ČTK

9. 11. 2023

Environmentální geograf a antropolog Petr Jehlička, chemik Martin Srnec a fyzik Martin Friák dnes od předsedkyně Akademie věd ČR (AV ČR) Evy Zažímalové převezmou Akademickou prémii, Praemium Academiae. S prémií se pojí grant ve výši až 30 milionů korun, o jejím udělení rozhoduje předsedkyně akademie společně s poradní komisí. Ocenění převezmou vědci dnes v Praze, informovala AV ČR v tiskové zprávě.

Grant ve výši až 30 milionů korun mohou ocenění čerpat v následujících šesti letech a hradit z něj náklady spojené s výzkumem, mzdami spolupracovníků či s pořízením technického vybavení.

“Jsou to skutečně ti nejlepší z nejlepších, srovnatelní se špičkami ve svém oboru napříč mezinárodní komunitou. Akademická prémie jim má vytvořit takové podmínky pro výzkum, aby mohli rozvinout naplno svůj potenciál ve prospěch Akademie věd i celé české vědy, a to s minimální byrokratickou zátěží,” řekla Zažímalová.

Jehlička z Etnologického ústavu AV ČR působí v oddělení Ekologické antropologie. Ve svém výzkumu řeší, jak domácnosti hospodaří se spotřebou vody a zda plýtvají jídlem. Česko ve srovnání s ostatními zeměmi EU vychází jako stát, kde lidé, zejména ve venkovských oblastech, dokážou využívat oba zdroje velmi šetrně. Jeho vědecký projekt se zaměří na to, jaké strategie ve spotřebě vody a jídla volí české domácnosti. Výsledky výzkumu mají potenciál sloužit jako návod pro nakládání s těmito zdroji i v jiných členských státech Evropské unie státech.

Srnec se zabývá výpočetní chemií na Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského. Jeho cílem je vyvinout efektivní nástroj pro pochopení a teoretické předpovězení selektivně řízených chemických reakcí a přenosem protonu a elektronu. Tyto reakce jsou typické pro živé organismy i pro přeměnu a ukládání energie.

Ve svém projektu bude Srnec mimo jiné zkoumat proměnlivost vztahů mezi členy termodynamické triády a různými sadami reakcí. Plánuje se i vývoj algoritmů pro získání optimálních hodnot termodynamické triády pro požadovanou selektivitu chemických rekcí. Dalším směrem bádání bude další vývoj jeho konceptu asynchronicity a studium mechanismu, kterým by se mohly asynchronicita a frustrace řídit. Tyto veličiny do chemie zavedl sám Srnec.

Friák vyvíjí nové materiály prostřednictvím kvantových počítačů a umělé inteligence. Je jedním ze zakladatelů metody takzvaných teorií vedeného vývoje materiálů. Tuto metodu již úspěšně aplikoval při vývoji lehčích materiálů pro automobily, superslitin, magnetů, nanočástic či mikročástic.

Jeho projekt se zaměří na využití takzvaných “hybridních” algoritmů propojujících klasické počítače s kvantovými a současně o využití metod umělé inteligence. Výpočty na kvantových počítačích přitom plánuje kombinovat i s metodami strojového učení.

Návrhy na udělení Akademické prémie podávají ředitelé pracovišť AV ČR a předseda Vědecké rady AV ČR. Ocenění Akademická prémie se udílí od roku 2007, dosud ho získalo 39 vědců.

Související články