Sheramy Tsai

13. 5. 2024

Vitamín D je látkou, kterou získáváme z potravy a slunečního záření, a také hormonem, který si naše tělo vytváří samo. Pro naše zdraví je nezbytným, avšak je klíčové vědět, jak ho správně užívat.

Každý pátý Američan pravidelně sahá po doplňcích stravy s vitamínem D, ale většina z nich si neuvědomuje, že neužívá pouze vitamín, ale hormon.

Přestože je vitamín D známý tím, že posiluje pevnost kostí a imunitní systém, jeho příběh není jednoduchý. Směs mýtů a vědeckých poznatků vybízí k bližšímu zkoumání jeho skutečné povahy a vlivu.

Vitamín D: pochopení jeho dvojí úlohy

Vitamín D je ve světě živin výjimečným. Je to látka pocházející ze slunce, která působí jako živina i hormon. Tato dvojí role je významná, protože hormony, které řídí mnoho tělesných funkcí, se obvykle neužívají jako doplňky stravy nebo jako vitamíny.

Endokrinolog dr. Michael Holick, přední odborník na vitamín D, pro Epoch Times uvedl: „Tělo efektivněji využívá vitamín D, pokud je přirozeně syntetizován ze slunečního záření, ve srovnání se standardními dávkami doplňků.“  Tento rozdíl je klíčový pro pochopení zdravotní role vitamínu D a složitosti doplňování hormonu.

Na rozdíl od většiny živin má vitamín D díky své hormonální povaze širší systémový dopad, ovlivňuje nejen zdraví kostí, ale také funkci imunitního systému, růst buněk a kontrolu zánětů. Toto poznání je zásadní pro orientaci lékařských přístupů k jeho užívání, včetně možných rizik a přínosů suplementace.

Více než zdraví kostí

Vitamín D je více než jen prostředek pro zdraví kostí a posílení imunitního systému. Jeho mnohostranná role v těle ovlivňuje vše, od regulace nálady až po zdraví kardiovaskulárního systému.

Vitamín D je důležitý pro vstřebávání vápníku ve střevech a je nezbytný pro pevnost a zdraví kostí. „Bez dostatečného množství vitamínu D dokáže tělo vstřebat pouze 10-15 % vápníku,“

uvedl pro Epoch Times Dr. Alex Foxman, přední internista a odborník na preventivní péči. Nedostatečné množství vápníku může mít za následek oslabení kostí a zvýšené riziko zlomenin.

Navíc vitamín D hraje klíčovou roli při fungování imunitního systému. Dr. Holick poznamenává: „Receptory vitamínu D jsou téměř v každé buňce, včetně těch imunitních.“ Správná hladina vitamínu je nezbytná pro vyváženou imunitní reakci a prevenci autoimunitních poruch.

Dr. Nathan Goodyear, praktický lékař a ředitel centra integrativní léčby rakoviny ve společnosti Brio Medical ve Scottsdale v Arizoně, zdůrazňuje zásadní roli vitamínu D v činnosti imunitního systému a jeho vliv na chronická onemocnění, jako je rakovina. Vysvětluje: „Imunitní systém nefunguje dobře, pokud není hladina vitamínu D optimální.“ Zdůrazňuje jeho roli u rakoviny, kde je síla imunitního systému klíčová.

Nejnovější výzkumy, včetně studií melanomu, naznačují, že suplementace vitamínem D může zlepšit léčebnou reakci a prodloužit přežití pacientů s rakovinou, a to i při v současnosti nedostatečném doporučeném denním dávkování.

Vitamín D hraje významnou roli také při ochraně srdce. Studie spojují jeho nízkou hladinu se zvýšeným rizikem srdečních onemocnění. U osob s nedostatkem vitamínu D je vyšší pravděpodobnost výskytu hypertenze, srdečního selhání a mrtvice.

Další oblastí, kde hraje vitamín D významnou roli, je duševní zdraví. Kimberly Parker, licencovaná psychoterapeutka, uvedla: „Existuje jasná souvislost mezi nízkou hladinou vitamínu D a vyšším výskytem depresí a poruch nálady.“

Ovlivňuje také sezónní afektivní poruchu, což je varianta deprese vázaná na sezónní změny. „U svých pacientů jsem zaznamenala zmírnění příznaků, jakmile začali důsledně dodržovat příjem vitamínu D,“ uvádí.

Pouť vitamínu D od slunečních paprsků k buněčné síle

Vitamín D je pro zdraví životně důležitý, existuje v různých formách a každá z nich má v našem těle jedinečnou formu. Pochopení těchto forem je klíčem k pochopení toho, jak vitamín D v našem systému funguje.

Jakmile se vitamín D dostane do našeho těla prostřednictvím slunce, stravy nebo doplňků stravy, přemění se na aktivní. Nejprve se v játrech mění na kalcidiol a poté v ledvinách na kalcitriol, svou aktivní formu. Dr. Holick upřesňuje: „Kalcitriol je forma, kterou naše tělo může využít k plnění různých funkcí.“

Zajímavé je, že každá forma vitamínu D prochází v těle podobným procesem přeměny. Zdroj vitamínu D se může lišit, ale způsob, jakým v našem těle postupuje, se shoduje.

Účinnost přeměny vitamínu D se může lišit. Schopnost kůže produkovat vitamín D3 se s věkem snižuje a je ovlivněna pigmentací kůže, zeměpisnou polohou a životním stylem.

Kontroverze v oblasti testování vitamínu D

Běžným způsobem měření hladiny vitamínu D v těle je krevní test zvaný 25-hydroxyvitamín D. Toto měření odráží hladinu vitamínu D ze slunečního záření, potravin a doplňků stravy. Méně doporučovaný test 1,25-dihydroxyvitamínu D nedokáže změřit zásoby vitamínu D, takže je pro sledování pacientů neúčinný.

Vyšetření vitamínu D z krve se prudce zvýšilo a je osmým nejčastějším laboratorním vyšetřením v systému Medicare. Zprávy o vývoji trhu odhadují trh s testováním v roce 2023 na 677,5 milionu dolarů a do roku 2031 by měl dosáhnout 1,06 miliardy dolarů.

Trh s testováním vitamínu D, který kdysi vedli giganti jako Abbott, Siemens a Quest Diagnostics, nyní zaznamenává prudký nárůst domácích testovacích souprav od menších společností. Dr. Holick vzpomíná: „Před lety jsem firmě Quest řekl, že to bude jejich prodejní hit číslo jedna.“

„Ve Spojených státech se ročně provede více než 10 milionů krevních testů na vitamín D, přestože tyto testy nejsou doporučovány hlavními lékařskými organizacemi,“ sdělil Dr. Morton Tavel, kardiolog a specialista na interní medicínu a kardiovaskulární choroby. Odvolává se na studii zdravotnického systému ve Virginii z roku 2020, kde 10 % pacientů podstoupilo testy na vitamín D, často bez lékařské indikace.

Kromě dospělých se podle studie BMJ během 15 let 30krát zvýšil počet testů na vitamín D u dětí, ačkoli se tím významně nezměnila míra diagnostikování nízké hladiny vitamínu D.

Tento nárůst testování vitamínu D je v rozporu s doporučeními lékařských asociací, které obecně nedoporučují rutinní testování u asymptomatických osob s nízkým rizikem.

Endokrinologická společnost například doporučuje provádět screening pouze u vysoce rizikových skupin. Americká pracovní skupina pro preventivní služby nevidí dostatek důkazů pro plošný screening. Organizace Choosing Wisely rovněž nedoporučuje testování u nízkorizikových skupin, včetně běžné populace.

Dr. Joel Finkelstein z Centra pro hustotu kostí Massachusettské všeobecné nemocnice (Massachusetts General Hospital’s Bone Density Center) se na blogu Harvard Health vyjadřuje skepticky k rozšířenému screeningu nedostatku vitamínu D a považuje mnoho kontrol u zdravých osob za zbytečné.

„Vitamín D je masivně propagován,“ tvrdí. „U většiny zdravých lidí nemusíme hladinu vitamínu D kontrolovat.“ Zpochybňuje evoluční potřebu vysokého obsahu vitamínu D a poukazuje na jeho omezenou přítomnost v přirozených potravinách a sníženou syntézu v tmavší pokožce, která je běžná v oblastech bohatých na slunce.

Mnoho lékařů z oblasti funkční medicíny a naturopatie však doporučuje pravidelné testování vitamínu D. College of Naturopathic Medicine doporučuje těm, kteří žijí v podnebí chudém na slunce, aby se pro lepší udržení zdraví testovali pravidelně.

V souladu s tímto názorem dr. Goodyear zdůrazňuje význam testů, zejména pokud jde o záněty a chronická onemocnění, jako je rakovina. Pro Epoch Times uvedl: „Vitamín D bude vždy nízký v místě významného zánětu, a to jak akutního, tak chronického,“ a obhajuje pravidelné monitorování.

Dr. Goodyear používá přirovnání k lososům plujícím proti proudu. V tomhle případě proti zánětu, což ilustruje problémy při zvyšování plazmatické hladiny vitamínu D v takových podmínkách. Přirovnává tento proces ke standardním lékařským postupům, jako je sledování krevního tlaku, a zdůrazňuje potřebu podobného přístupu v přírodní terapii: „Proces spočívá ve vyhodnocení, dávkování, přehodnocení a následném opětovném nasazení,“ dodává.

Dr. Goodyear, který zastává názory Linuse Paulinga, jenž je považován za „otce vitamínu C“, kritizuje lékařské přehlížení farmakokinetiky a dynamiky v přírodní léčbě. Vysvětluje, že lékaři se učí přesnosti dávkování léků, ale často zapomínají, že to platí i pro vitamíny. Je zastáncem individuálního přístupu v terapii vitamínem D, který se odklání od univerzální metodiky.

Stanovení optimální hladiny vitamínu D

Podle U. S. Preventative Services Task Force  „neexistuje shoda ohledně definice nedostatku vitamínu D nebo optimální hladiny celkového 25- hydroxyvitamínu”.

Někteří odborníci považují hladinu 25(OH)D pod 30 ng/ml za nedostatečnou. Podle běžných standardů se za dostatečnou hladinu považuje 30-60 ng/ml. Mnoho odborníků na funkční zdraví však prosazuje optimální rozmezí 50-80 ng/ml.

Doporučení podle Národního institutu pro zdraví (NIH):

nmol/Lng/mLKategorie
<30<12Deficit
30 to <5012 to <20Nedostatek
≥50≥20Adekvátní
>125>50Nepříznivé účinky

NIH upřesňuje, že optimální hladina vitamínu D není stanovena, protože se „liší v závislosti na fázi života, rase a etnické příslušnosti a na jednotlivých fyziologických ukazatelích”.

V kontrastu s těmito doporučeními se ozývají názory, jako například názor Dr. Goodyeara, že současné doporučené dávky vitamínu D jsou příliš nízké. Současné doporučené denní dávky v USA označuje za „žalostně nedostatečné”.

Dr. Goodyear upozorňuje, že tradiční zaměření na prevenci křivice přehlíží širší zdravotní přínosy vyšší hladiny vitamínu D. Tento postoj je argumentem pro vyšší optimální hodnoty, což znamená, že současné normy plně nevyužívají zdravotní potenciál tohoto vitamínu.

Příliš mnoho?

Vitamín D je životně důležitý, avšak existují obavy z jeho nadměrné konzumace, zejména prostřednictvím doplňků stravy. Na rozdíl od vitamínů rozpustných ve vodě, které naše tělo při nadbytku rychle vyloučí, je vitamín D dobře rozpustitelný v tucích a může se hromadit v játrech a tukových tkáních až do škodlivých hodnot, které se označují termínem  „intoxikace vitamínem D”.

Dr. Holick upozorňuje, že intoxikace vitamínem D je sice velmi vzácná, ale závažná. Nadměrné vystavování se slunečnímu záření nemůže způsobit toxicitu vitamínem D, ale nadměrná konzumace doplňků stravy ano. „Veškerý nadbytek vitamínu D vytvořený na slunci se odbourá,” doplňuje.

Toxicita vitamínem D vyvolává nadměrné množství vápníku v krvi, což vede k nevolnosti, zvracení a slabosti. Pokud se neléčí, může dojít k poškození ledvin, bolestem kostí a vzácně i ke smrti.

Někteří lékaři, včetně Pam Schoenfeld, registrované dietoložky, tvrdí, že nadměrný příjem vitamínu D může vést k vyčerpání retinolu, aktivní formy vitamínu A. Paní Schoenfeld sdělila deníku Epoch Times, že současná situace v oblasti doplňování vitamínu D často opomíjí složitou rovnováhu s dalšími důležitými vitamíny rozpustnými v tucích.

V článku pro nadaci Weston Price Foundation paní Schoenfeldová varuje: „Zkušenější lékaři vědí, že doplňování vitamínu D, zejména v množství 5 000 m. j. denně … není vhodné, pokud se nevěnuje pozornost zajištění optimálního příjmu vitamínu A.” Tento pohled zdůrazňuje křehkou rovnováhu mezi těmito základními nutrienty a naznačuje, že udržování optimální hladiny obou je pro zdraví klíčové, zejména pak v těhotenství.

Kritici, jako je dr. Holick, tento názor zpochybňují a tvrdí, že neexistují žádné podstatné důkazy pro tvrzení, že vitamín D negativně ovlivňuje hladinu vitamínu A.

Dilema ohledně doplňování vitamínu D

Moderní životní styl v uzavřených prostorách a strava s nízkým obsahem vitamínu D přispívají k jeho rozsáhlému nedostatku. I přes vyváženou stravu má přibližně 1 ze 4 dospělých Američanů a 70 % dětí nedostatek vitamínu D.

Vzhledem k těmto skutečnostem představují doplňky stravy nezanedbatelný faktor. Současná doporučení doporučují 400 mezinárodních jednotek (IU) pro děti do 12 měsíců věku, 600 IU pro osoby ve věku 1 až 70 let a 800 IU pro osoby starší 70 let.

Dr. Holick doporučuje doplňky stravy jako jednoduché řešení, zejména pro osoby, které nemají dostatek slunečního záření, a doporučuje celkový denní příjem 2 000-3 000 IU ze stravy, slunce a doplňků stravy.

Ne všichni lékaři se však shodují na tom, že doplňky stravy jsou nezbytné pro každého. „Ačkoli mnoho studií spojovalo nízkou hladinu vitamínu D s řadou zdravotních potíží – když se vědci pokusili podávat jej jako prostředek prevence nebo léčby těchto potíží, tento zázračný doplněk selhal,” řekl Dr. Tavel deníku Epoch Times.

Sluneční záření, které je hlavním zdrojem vitamínu D, může uspokojit jeho potřebu i při minimálním vystavení. Dr. Tavel poznamenává, že „zásoby vitamínu D obvykle vydrží asi 10 až 12 týdnů“, a zpochybňuje tak potřebu neustálého doplňování.

Debata o nedostatku vitamínu D je složitá. Dr. Tavel upozorňuje, že „rozšířená představa, že velká část Ameriky trpí nedostatkem vitamínu D, vznikla pravděpodobně nesprávným výkladem normálních hodnot vitamínu D, které stanovil Institut medicíny před více než deseti lety“. To vedlo k nadhodnocení míry nedostatku a potenciálně zbytečnému doplňování vitamínu.

Vysvětluje však, že existují specifické případy, kdy je doplňování prospěšné. Americká pediatrická akademie doporučuje kojeným dětem 400 IU vitamínu D denně. Prospěšné může být i pro osoby se zhoršeným zdravotním stavem nebo s omezeným pobytem na slunci.

Dr. Tavel varuje, že nadměrná suplementace spojená se zvýšeným rizikem pádu a dalšími riziky zdůrazňuje potřebu vyváženého příjmu vitamínu D.

Výzkum časopisu New England Journal of Medicine, který podpořil doktora Tavela, nezjistil žádné snížení rizika zlomenin u zdravých dospělých, kteří užívali 2 000 IU vitamínu D, v porovnání s těmi, kteří ho nedoplňovali.

Potřeba vitamínu D se liší. Dr. Tavel připomíná: „Po většinu lidské historie získávali lidé vitamín D převážně ze slunce,“ a zdůrazňuje vrozenou schopnost našeho těla regulovat tuto živinu.

Stanovení doplňků vitamínu D vyžaduje osobní posouzení, konzultaci s lékařem a sledování pokynů. Dr. Tavel tvrdí, že většině lidí postačí kombinace stravy, slunce a občasných doplňků stravy.

Rozšiřující se průmysl doplňků vitamínu D

Trh s doplňky vitamínu D rychle roste, v roce 2023 měl hodnotu 1 560 milionů dolarů a do roku 2033 by měl dosáhnout 2 780 milionů dolarů, přičemž ročně poroste o 5,9 %. Mezi hnací síly patří stárnutí populace, zvýšené povědomí o zdraví a nárůst poptávky po výrobcích obohacených o vitamíny.

V reakci na poptávku spotřebitelů se v tomto odvětví inovují nové způsoby podávání a složení, jako jsou žvýkačky, spreje, náplasti, krémy a léčivé kapsle. Tato rozmanitost odpovídá různým preferencím a potřebám, včetně snadného použití a lepšího vstřebávání.

Růst tohoto odvětví podporuje také silný marketing a reklama. Farmaceutické a wellness firmy intenzivně propagují doplňky stravy s vitamínem D jako klíčové pro zdraví, čímž formují názory spotřebitelů a podporují expanzi trhu.

Tento růst trhu sice odráží posun v povědomí o zdraví, ale zároveň vyvolává obavy ohledně samo-předepsané suplementace a zdůrazňuje důležitost vyváženého přístupu ke konzumaci vitamínu D.

Nejlepší zdroje vitamínu D

Klíčový význam pro tvorbu vitamínu D má sluneční záření. UVB (ultrafialové záření B) přeměňuje cholesterol v kůži na vitamín D3, který se později mění na kalcitriol, jeho využitelnou formu. Zajímavé je, že v kůži vyprodukovaný vitamín D zůstává v krevním oběhu přibližně dvakrát déle než při příjmu potravou nebo vitamíny.

Produktivita vitamínu D ve slunečním světle se liší podle času, ročního období a místa. Nejlepší syntéza je v teplejších měsících mezi 10. a 15. hodinou. Nad 37 stupni zeměpisné šířky je však produkce vitamínu D od listopadu do března zanedbatelná.

Studie z roku 2022 dospěla k závěru, že „vystavení slunečnímu záření může významně nahradit nedostatek u osob, které konzumují nedostatečné množství vitamínu D ve stravě. V porovnání s dodatečnými náklady a časem na vybudování návyků na suplementaci vitamínem D se mírné vystavení slunečnímu záření jeví jako jednoduchý a finančně nenáročný prostředek, který může veřejnost začít používat v každodenní praxi.“

Aplikace dminder pomáhá uživatelům určit optimální dobu pobytu na slunci pro získání vitamínu D a nabízí údaje v reálném čase na základě polohy, času a počasí.

K příjmu vitamínu D přispívají i zdroje v potravě, i když je jich méně. Hlavními zdroji jsou tučné ryby a houby vystavené UV záření. Zařazení těchto potravin může pomoci doplnit a udržet vitamín D, zejména v méně slunečných obdobích.

Další metodou je suplementace, která je výhodná zejména pro obyvatele vyšších zeměpisných šířek. Studie ukázala, že ačkoli jak slunce, tak perorální doplňky D3 zvyšují hladinu vitamínu D, doplňky jsou účinnější díky jejich přizpůsobivosti. Jednoduše řečeno, více lidí užívalo doplňky stravy, než trávilo čas na slunci.

Doplňky vitamínu D jsou k dispozici ve formě D2 (z rostlin) a D3 (ze zvířat). Pro účinné zvýšení a udržení hladiny vitamínu D se často doporučuje D3, který kopíruje produkci vitamínu D v těle vyvolanou sluncem.

Dr. Holick však tvrdí, že „fyziologické dávky D2 a D3 zvyšují hladinu vitamínu D v krvi stejně“, čímž vyvrací mýty o jejich rozdílném vlivu na zdraví. Navíc potvrzuje, že ledviny metabolizují obě formy stejně.

Dr. Holick se také zabývá historií regulace těchto doplňků ve Spojených státech a vysvětluje, že vitamín D2 zůstává jedinou dostupnou lékovou formou kvůli historickým schvalovacím procesům amerického Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv. „Nikdo nikdy nedostal povolení pro D3,“ poznamenává, čímž zdůrazňuje spíše regulační než zdravotní důvod dominance vitamínu D2 na trhu.

Ačkoli je sluneční světlo hlavním zdrojem vitamínu D, jeho dostupnost je nestálá. Strava a doplňky stravy proto slouží jako zásadní alternativy k zajištění dostatečného množství vitamínu D pro optimální zdraví.

Klíčové úvahy ohledně suplementace vitamínu D

Zásadní je pochopit, jak optimalizovat suplementaci vitamínem D a snížit rizika:

Přírodní látky rozpustné v tucích

Na rozdíl od všeobecného přesvědčení a četným doporučením dr. Michael Holick tvrdí, že vstřebávání vitamínu D nezávisí na množství tuku ve stravě. Cituje studie, které ukazují lepší vstřebávání z odstředěného mléka s nízkým obsahem tuku než z plnotučného mléka. Z toho vyplývá, že vitamín D lze užívat s tukem ve stravě i bez něj.

Spojení s dalšími výživovými prvky

Vitamín K: Studie naznačují, že společné užívání vitamínů D a K může zlepšit zdraví kostí a snížit riziko kalcifikace tepen.

Hořčík: Vysoké dávky vitamínu D mohou vyčerpat hladinu hořčíku. Dostatečné množství hořčíku je nezbytné pro účinné využití vitamínu D.

Vitamín A: Vitamíny A a D, oba rozpustné v tucích, působí společně, ale shoda na jejich společném užívání není jednoznačná.

Dávkování: Někteří doporučují sladit příjem vitamínu D s cirkadiánním rytmem a navrhují konzumaci během dne, aby nedocházelo k poruchám spánku. Dr. Holick však neuvádí žádné důkazy, které by podporovaly myšlenku, že vitamín D narušuje spánek, takže je bezpečné ho užívat kdykoli.

Výběr typu vitamínu D: zatímco D2 (ergokalciferol) pochází z rostlin a obohacených potravin a D3 (cholekalciferol) z živočišných produktů a slunečního záření, dr. Holick uvádí, že obě formy zvyšují a udržují hladinu vitamínu D stejně.

Poraďte se s odborníky na zdravotní péči: před zahájením užívání doplňků stravy je nezbytné poradit se s poskytovatelem zdravotní péče, aby bylo možné určit správné dávkování a posoudit možné interakce s jinými léky nebo zdravotními potížemi.

Doplňky stravy mohou být užitečné, ale pro celkovou pohodu je zásadní jejich kombinace s přírodními zdroji vitamínu D a vyváženým životním stylem.

Článek původně vyšel na stránkách americké redakce Epoch Times.

Související témata

Přečtěte si také

Profesionální baristé odhalují tajemství přípravy dokonalé domácí kávy
Profesionální baristé odhalují tajemství přípravy dokonalé domácí kávy

Nejdůležitější části vybavení, které potřebujete, a další tipy, jak si co nejlépe připravit vaši ranní kávu.

Jak by dopadly eurovolby, kdyby měl každý dva hlasy? Otestujte si novou metodu
Jak by dopadly eurovolby, kdyby měl každý dva hlasy? Otestujte si novou metodu

Průzkum vychází z metody D21, kterou vyvinul Karel Janeček a která má najít řešení širší společenské shody, eliminovat extremisty a předcházet tomu, že volič volí „menší zlo“.

Nová studie: Aktivní ve středním věku, zdraví ve stáří
Nová studie: Aktivní ve středním věku, zdraví ve stáří

Mnohé studie prokázaly, že udržení nebo zvýšení aktivity ve středním věku významně ovlivňuje kvalitu života ve stáří.

Čínské vojenské výdaje v roce 2022 dosáhly 710 miliard dolarů, více než trojnásobek toho, co tvrdil Peking
Čínské vojenské výdaje v roce 2022 dosáhly 710 miliard dolarů, více než trojnásobek toho, co tvrdil Peking

V roce 2022 čínský režim oznámil, že jeho výdaje na obranu v tomto roce budou činit 229 miliard dolarů.

Proč by se muži měli dobře oblékat
Proč by se muži měli dobře oblékat

Zevnějšek o vás může mnohé prozradit a ukázat okolí některé vaše kvality, například zralost, vůdcovství či schopnost postarat se.