné dosednutí pod vedení do míst, kde nebezpečí nehrozí,” vysvětluje Lukáš Viktora z ČSO.

Bezpečných konzolí typu Birdsafe nainstalují zaměstnanci EG.D více než dva tisíce ročně. Jen vloni jich bylo 2058. V současnosti je těmito bezpečnými konzolemi osazeno více než 90 tisíc sloupů podpírajících vedení vysokého napětí. Rozsáhlá síť bezpečných podpěrných bodů je nainstalována na celém distribučním území EG.D, především v nezastavěných oblastech, kde ptáci běžně žijí, dodává ČSO.