ČTK

13. 10. 2023

Velké korporace nad 500 zaměstnanců, jako jsou banky, pojišťovny nebo společnosti kótované na burze, zřejmě budou mít od příštího roku povinnost vyhotovit takzvanou zprávu o udržitelnosti. Novinku vyplývající z evropské směrnice CSRD dnes schválila Sněmovna v rámci vládního konsolidačního balíčku a vložila ji do zákona o účetnictví. Do schváleného zákona se dostala na základě koaličního pozměňovacího návrhu. Zprávu o udržitelnosti bude ověřovat firemní auditor.

Podle důvodové zprávy bude na společnosti nová povinnost dopadat postupně. Nebude se vztahovat na zdravotní pojišťovny nebo investiční fondy.

Novinka se týká principů environmentální a sociální udržitelnosti, tzv. ESG. Účelem zprávy o udržitelnosti má být podle zákona poskytnutí informace potřebné k pochopení dopadů činnosti účetní jednotky na udržitelnost a k pochopení vlivu udržitelnosti na vývoj, výkonnost a postavení účetní jednotky. Udržitelnosti se pak budou týkat záležitosti ohledně životního prostředí, sociálních věcí, dodržování lidských práv nebo boje proti korupci. Zprávu bude firma muset projednat se zaměstnanci.

Zákon o účetnictví zavádí také novou povinnost pro korporace, aby jejich výroční zpráva informovala “o nehmotných zdrojích, na kterých zásadně závisí obchodní model účetní jednotky a které jsou pro ni zdrojem tvorby hodnoty, a to včetně vysvětlení, jak jsou tyto nehmotné zdroje pro její obchodní model zásadní a jakým způsobem jsou pro ni zdrojem tvorby hodnoty”. Pokud bude společnost zpracovávat zprávu o udržitelnosti, nebude muset tyto informace dávat do výroční zprávy, aby je nemusela publikovat dvojmo. Některé společnosti, kterých se to týká, budou muset informovat třeba o tom, jak jsou vystaveny činnostem souvisejícím s uhlím, ropou a plynem.

Novinkou bude i další povinnost, a to zveřejňovat zprávu o daních z příjmů. Bude se to týkat společností, které mají zahraniční pobočku nebo stálou provozovnu v zahraničí a roční obrat nad 19 miliard korun. Evropská směrnice počítá s částkou 750 milionů eur. Tuto zprávu budou postižené firmy zpracovávat poprvé za druhé roční období, v němž obrat společnosti překročil uvedenou hranici.