ČTK

28. 11. 2023

Světová zdravotnická organizace (WHO) připravuje pandemickou úmluvu, která má umožnit lepší reakci v případě další celosvětové zdravotní hrozby. Podle ministerstva zdravotnictví (MZd) ale WHO nebude Česku nic nařizovat. Pravidla, jak její obecná ustanovení dodržovat, si podle zástupců ministerstva ČR stanoví sama v národním plánu. Většinu věcí podle ministrova náměstka Jakuba Dvořáčka navíc už Česká republika od covidu-19 zavedla. Zástupci ministerstva to dnes řekli novinářům.

“Úmluva má vést k tomu, abychom se všichni řídili nějakými danými postupy a spolupráce byla plynulejší,” uvedla ředitelka odboru mezinárodních věcí a EU ministerstva Kateřina Baťhová. Formulace dokumentu, jehož současné znění ještě není definitivní, podle ní musí umožnit, aby ho mohly přijmout a dodržovat jak bohaté západní země, tak státy rozvojové.

Je proto podle ní v dokumentu, jehož oficiální název je Mezinárodní dohoda o připravenosti a reakci na pandemie, kladený velký důraz na vzájemnou solidaritu mezi zeměmi, které mají sdílet informace i zdroje, například vakcíny nebo ochranné pomůcky. Dodala, že současná pozice ČR, kterou na jednáních WHO její zástupci prosazují, je souhlas s takovou dohodou.

“ČR již značnou část plní i nyní, velmi pravděpodobně dojde pouze k navýšení reportovacích povinností vůči WHO a formalizování některých procesů, které již probíhají neformálně,” uvedlo MZd v tiskových materiálech.

Stávající návrh dohody například uvádí, že země musí spolupracovat a sdílet laboratorní kapacity nebo vývoj nových léčiv. Na celosvětová rizika by se měla zaměřit i při personálním zabezpečení zdravotnictví a krizového řízení. Tématem je také například účinnost antibiotik.

Konkrétní postup, jak ustanovení dohody naplňovat, si ale každá země stanoví sama. “Státy budou muset připravit plány prevence a reakce na národní hrozby,” doplnila Baťhová. Tyto dokumenty, takzvané Národní plány připravenosti, pak předloží WHO, jejíž experti je zhodnotí a případně přidají nějaká doporučení.

“Záměrem dohody v žádném případě není kontrola nad zdravotními systémy jednotlivých členských států WHO. Naopak, princip spolupráce je založen na národní suverenitě členských států, které mají svrchované právo vydávat a implementovat legislativní předpisy s cílem poskytování zdravotních služeb,” řekl ředitel odboru ochrany veřejného zdraví Matyáš Fošum.

“Ani po ratifikaci dohody nebude moci WHO jakkoliv přímo zasahovat do poskytování a řízení zdravotní péče v ČR nebo klást požadavky na zdravotní stav či léčbu obyvatel. Toto bude vždy rozhodnutí České republiky,” doplnila Baťhová.

Aby byla úmluva platná, musí ji příští rok v květnu odhlasovat dvě třetiny členských zemí WHO a poté ratifikovat alespoň 40 z těchto zemí. Aby byla závazná přímo pro ČR, musí ji podobně jako například takzvanou Istanbulskou úmluvu, která řeší násilí na ženách, schválit vláda a Sněmovna.

Spolu s úmluvou se mění také Mezinárodní zdravotnické předpisy z roku 2005, což je sada technických předpisů pro veřejné zdraví. Stanoví například pravidla pro monitoring přenosných nemocí a sdílení informací. Přijalo je 196 zemí.

Podle Fošuma na spoustu změn ČR už zareagovala po epidemii covidu-19 a neštovic mpox, změnila například krizový zákon nebo zákon o ochraně veřejného zdraví. Další, jako proces hodnocení a řízení rizik, musí ČR podle něj teprve zapracovat. “Dá se ale říct, že v rámci standardního moderního přístupu k epidemiologii bychom se k nim stejně dostali,” dodal na dotaz ČTK. Součástí jsou podle něj i změny v organizaci hygienické služby, které mají přinést více centrálního řízení na úkor autonomie krajských hygienických stanic.

Realizace úmluvy si podle zástupců ministerstva vyžádá i vyšší výdaje jednotlivých zemí. Nebudou se ale posílat WHO obecně, ale přímo na plnění úmluvy. Podle Dvořáčka podobně státy platí například plnění úmluvy o regulaci tabáku. “EU i my apelujeme na to, aby byly v co největší možné míře byly využívané peníze, které už jsou zdroje WHO,” doplnil.

Související témata

Související články

Přečtěte si také

Ministerstvo vám náhradu za újmu po očkování nevyplatí, pokud to nebudou „následky srovnatelné s usmrcením“
Ministerstvo vám náhradu za újmu po očkování nevyplatí, pokud to nebudou „následky srovnatelné s usmrcením“

Stát v určitém okamžiku zbavil výrobce vakcín odpovědnosti za případné újmy na zdraví způsobené povinným očkováním a občanům sdělil, že odškodnění provede sám. Tedy že újmu uhradí z peněz daňových poplatníků. Systém je však nastaven tak, že na odškodnění zatím nikdo reálně nedosáhl.

Trump ve volbách 2020 „téměř jistě“ zvítězil, uvádí studie o podvodech při korespondenčním hlasování v USA
Trump ve volbách 2020 „téměř jistě“ zvítězil, uvádí studie o podvodech při korespondenčním hlasování v USA

Nevládní organizace Heartland Institute se snažila posoudit pravděpodobný dopad, který by měly korespondenční hlasy odevzdané podvodným způsobem na hlasování pro tehdejšího kandidáta Joea Bidena a pro jeho protikandidáta, prezidenta Donalda Trumpa. A také, jak by ovlivnily celkové výsledky voleb v roce 2020.

Česko bude dál podporovat Ukrajinu, výsledek války je klíčový, zdůraznil Řehka
Česko bude dál podporovat Ukrajinu, výsledek války je klíčový, zdůraznil Řehka

Výsledek války na Ukrajině předznamená, v jakém světě budeme žít, řekl v úvodu dnešního armádního velitelského shromáždění náčelník generálního štábu Karel Řehka.

OSN tvrdí, že tání arktického ledu je klíčovým indikátorem změny klimatu. Led ale netaje
OSN tvrdí, že tání arktického ledu je klíčovým indikátorem změny klimatu. Led ale netaje

Klimatická politika založená na předpokládaném vztahu mezi CO2 a úrovní arktického ledu je podle vědců problematická. Led netaje s růstem CO2.

Pandemická úmluva – co reálně přinese nový předpisový rámec WHO?
Pandemická úmluva – co reálně přinese nový předpisový rámec WHO?

Sdružení právníků Pro Libertate ve svém právním rozboru upozorňuje na rizika dosavadní verze Pandemické úmluvy, jakými jsou např. centralizace přístupu, legalizace cenzury, potlačení individuálních práv či rozšiřování kompetencí WHO.