Tajné dokumenty čínské vlády, které se nedávno podařilo získat Epoch Times, ukazují, že čínské úřady považují všechny informace o viru Komunistické strany Číny, známého také jako nový koronavirus, za „státní tajemství“ a zakazují státním úředníkům, aby je zveřejňovali.

Je ironické, že čínská státní tisková agentura Sin-chua (Xinhua) 8. února napsala ve svém komentáři: „Bezpočetné historické zkušenosti z prevence nakažlivých chorob lidem ukazují, že sdílení epidemiologických informací s veřejností je jako sluneční záře, která dokáže virus zabít, čili tím nejlepším lékem je zveřejňovat všechny informace.“

Uniklý dokument

Nan-ning je hlavní město autonomní oblasti Kuang-si u vietnamských hranic. Město i s přilehlými částmi má přes 7 milionů obyvatel.

Epoch Times se podařilo získat kopii dokumentu z magistrátu města s datem 13. února, který byl označen slovy „tajné“. V textu jsou vyjmenovány požadavky na všechny státní zaměstnance v Nan-ningu, kteří mají co do činění s virem KS Číny a nemocí, kterou způsobuje, COVID-19.

Další dokument ze severovýchodní provincie Chej-lung-ťiang rovněž zmiňuje, že všechny informace vztahující se k pandemii jsou považovány za přísné tajné, je tedy pravděpodobné, že i ostatní samosprávy v Číně obdržely podobné instrukce.

„V období boje s virem budou všechny druhy naléhavých dokumentů, naléhavých upozornění, naléhavých událostí…interních citlivých informací a veškerých informací, které vládní vůdci neschválili k veřejné publikaci považovány za státní tajemství,“ uvádí se ve směrnici.

Magistrát města se odvolává na zákon o ochraně státních tajemství z roku 2010, aniž by specifikoval, proč by zrovna údaje o pandemii měly být považovány za tajné.

Zákaz vynášení dat a otevírání oken

Podle dokumentu mohou státní zaměstnanci připravovat, editovat a ukládat údaje o viru označené za státní tajemství jen na počítačích a mobilních telefonech, které nejsou připojeny na internet.

Všechny dokumenty ohledně viru lze posílat pouze klasickou poštou a zaměstnanci mají zakázáno pořizovat snímky těchto dokumentů.

Další z nařízení je, že nikdo z úředníků nesmí o těchto informacích hovořit nejenom přes telefon nebo internet, ale ani doma či ve veřejných prostorách.

Všechny dokumenty mohou být zpracovávány pouze ve státních zařízeních, kde jsou zavřená okna. Ty musí být zavřená také při interních poradách o pandemii. Pokud se okna musí otevřít, zodpovědní pracovníci musí dohlédnout na to, že tajné informace neuniknou.

Nikdo ze státních zaměstnanců ani zdravotnických pracovníků v nemocnicích nemá povoleno hovořit s médii bez svolení magistrátu.

Epoch Times již v minulosti informoval o nedostatečné transparentnosti čínských úřadů ohledně pandemie. V počáteční fázi režim bagatelizoval riziko přenosu viru z člověka na člověka a vedení jednotlivých měst a oblastí opakovaně hlásilo nižší počty nakažených, takže interní údaje se lišily od oficiálně uváděných dat.

Přeloženo z původního článku americké redakce.