Lilie Panny Marie: Velikonoční rozjímání
Lilie Panny Marie: Velikonoční rozjímání

Lilie jsou mocným symbolem celé křesťanské Bible, což je nejvíce patrné právě o Velikonocích. V tradičním evropském umění jsou lilie nejvíce spojovány s Pannou Marií. Jako symbol čistoty představují lilie také Kristovu bezhříšnou přirozenost. Lilie jsou také spojovány s Kristovým zmrtvýchvstáním, které si velikonoční svátky připomínají a oslavují.

Alegorie věčné krásy
Alegorie věčné krásy

Starověká řecká a římská mytologie ovlivňovala umělce po celém světě, ale 19 století ve Francii bylo pro tuto tvorbu zdaleka jedním z nejvýraznějších zdrojů inspirace. Umělecká tvorba ve Francii byla v tomto století nesmírně rozmanitá, projevovala se v ní řada technik a témat...