Milan Kajínek

27. 3. 2024

Před nedávnem jsme informovali o prohlášení zástupkyně ministerstva zdravotnictví, že došlo ke skartaci dokumentů ke kauze Metacrill. Poté se však nečekaně údajně skartované dokumenty objevily, když je ministerstvo zaslalo jinému žadateli. Dokumenty zaslala tatáž úřednice zhruba týden poté co deník Epoch Times zveřejnil informaci o skartaci dokumentů.

ČASOVÁ POSLOUPNOST:

15. února 2024 oznamuje Mgr. Daniela Kobilková, ředitelka Odboru kanceláře ministra, že „ministerstvo již nedisponuje původním spisovým materiálem, protože se jedná o písemnosti staršího data“, a že „v současné době očekáváme protokol o skartaci z Národního archivu na základě proběhlého skartačního řízení“.

28. února 2024 vydává deník Epoch Times článek o tom, že ministerstvo skartuje dokumenty ke kauze Metacrill.

7. března 2024 zasílá tatáž úřednice veškeré dokumenty, které byly údajně „skartovány“ jinému žadateli na Slovensko.

Po dokumentech je v poslední době větší poptávka, protože skupina lidí, kteří si nechali implantovat pod kůži takzvanou „estetickou výplň“ z látky, která se prezentuje pod jménem Metacrill a také v několika dalších obměnách jako Metakryl, META<>CRILL nebo MCT, připravuje podání žaloby na Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL), dovozce a výrobce. Důvodem je poškození jejich zdraví.

Podle zdrojů deníku Epoch Times právě probíhá shromažďování informací k podání žaloby. Advokátka Hana Gutová, která poškozené zastupuje, sdělila v únoru Epoch Times své důvodné obavy nad tím, že ministerstvo nechává stěžejní dokumentaci k případu skartovat.

„Jde nám o to, že ministerstvo se Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL) si musejí být vědomi toho, že je látka problematická a má vedlejší účinky. Teď v usnesení o odmítnutí podat požadované dokumenty píší, že jsou skartovány,“ uváděla advokátka JUDr. Hana Gutová, PhD. „Poškození budou žádat o náhradu škody, proto by ministerstvo související dokumentaci nemělo skartovat.“

Fotografie části reklamního plakátu společnosti Aurumclinic MUDr. Ivany Němečkové na látku META<>CRILL. (Fotografii poskytl deníku The Epoch Times jeden z údajně poškozených pacientů)

Dokumenty, které zveřejňujeme na konci tohoto článku, byly „nalezeny“, a nyní se můžeme blíže podívat na diskutovanou látku, kterou v České republice uvedla v roce 2009 na trh MUDr. Ivana Němečková a v reklamních sděleních ji jako META<>CRILL® nabízela k výplni tváře, rtů, dámských ňader, hýždí nebo ke zvětšení mužských genitálií.

Ministerstvu zdravotnictví za společnost Euroquirurgica ČR s.r.o. estetickou výplň oznámila její jednatelka MUDr. Ivana Němečková v roce 2012 a zaslala k ní „návody k použití, klinické hodnocení, certifikáty a další dokumenty“.

V roce 2015 jedna z poškozených informovala SÚKL o následcích na její zdraví po podání Metacrillu.

18. července 2016 rozhodl Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) o „zařazení zdravotnického prostředku META<>CRILL do rizikové skupiny IIB“.

Reklamní banner na výrobek META<>CRILL®. (Screenshot reklamy zachycené na Facebooku)

V minulosti si nechala látku od doktorky Němečkové aplikovat mimo jiné také známá zpěvačka Petra Janů, která se v důsledku toho dostala do zdravotních problémů a do konfliktu s doktorkou Němečkovou. Na reklamním plakátu Aurumclinic se společně s Petrou Janů a Ivanou Němečkovou objevuje na fotografii také herečka Iva Janžurová a další.

Podle obžaloby je MUDr. Ivana Němečková, respektive její firma Euroquirurgica CR s.r.o, výrobcem i dovozcem Metacrillu a její firma Aurum Clinic s.r.o je zdravotním zařízením, kde Metacrill svým zákazníkům doktorka aplikovala. Řada z nich údajně ohlásila zdravotní následky.

Ještě dnes webové stránky kliniky Aurum uvádějí, „že klinika jako jediná v České republice má licenci od španělské společnosti Euroquirurgica, výhradního distributora Meta<>Crill® pro celou Evropu“. Stránku jsme archivovali.

„Aurum Clinic má jako jediná v České republice oprávnění pořádat kurzy Meta<>Crill® a udělovat diplomy vyškoleným lékařům,“ uvádějí stránky kliniky a odkazují na stránku metacrill.net, která už není dostupná, ale v archivu služby Waybackmachine je možné stále dohledat hlášení, že stránka byla přesměrována na jinou adresu metacrill.net/index.php/cs a ta se již v archivu zobrazuje zde.

Podle advokátky Gutové bude žaloba podána na Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL), ministerstvo zdravotnictví a také na MUDr. Ivanu Němečkovou. Podle advokátky SÚKL a ministerstvo nekonaly a neodstranily „možný závadný implantát“ z trhu.

SÚKL došel 7. října 2016 pouze ke zjištění, že „návod na Metacrill je nesprávný, na základě toho v minulých letech vyměřil (MUDr. Němečkové) pokutu 200.000,- Kč, protože v návodu na použití neuvedla rizika“, uvádí advokátka. SÚKL oficiální dokument, jímž ukládá pokutu, zaslal deníku Epoch Times na základě zákona o svobodném přístupu k informacím.

Požádali jsme MUDr. Němečkovou, SÚKL a ministerstvo zdravotnictví o komentář k připravované žalobě. Do doby vydání článku dotázaní nereagovali.

28. března dodatečně odpověděla Mgr. Daniela Kobilková, ředitelka Odboru kanceláře ministra zdravotnictví prohlášením, že „v první žádosti tazatel dokumenty nežádal“ a proto je údajně neposkytli a poskytli pouze jejich jmenný seznam. Dále uvádí, že se „předmětný spis nacházel ve skartačním řízení“ a dalšímu žadateli „dohledané a dosud neskartované dokumenty poskytli“.

První žadatel o dokumenty deníku Epoch Times sdělil, že se obrátil i na Národní archiv, který mu též sdělil, že dokumenty již byly skartovány. Poslední úspěšný žadatel podle něho uspěl díky tomu, že jeho žádost byla formulována tak precizně a konkrétně, že si ji ministerstvo nemohlo vyložit způsobem, který by umožnil kopie dokumentů nevydat. Odhaduje také, že sehrál úlohu rozklad, který k odpovědi ministerstva poslal, zveřejnění postupu ministerstva v médiích a upozornění zaslané na Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) o činnosti odboru ministra.

„Skartovaná“ dokumentace

(1) dopis_z_ministerstva.pdf
(2) EC_certifikace.pdf
(3) Formular_13_336_2004_Euroquirurgica.pdf
(4) Formular_15_Metacrill.pdf
(5) Klinicke_hodnoceni_MTC.pdf
(6) MTC_navod_k_pouziti_verze_5_4042011.pdf
(7) MTC_prohlaseni_o_shode.pdf
(8) MZDR 25002_2012_1_FAR Plnění oznamovací povinnosti mail.pdf

Ministerstvo dále žadateli sděluje, že „společnost Euroquirurgica CR s.r.o. byla v době registrace zdravotnického prostředku v postavení výrobce“. (zdroj)

Související témata

Související články

Přečtěte si také

Sebevraždy: Postrach nadměrného schvalování antidepresiv
Sebevraždy: Postrach nadměrného schvalování antidepresiv

Antidepresiva se předepisují více než jen na depresi a jejich důsledkem je zvýšené riziko sebevražd.

„Děkuji za bolest, jež učí mne se tázat.“ Legendární Karel Kryl by se dnes dožil osmdesátky
„Děkuji za bolest, jež učí mne se tázat.“ Legendární Karel Kryl by se dnes dožil osmdesátky

Dnes je tomu právě 80 let od narození „malého velkého muže“ Karla Kryla, jedné z ikon odporu proti okupaci v srpnu 1968 i sametové revoluci v roce 1989. Hluboké myšlenky, které zaznívají v jeho písních, dodávaly odvahu těm, kteří se nebáli jim naslouchat za doby totality, a promlouvají k lidem i dnes.

Bidenův syn neuspěl se žádostí o zamítnutí obžaloby v případu nákupu zbraně
Bidenův syn neuspěl se žádostí o zamítnutí obžaloby v případu nákupu zbraně

Dlouhotrvající kauzy kolem prezidentova syna přitom zahrnují mnoho úrovní, od etických otázek ohledně jeho podnikání, přes trestní vyšetřování až po informace o jeho zapojení do korupčních aktivit.

Festival Open House Praha 2024 otevírá jubilejní ročník. Hlavní město otevře brány architektury
Festival Open House Praha 2024 otevírá jubilejní ročník. Hlavní město otevře brány architektury

Objevte pražské architektonické skvosty na festivalu Open House Praha. Připraven je bohatý program a zpřístupněno bude 115 budov zdarma.

Od země ke hvězdám: obrovské nákupy pozemků Billa Gatese v USA
Od země ke hvězdám: obrovské nákupy pozemků Billa Gatese v USA

Zatímco miliardář Bill Gates se v době koronaviru proslavil především svým zapojením do očkování, spoluzakladatel Microsoftu se od té doby stal největším vlastníkem zemědělské půdy v USA. Nadace Billa a Melindy Gatesových je největším propagátorem genetického inženýrství na světě. Blíží se změna doby v zemědělství?