Križovianska krojovaná svadba
Križovianska krojovaná svadba

V minulosti žili ľudia v úcte voči Bohu, predkom, v súlade s prírodou a podľa obrazu vtedajšieho života a zvykov sa odvíjala aj ľudová kultúra, z ktorých sa dodnes zachovali kroje typické pre rôzne regióny, spev, tanec, hudba i ľudová tvorba alebo remeslá.