Pochopení podstaty čínské medicíny
Pochopení podstaty čínské medicíny

Pro moderní lidi je typické mít přesvědčení, že mozek vládne tělu. Podle starých čínských lékařů však vládne srdce. V tradiční čínské medicíně je srdce považováno za císaře těla. Udává tón a směr, kterým se řídí ostatní orgánové soustavy. Co konkrétně v srdci objevili, že je to přesvědčilo o jeho způsobilosti vést celé tělo?

Kniha 50 zážitků blízkých smrti od emeritního profesora LaFrance předává čtenářům svědectví o existenci „nebeských říší“
Kniha 50 zážitků blízkých smrti od emeritního profesora LaFrance předává čtenářům svědectví o existenci „nebeských říší“

Profesor informatiky, nyní již v penzi, sepsal do své knihy zážitky 50 lidí, kteří se ocitli blízko smrti. Na základě svých odborných znalostí z oblasti výzkumu porovnával jejich dojemná svědectví o Nebesích i Pekle s dalšími zážitky, které lidé sepisují již tisíce let...

Vědec si připojil k hlavě 256 elektrod a zjistil, že štěstí nesouvisí s materiálním úspěchem
Vědec si připojil k hlavě 256 elektrod a zjistil, že štěstí nesouvisí s materiálním úspěchem

Francouzský buddhistický mnich Matthieu Ricard, autor knihy Štěstí: Průvodce rozvíjením nejdůležitější životní dovednosti, si upevnil k hlavě 256 elektrod na vyholenou hlavu a vykouzlil přirozený úsměv pouze vlastním přičiněním, bez potřeby něčeho vnějšího. Takový úsměv ho doprovází, kamkoli se vydá. Jeho levý prefrontální kortex...

Lékař na pokraji smrti upadl do kómatu, „viděl nebe“ a za dva měsíce se uzdravil
Lékař na pokraji smrti upadl do kómatu, „viděl nebe“ a za dva měsíce se uzdravil

V roce 2008 se u doktora Alexandera bez varování objevila extrémně vzácná forma bakteriální meningitidy, která nebyla v lékařské literatuře téměř vůbec zdokumentována. Během několika hodin upadl do kómatu. Dr. Alexander, který pouze věřil ve vědu, uvedl, že v kómatu viděl nebe a uvědomil si, že tyto jevy, které dříve považoval za nesmysl, ve skutečnosti nejsou žádnou fantazií.

Zážitky lidí, kteří přežili zemětřesení v Tchang-šanu v roce 1976
Zážitky lidí, kteří přežili zemětřesení v Tchang-šanu v roce 1976

Zážitky blízké smrti, které se mezi lidmi objevují, přitahují zájem lidí již od pradávna. Vědecká ani laická veřejnost nedokáže vysvětlit, proč mnozí lidé, kteří vyšli z klinické smrti, popisují shodně ty samé podobné situace. Zážitky, o kterých vyprávějí, mají část prvků osobních – a část zcela shodných s ostatními.

Zlatá spirála: Fascinující geometrie přírody
Zlatá spirála: Fascinující geometrie přírody

Příklady zlaté spirály nacházíme v přírodě na každém kroku. Ulita hlemýždě je prakticky vzorem zlaté spirály. Nalezneme ji ale také v ovčím rohu, v nerostných krystalech, vodním víru, ve víru tornáda, otiscích prstů, okvětních lístcích růže, u květáku nebo slunečnice. Dále také u ptáků, hmyzu, ryb nebo ve vesmíru.

Darwinova evoluční teorie se hroutí
Darwinova evoluční teorie se hroutí

Evoluční ideologie má vše, co patří ke skutečnému náboženství. Jediné, co jí chybí, je podpora opravdové vědy, tedy podpora současných procesů v přírodě, no a pochopitelně, zdravý soudný rozum. „Není pochybností, že kdyby molekulární důkazy byly k dispozici o jedno století dříve, idea organické evoluce by nikdy nemohla být přijata.“ - Dr. Denton, molekulární biolog...

Filmový dokument: Neuvěřitelná stvoření popírající teorii evoluce
Filmový dokument: Neuvěřitelná stvoření popírající teorii evoluce

Pochybnosti o přijatelnosti teorie evoluce vyvolalo studium některých druhů živočichů, jejichž schopnosti není možné vysvětlit na základě postupného evolučního vývoje. Lékař a vysokoškolský profesor Dr. Jobe Martin, původně zastánce Darwinovy teorie, čelil výzvě studentů, aby obhájil správnost teorie. Během výzkumu, který uskutečnil, se setkával s celou řadou nesrovnalostí a omylů.

1 11 12 13 14