Příchod jara a Leightonův „Návrat Persefony“
Příchod jara a Leightonův „Návrat Persefony“

V dávných dobách lidé věřili, že všechno na zemi řídí bohové, a že se v projevech jejich vůle mimo jiné zrcadlí také různá roční období. Řekové vysvětlovali příchod jara a střídání ročních období mýtem o bohyni přírody Démétér a její dceři Persefoně...

Rackhamovy ilustrace z pohádkové země učí, inspirují a baví děti dodnes
Rackhamovy ilustrace z pohádkové země učí, inspirují a baví děti dodnes

Rackhamovy ilustrace umožňují dětem cestovat za dobrodružstvím do tajemných zemí. Při tom, jak si užívají pořádnou zábavu plnou fantazie, nacházejí na Rackhamových detailních kresbách přírody svůj vlastní svět. Dítě se může naučit, co je nebezpečné, co je vzrušující a co si zaslouží zvýšenou opatrnost. Jeho ilustrace nám povědí vše…