ČTK

16. 11. 2023

Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci vydala své univerzitní matriky z jezuitského období. Obsahují 26.300 jmen někdejších studentů, kteří absolvovali tuto školu v letech 1636 až 1729. Podle odborníků jsou tyto matriky neocenitelným pramenem informací o počátcích vysokého školství v Olomouci, o studentech i významu a důležitosti akademie v období raného novověku, kdy v Olomouci působili jezuité. ČTK o tom informoval mluvčí univerzity Egon Havrlant. Nová knižní edice navazuje na nejstarší matriku, která mapovala studenty od roku 1576.

Fakulta novou edici matrik vydala ve spolupráci s Vydavatelstvím Univerzity Palackého při příležitosti letošního 450. výročí založení olomoucké univerzity. „Olomoucké univerzitní matriky jsou nejen pro nás historiky zlatým grálem. Najdeme v nich informace o rodišti a zemi původu promovaných studentů, nezřídka nám odkrývají bílá místa v životě významných historických osobností. Umožňují nám nahlédnout do spletité sítě dobových sociálních vazeb či fungování dobových mocenských struktur a vztahů, které se často utvářely právě v období univerzitního studia,“ uvedl děkan fakulty Jan Stejskal.

Zpracování matrik v komplexní podobě se ujala germanistka a historička Libuše Spáčilová a její manžel archivář a historik Vladimír Spáčil. Dvousvazková publikace Matricula olomoucké univerzity představuje edici druhé nejstarší matriky olomoucké univerzity. Dobově navazuje na předcházející knihu Nejstarší matrika olomoucké univerzity z let 1576 až 1651, která vyšla v roce 2016 při příležitosti 450. výročí příchodu jezuitů do Olomouce, a pokračuje tak v mapování významného jezuitského období olomouckého vysokého školství. Olomoucká univerzita totiž zůstávala pod správou jezuitů až do roku 1773, doplnil mluvčí univerzity. Více informací lze nalézt na stránkách matricula.upol.cz, kde je možné tyto publikace také stáhnout.

K jezuitské historii Univerzity Palackého se váže i stále otevřená výstava v prostorách Vlastivědného muzea v Olomouci s názvem Chrám moudrosti, jejíž součástí je také menší výstava Symboly moudrosti s ukázkou žezel olomoucké univerzity. Právě v této expozici byly matriky tento týden představeny.