Ondřej Horecký

31. 12. 2023

Aktualizace 3. 1. 2024 ve 13:00 o upřesnění snížené výše min. záloh u začínajících OSVČ (3 210 Kč)

Od 1. ledna 2024 začnou platit pro OSVČ nové výše záloh na zdravotní a sociální pojištění. Zatímco u zdravotního jde o mírný nárůst, u sociálního pojištění se minimální vyměřovací základ zvedne skoro o tisícovku. Změny se dotknou i těch, kdo si platí tzv. paušální daň.

Díky konsolidačnímu balíčku, který letos schválila vláda, porostou sociální odvody u OSVČ poměrně rychlým tempem. Každý rok se zvýší minimální vyměřovací základ pro sociální pojištění o 5 procent (ze současných 25). V roce 2024 bude tedy vyměřovací základ činit 30 procent průměrné mzdy (ta činí pro rok 2024 částku 43 967 Kč), v roce 2025 pak 35 % a v roce 2026 už 40 % průměrné mzdy.

Minimální záloha na sociálním pojištění se pak vypočítává jako 29,2 % z vyměřovacího základu.

Kolik zaplatí OSVČ v roce 2024 – hlavní činnost

Živnostník, pro něhož je podnikání hlavní činností, bude platit v roce 2024 tyto minimální zálohy:

 • zdravotní pojištění 2 968 Kč (v roce 2023 je minimální záloha 2 722 Kč)
 • sociální pojištění 3 852 Kč (v roce 2023 je minimální záloha 2 944 Kč)

Zvýšená sazba sociálního pojištění se nevztahuje na nové OSVČ, které zahájili svou činnost v roce 2022, 2023 nebo zahájí v roce 2024. Ty budou platit v prvních třech letech podnikání pouze 3 210 Kč měsíčně za předpokladu, že hlavní samostatnou výdělečnou činnost nevykovávaly po dobu předchozích 20 kalendářních let.

Kolik zaplatí OSVČ v roce 2024 – vedlejší činnost

Živnostník, pro něhož je podnikání vedlejší činností, bude platit v roce 2024 tyto minimální zálohy:

 • zdravotní pojištění 0
 • sociální pojištění 1 413 Kč

OSVČ na vedlejší činnosti nehradí zdravotní pojištění, protože ho již za něj odvádí jeho zaměstnavatel, popř. stát. Stát hradí pojistné za tyto skupiny osob:

 • nezaopatřené děti (i studenti do 26 let),
 • důchodce,
 • příjemce rodičovského příspěvku,
 • ženy na mateřské,
 • osoby na rodičovské dovolené,
 • osoby pobírající peněžitou pomoc a další.

Do kdy se musí odvody zaplatit

Splatnost nových sazeb záloh se liší podle pojistného. Důležité je nastavit si v bance zvýšené platby již v lednu 2024, abyste úhradu neopomněli. Splatná jsou pojištění následovně:

 • sociální pojištění: splatnost do konce měsíce (tj. za leden 2024 musí OSVČ zaplatit do konce ledna 2024, hradí-li minimální výši záloh. Ostatní platí nové sazby od měsíce následujícího po měsíci, ve kterém OSVČ podala nebo měla podat Přehled o výši daňového základu. Nemocenské je třeba uhradit rovněž do konce měsíce.)
 • zdravotní pojištění: splatnost do 8. dne následujícího měsíce (tj. za leden 2024 musí OSVČ zaplatit nejpozději do 8. února 2024)

Nemocenské pojištění OSVČ v roce 2024

Nemocenské pojištění si OSVČ hradí dobrovolně. Od roku 2024 se zvyšuje nemocenské na 2,7 procenta vyměřovacího základu. Minimální měsíční pojistné pro rok 2024 je tedy 216 Kč. Nemocenské je třeba uhradit tak jako sociální pojištění do konce měsíce, za který se záloha platí.

Paušální daň v roce 2024

OSVČ, které využívají paušální daň, si budou muset od nového roku také připlatit. Měsíční paušální daň pro rok 2024 vzroste na 7 498 Kč v nejnižším, 1. daňovém pásmu.

V 2. daňovém pásmu půjde o 16 745 Kč, ve 3. pásmu o 27 139 Kč. Pásmo paušální daně závisí na předchozím příjmu ve zdaňovacím období a vykonávané činnosti. U prvního pásma se jedná o příjem do 1 milionu korun. Vrchní hranice příjmů je 2 miliony korun.

Paušální daň se skládá z daně z příjmu, zdravotního pojištění a sociálního pojištění navýšeného o 15 procent. Pro příklad, v roce 2024 bude platba minimální paušální daně ve výši 7 498 Kč sestávat z těchto částek:

 • minimální zdravotní pojistné (2 968 Kč)
 • minimální sociální pojistné + 15 % (4 430 Kč)
 • daň z příjmů (100 Kč)

Výhodou paušálního režimu je, že není třeba vést žádné účetnictví a neodevzdávají se daňové přiznání ani přehledy. Stačí jen jednou za měsíc uhradit stanovenou částku a je to. Žádné papírování, žádné kontroly.

Nevýhodou je, že v závislosti na svých příjmech a výdajích můžete zaplatit vyšší částku, řádově o několik tisíc.

Zákon (§ 2a) a § 7a) zákona o dani z příjmu č. 586/1992) stanovuje pro využití paušálního režimu několik podmínek. OSVČ např. nesmí současně odvádět daň z příjmu ze závislé činnosti ze zaměstnání, nesmí být plátcem DPH a nesmí mít příjem z kapitálového majetku, příjem z pronájmu nebo ostatní zdanitelný příjem vyšší než 50 tisíc korun.

Více o paušální dani zjistíte na webu finanční správy.

Přihlásit se je třeba do 10. ledna 2024

Vstup do paušálního režimu je dobrovolný. Pokud se rozhodnete do něj v roce 2024 přihlásit, učiňte tak nejpozději do 10. ledna 2024.

Oznámení o vstupu do paušálního režimu lze podat na finančním úřadě, poštou nebo elektronicky datovou schránkou či přihlášením do vaší daňové schránky na portále Moje daně. Formulář si můžete stáhnout zde.

POZOR!!! Pokud již máte zřízenou datovou schránku, musíte formulář od 1. ledna 2024 podat výhradně elektronicky. Paušální daň je splatná do 20. dne příslušného měsíce a platí se na účet místně příslušného finančního úřadu.

Související témata

Přečtěte si také

Nemít krávy, tak nemáme ani na výplaty, stěžovali si zemědělci na protestu v Hodoníně
Nemít krávy, tak nemáme ani na výplaty, stěžovali si zemědělci na protestu v Hodoníně

Podle něj evropská pravidla mohl nastavovat jen někdo bez reálné zkušenosti z výroby. „Vypadá to, jako by to vymýšleli lidí, kteří nikdy nebyli v poli a ti nám vyprávějí, co máme dělat,“ domnívá se Tomáš Krč.

Mercedes obrátil. Spalovací motory ukončovat nehodlá
Mercedes obrátil. Spalovací motory ukončovat nehodlá

Společnost Mercedes-Benz včera oznámila, že odsouvá dříve avizované ukončení výroby spalovacích motorů. Firma to uvedla ve své zprávě pro investory.

Geopolitická zbraň KS Číny v hodnotě jednoho bilionu dolarů selhává
Geopolitická zbraň KS Číny v hodnotě jednoho bilionu dolarů selhává

Čínská iniciativa Pás a stezka ztrácí na atraktivitě kvůli skrytým vojenským ambicím, korupci a nedostatečným hospodářským výsledkům.

Intersucho: Nasycení půdy je na většině míst ČR nad 90 %, menší je na jihu
Intersucho: Nasycení půdy je na většině míst ČR nad 90 %, menší je na jihu

Půda je v Česku podle portálu Intersucho nasycená, úroveň nasycení se na většině míst republiky pohybuje nad 90 procenty.

Naše herkulovské úkoly: Hledání moudrosti ve 12 úlohách
Naše herkulovské úkoly: Hledání moudrosti ve 12 úlohách

Herkules je jednou z nejoblíbenějších postav řecké mytologie. Jeho obrovská síla a odvaha inspirovala západní svět.