Nízké daně a vysoká morálka – doba prosperity císaře Kangxi
Nízké daně a vysoká morálka – doba prosperity císaře Kangxi

Císař Kangxi se po celý svůj život řídil tradičními a konfuciánskými hodnotami a nakonec vytvořil slavnou éru, v níž „svět žil v míru a lidé v blahobytu a spokojenosti“.