Zašel Pride příliš daleko? | The Beau Show
Zašel Pride příliš daleko? | The Beau Show

Červen je měsícem Pride a některé akce se snaží o interaktivní zapojení dětí. V Dallasu na akci Drag Your Kid to Pride (Přitáhni své dítě na Pride) děti komunikovaly s drag queens, což měl být prostředek přijetí a inkluze. Děti ze základní školy zašli v rámci inkluze do striptýzového klubu na shlédnutí promenády lidí v latexových oblecích, v rámci výuky tolerance těchto věcí. Zašla aktivistická část hnutí příliš daleko?

Progresivní zástupci trans komunity chtějí úřední změnu pohlaví sebeurčením od 15 let, ti konzervativnější nesouhlasí
Progresivní zástupci trans komunity chtějí úřední změnu pohlaví sebeurčením od 15 let, ti konzervativnější nesouhlasí

V reakci na rozhodnutí Ústavního soudu o změně pohlaví na dokladech se konal v Poslanecké sněmovně kulatý stůl, na kterém zazněl názor „aktivistického“ křídla trans komunity. Jak se na věc dívá to konzervativnější?

Americké lékařské asociace se postavily proti současné léčbě genderové dysforie
Americké lékařské asociace se postavily proti současné léčbě genderové dysforie

Cílem veřejného vystoupení amerických doktorů bylo poukázat na fakt, že odbornou veřejnost, která současný model léčebných postupů genderové dysforie neuznává, netvoří jen pouhá hrstka kritiků, ale tisíce lékařů a zdravotnických pracovníků.

Katy Faust: Dítě bez rodiče = pokrok?
Katy Faust: Dítě bez rodiče = pokrok?

Paní Katy Faustová, zakladatelka organizace Them Before Us, která se zabývá nezadatelným právem dětí na úplnou rodinu, uskutečnila nedávno v Praze přednášku, v níž prezentovala výsledky řady různých výzkumů a zkušeností v praxi. Výše nabízíme část její přednášky, během které se mimo jiné zabývala otázkou ztráty jednoho z rodičů (matky nebo otce), ke které může docházet při nehodě, rozvoru ale také při umělém oplodnění a výchově dětí v homosexuálních a lesbických svazcích.

„Ztráta identity?!“ Co zaznělo na konferenci o genderové dysforii, na kterou se báli přijít odborníci
„Ztráta identity?!“ Co zaznělo na konferenci o genderové dysforii, na kterou se báli přijít odborníci

Co stojí za prudkým nárůstem usilování o změnu pohlaví? Jaký přístup by se měl volit k legislativě, která ji upravuje, a co říkají lidé, kteří tranzicí prošli? Shrnutí konference Ztráta identity?!.

Do konce týdne se veřejnost může vyjádřit k novým vzdělávacím programům ministerstva školství
Do konce týdne se veřejnost může vyjádřit k novým vzdělávacím programům ministerstva školství

Rámcové vzdělávací programy pročítají zástupci veřejnosti a upozorňují na nová témata, která chce ministerstvo do výuky dětí zapracovat – nové formy marxismu, genderové teorie nebo LGBTQ komunity...

VIDEO: „Pokud necháme rozmělnit základy naší civilizace, může to mít fatální důsledky,“ říká senátor Hraba
VIDEO: „Pokud necháme rozmělnit základy naší civilizace, může to mít fatální důsledky,“ říká senátor Hraba

Rozhovor se senátorem Zdeňkem Hrabou. Jak se dívá na pronikání tzv. genderové ideologie do právního prostředí a do školních osnov? Jak vnímá dopady Green Dealu a jak pohlíží na svého protikandidáta Dominika Haška?

Neziskovka promítala na základní škole film o transgenderu, rodičům nebylo umožněno snímek vidět
Neziskovka promítala na základní škole film o transgenderu, rodičům nebylo umožněno snímek vidět

Když žákům základní školy v Českém Krumlově promítala nezisková organizace „výukový snímek“ o transgenderu, lesbickém páru a teenagerech, kteří si nechali změnit pohlaví, ozvala se matka jednoho ze školáků...

1 2 3 11