Komentář

V poslední době se diskutují otázky rodiny, její zásadní spojitosti a vliv na celou společnost. Rčení o tom, že „rodina je základ státu“ je často připisováno prezidentu Masarykovi nebo Konfuciovi, ale o tomto konceptu jistě uvažovali také mnozí další.

Nestabilita rodinného prostředí, rozvody nebo další komplikace ovlivňují především děti.

Ve studii, kterou v roce 2016 vypracoval doktor Peter Langman, se ukazuje, že panuje mylná představa o tom, že školní střelci obvykle pocházejí ze stabilních rodin střední a vyšší třídy. Naopak, většina z nich vzešla z nestabilního rodinného prostředí.

Dokument, který Langman zveřejnil, představuje informace o rodinách některých střelců na školách ve Spojených státech. „Toto zdaleka není úplný seznam, obsahuje pouze ty, pro něž jsou k dispozici informace o jejich dětství,“ píše Langman.

„Například otec Evana Ramseyho strávil deset let ve vězení. Během této doby se Ramseyova matka stala alkoholičkou a žila s řadou násilných mužů. I když jejich manželství bylo z hlediska zákona stále neporušené, Ramsey nevyrostl ve stabilní rodině,“ uvádí ve studii Langman.

82 % střelců vyrostlo buď v nefunkčním stavu rodiny nebo bez přítomnosti obou rodičů.

Mezi indikátory rozbitých rodin, nestability nebo dysfunkce patří nepřítomnost jednoho z rodičů, rozchod, rozvod, nevěra, rodičovský alkoholismus nebo drogová závislost, kriminální chování, domácí násilí a týrání dětí.

V některých případech je známo pouze to, že se rodiče rozvedli (nebo odloučili). „I přesne dostatek podrobností je třeba mít na paměti, že rozvodu nebo rozluce často předchází roky neshod a rozchod může být také výsledkem nevěry, domácího násilí nebo závislosti,“ píše Langman.

Proces rozvodu, pokud se jedná o děti, může být velmi bouřlivý pro všechny strany.

Ze vzorku 56 střelců, jejichž životní osudy Langman sledoval, vyrostlo ve stabilní rodině s oběma biologickými rodiči pouze 18 % z nich.

82 % střelců vyrostlo buď v nefunkční rodině nebo bez přítomnosti obou rodičů (alespoň po část svého života).

Přestože se Langman zaměřoval zejména na střelce ve Spojených státech, jeho studie obsahuje i střelce z jiných zemí, kteří podle zjištění rovněž žili v rozbitých domácnostech nebo nestabilních rodinách.

Langmanova studie je dostupná on-line zde.

Po útoku na střední škole ve státě Florida, který spáchal devatenáctiletý Nikolas Cruz, zemřelo 17 lidí. Policejní zpráva uvedla, že bývalý žák školy se k útoku přiznal. Jeho obhájkyně řekla, že Cruz je „zlomená lidská bytost“.

Kromě nestabilních rodin může člověka k hrůzným činům dovést také ztráta smyslu života a neschopnost nalézt vyšší duchovní opodstatnění pro svoji existenci uprostřed materialisticky zaměřené společnosti.

„Můj život je nic a já jsem nikdo… Můj život je nic a nemá smysl. Žiji osamělý život v ústraní a samotě… Nesnáším všechny a všechno. Mám už dost toho, aby mi někdo říkal, co a kdy dělat. Mám dost toho, aby mi někdo říkal, že jsem idiot a blbec. V životě jste všichni blbci. Jste všichni stupidní a máte vymyté mozky těmi zk**venými politickými a vládními programy,“ řekl na videonahrávce před útokem na školu Nikolas Cruz.

Spolu s depresí je syndrom vyhoření vnímán jako velká hrozba pro západní společnost. Za příčinu jeho vzniku je pokládán dlouhodobý stres. Léčba není snadná. Jde o módní nemoc, nebo stojí v pozadí únava ze současné civilizace? Na toto téma rozmlouvá Martina Kociánová s MUDr. Jarmilou Klímovou. Více zde…

Čtěte také:

Společnost by měla podporovat rodinu

Rozhovor o vztazích s Petrem Casanovou

Rodina jako mikrokosmos, základ státu, který se dnes rozpadá

Jak se zbavit ve vztahu zášti a znovu nalézt pochopení

O domácím násilí a o pomoci těm, kterým ubližuje