Radovan Dluhý

24. 10. 2023

Rozpočet Světové zdravotnické organizace (WHO) je vytvářen vždy na dva roky. V období 2018-2019 dosáhl 4,42 miliard dolarů, v dalších letech 2020-2021 dosáhl 5,8 miliard dolarů a ten současný jde nad 6 miliard. Mezi největší sponzory WHO patří – kromě členských zemí jako jsou USA, Německo a Británie – i organizace Billa Gatese.

V uplynulých „dvouletkách“ tvořily příspěvky se společným jmenovatelem „Gates“ až pětinu celkového rozpočtu WHO.

V období 2018-2019 přispěla Nadace Billa a Melindy Gatesových do rozpočtu WHO takřka 531 miliónu dolarů. Mezinárodní organizace Gavi Alliance (GA), kterou Bill Gates v roce 1999 založil s cílem propagovat globální očkování, přispěla do rozpočtu WHO ve stejném období 370 miliony dolarů.

Sto procent příspěvků nadace Gatesových a GA jsou vázané na specifické projekty spojené s globální vakcinací a WHO nesmí tyto finance použít pro jiné účely. Tohle omezení je pro rozpočet WHO typické – přes 80 % jejího rozpočtu je určeno jen pro konkrétní cíle či regiony. Rozdělení příspěvků v rozpočtu WHO vysvětlujeme dále v článku. Nyní přidejme pár informací o propojení Gatese a GA.

Nadace Gatesových směruje aktivity WHO i díky „sesterské“ organizaci pro globální očkování Gavi Alliance

Gates pomohl založit organizaci GA finančním darem 750 milionů dolarů. Je ale také jejím pravidelným dárcem. Během posledních dvaceti let Gates daroval do rozpočtu GA 4 miliardy dolarů. Na webových stránkách organizace GA Gates tvrdí, že to „byla nejlepší investice, jakou kdy realizoval“. A i díky obchodu s vakcínami, které mají podle samotného Gatese návratnost investice 20 ku 1, patří Gates do desítky nejbohatších lidí na světě. Během let 2020 a 2022 se jeho bohatství zvýšilo o 30 miliard dolarů na celkových 129,8 miliard dolarů.

Mediálním prostorem se již vznášejí otazníky nad správností toho, že Gates je jeden z největších dárců WHO. Tato realita není příjemná ani generálnímu řediteli nadace Gatesových, Marku Suzmanovi.

Začátkem letošního roku Suzman řekl: „Není asi správné, aby soukromá nadace byla jedna z největších dárců mezinárodních snah o globální zdraví. Ale na druhé straně, pokud půjde o možnost zlepšit či zachránit životy lidí, tak využijeme náš vliv a dodržíme naše finanční závazky.“

Jak vypadá struktura příjmů WHO

Lawrence Gostin, ředitel Centra pro spolupráci v oblasti národního a globálního práva WHO, tvrdí: „WHO má kontrolu jen nad čtvrtinou svého rozpočtu. A musí se tedy řídit očekáváním donátorů z bohatých zemí Evropy a Severní Ameriky, ale také bohatých filantropů, jakým je například nadace Gatese.“

Příjmová stránka rozpočtu WHO je velmi složitá. Kombinují se v ní příspěvky od členských států s partnery ze soukromého i veřejného sektoru. Přibližně dvacet procent bienálního rozpočtu WHO jsou povinné příspěvky (anglicky Assessed Contributions, AC) z členských zemí, které si země odsouhlasí na pravidelném květnovém zasedání WHO. AC jsou vypočítány na základě několika kritérií, z nich nejdůležitější je hrubý domácí produkt. AC jsou určeny primárně na zajištění položek, které jsou podstatné pro chod Organizace.

Zbytek rozpočtu WHO, to znamená kolem osmdesáti procent jsou takzvané dobrovolné příspěvky (anglicky Voluntary Contributions, VC). VC jsou z naprosté většiny vázané na specifické nebo tematické cíle, které mají jasné programové a regionální určení. VC jsou tedy velmi neflexibilní. Přispěvatelé si určí sami, kam a do jakého programu peníze půjdou. Pokud se peníze nestihnou vyčerpat, vrací se zpátky dárcovi. WHO dlouhodobě apeluje na dárce, aby zvážili financování ve formě volných příspěvků. Trend je ale opačný a flexibilní VC jsou od rok od roku nižší a v rozpočtu 2018-2019 tvořily jen 2,9 %.

Přitom se často stává, že některé vázané programy jsou přefinancované a peníze se nestihnou vyčerpat. Příkladem mohou být programy právě nadace Gatesových na eradikaci dětské obrny, které jsou tradičně dobře zajištěny, zatímco jinde peníze chybí.

Dalším vázaným programem WHO je takzvaný Rámec připravenosti proti pandemii chřipky (PIP – anglicky Pandemic Influenza Preparedness Framework). Největšími přispěvateli do PIPu jsou farmaceutičtí giganti jako například Sanofi Pasteur, kteří se zabývají vývojem vakcín. V rozpočtu WHO byla hodnota PIPu v letech 2018-2019 kolem 50 milionů dolarů. Od roku 2012 k červnu letošního roku farmaceutické firmy přispěly do PIPu celkovou částkou 265 milionů dolarů.

Rozhodli jsme se analyzovat rozpočet WHO v programovém období 2018-2019, a ne z let pozdějších z těchto důvodů:

  • Za prvé rozpočet 2018-2019 reflektuje typické financování WHO z let minulých a data jsou pro toto období na internetu běžně přístupná.
  • Za druhé globální pandemie posledních tří let způsobila chaotické financování WHO, včetně rozhodnutí amerického exprezidenta Donalda Trumpa příspěvky do WHO omezit.

Související témata

Související články