Ondřej Horecký ČTK

a 17. 10. 2023

Hasiči se potýkají s rostoucím počtem případů vznícených elektromobilů, a připravují proto vyhlášku, která má postupy hašení těchto typů vozů právně ošetřit. Podle odborníků to však prodraží jejich parkování.

Počet požárů elektromobilů není velký, nicméně se každoročně zvyšuje. Podle statistik, které Epoch Times zaslal mluvčí Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru (GŘ HZS) Jiří Fröhlich, lze vydět stoupající trend. Letos také poprvé došlo ke dvěma požárům nákladního elektromobilu, což hasičí v předchozích letech neevidovali.


r. 2020 – 1 požár elektromobilu (z důvodu technické závady)

r. 2021 – 1 požár elektromobilu (z důvodu technické závady)

r. 2022 – 3 požáry elektromobilů (z důvodu technické závady)

do konce srpna 2023 – 4 požáry elektromobilů (z důvodu technické závady) plus 2 požáry vysokozdvižného elektrického vozíku


Protože hašení elektromobilů v podzemních garážích může být nebezpečnější než u běžných aut se spalovacími motory, GŘ HZS spolu s ministerstvem vnitra a odbornými skupinami připravuje změnu vyhlášky, která bude upravovat potřebná protipožární opatření.

V současnosti neexistují žádná pravidla požární bezpečnosti pro vozidla s elektrickým pohonem. GŘ HZS to chce změnit a právně ukotvit principy požární ochrany tak, aby zahrnovaly aktivní i pasivní prvky. Ty momentálně slouží pouze jako metodická doporučení.

„Mezi aktivní patří nutnost specifické elektrické požární signalizace, systém aktivního hašení, jako jsou například zabudované vodní hasicí zařízení a zařízení pro odvod kouře a tepla. Mezi pasivní patří dostatečná požární odolnost stavebních konstrukcí. Dnes jsou pouze doporučeny vytvořenou metodikou,“ uvádí ČTK.

Mluvčí vedení hasičů Jiří Fröhlich uvedl, že jednání o změně právního předpisu proběhnou na ministerské úrovni na přelomu října a listopadu.

Podle expertů z řad developerů, které ČTK oslovila, se zavedení nových opatření odrazí na ceně parkovacích míst nejenom pro elektromobily, ale i pro ostatní. Zvýšení počtu parkovacích míst pro elektromobily a jejich rozšíření na 3,5 metru, tak jak je tomu u míst pro invalidy, totiž sníží celkový počet míst v garážích budov.

„Poptávka po parkovacích místech je obrovská a rozhodně neklesá, naopak. Rozšíření stání logicky povede k jejich nižšímu počtu a vyšší ceně,“ citovala ČTK mluvčího Penta Real Estate Martina Lánského.

Související:

Související témata