Radovan Dluhý

15. 11. 2023

Předseda Světové zdravotnické organizace (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, upozornil minulý týden na sociálních sítích na dezinformace související s chystanou „Pandemickou úmluvou“.

Jedná se o mezinárodní úmluvu, která by WHO propůjčila pravomoci ke globálnímu řízení pandemií, před čímž varují různé skupiny, včetně právníků či politi. O jejím schválení bude hlasovat v květnu 2024.

Tedros 8. listopadu na platformě X napsal:

„Nacházíme se v době, kdy jsou falešné zprávy, lži, konspirační teorie, zavádějící informace a dezinformace na denním pořádku.

Existují jednotlivci, kteří, ať už tomu skutečně věří, nebo ne, šíří nepravdivá tvrzení o pandemické úmluvě. Což vyžaduje naši pozornost.

Někteří lidé tvrdí, že tato dohoda podkope suverenitu země tím, že dá moc Světové zdravotnické organizaci (WHO). Tvrdí, že WHO bude moci na země uvalit lockdowny nebo povinná očkování.

Je však důležité objasnit, že tato tvrzení jsou zcela nepodložená, nepravdivá, nesmyslná a nemají žádný základ v realitě.

Aby bylo jasno, úmluva neuděluje WHO žádnou takovou pravomoc.

Naléhavě vyzývám všechny země zapojené do jednání o pandemii, aby aktivně čelily těmto falešným narativům. Je důležité, aby komunikovaly se svými vlastními občany a ujišťovaly je, že tato dohoda výslovně chrání suverenitu jejich země. V této věci by neměl být prostor pro pochybnosti nebo zmatek.“

V květnu 2024 bude WHO schvalovat dva důležité dokumenty

WHO nebude v květnu 2024 schvalovat jen „Pandemickou úmluvu“, ale také změny v Mezinárodních zdravotnických předpisech (IHR). Podle některých expertů by oba chystané dokumenty mohly představovat zásadní hrozbu pro demokracii a suverenitu jednotlivých členských států WHO.

V návrhu změn IHR je i například digitální zdravotnický či očkovací certifikát, který zaslala WHO v září 2022 Česká republika coby předsedající země Rady EU. Oba dokumenty jsme podrobně analyzovali v našich nedávných článcích zdezde.

Lidé ve světě podepisují proti navrhovaným změnám IHR petice

V mnoha zemích, jako například na Novém Zélandu, v Austrálii nebo ve Velké Británii, občané podepisují petice, ve kterých žádají své vlády, aby odstoupily od připravovaných změn IHR. V peticích často argumentují tím, že parlamenty členských zemí změny IHR vůbec nediskutovaly. A pokud je WHO v květnu 2024 schválí, budou pro tyto země závazné.

Tento zvedající se odpor veřejnosti také souvisí s datem 1. prosince 2023, kdy vyprší pro členské státy nejzazší termín pro prosté odmítnutí navrhovaných změn IHR. Článek 61 IHR totiž dává každé členské zemi právo zaslat WHO vyjádření, ve kterém jednoduše odmítne jakékoli změny IHR. Ale zpátky k příspěvku dr. Tedrose.

Komentář dr. Tedrose se nesetkal s pochopením veřejnosti

Prohlášení dr. Tedrose na platformě X vyvolalo mnohé nesouhlasné reakce. Například dr. David Thunder ze španělské Univerzity Navarra reagoval na slova dr. Tedrose následovně:

„Kdokoliv tvrdí, že nová pandemická dohoda nepodryje národní suverenitu během pandemie tím, že na jedné straně posílí autoritu WHO při koordinaci pandemické reakce ve světě a na straně druhé oslabí vliv a nezávislost národních a místních zdravotnických autorit, pak tento dokument nečetl,“ uvedl Thunder.

Dodal, že „kdo četl tento dokument, a přesto tvrdí, že neomezí národní suverenitu v souvislosti s pandemickým řízením, pak šíří dezinformace. Je těžké představit si, že by mohl říct takovou věc v dobré víře. Takže náš níže uvedený přítel, který se bojí ‚přebujelých‘ zavádějících informací a dezinformací o pandemické úmluvě, by měl jít příkladem a měl by zanechat vědomého šíření dezinformací.“

Související témata

Související články