Tři obří asteroidy se blíží k zeměkouli, první z nich bude nejblíže k Zemi už 6. června, oznámilo Centrum pro studium objektů blízkých Zemi (CNEOS) patřící pod americké NASA. Tato instituce mapuje dráhy asteroidů.

Prvním z velkých asteroidů, který překročí MOID neboli minimální vzdálenost křížení oběhů, je asteroid 163348, také zvaný 2002 NN4.

MOID je vzdálenost mezi nejbližšími body oskulačních oběhů dvou vesmírných těles, nejčastěji Země a dalšího objektu. MOID určuje, jak velké je riziko, že se objekt s námi srazí.

Za potencionálně hazardní se podle kritérií NASA považuje jakýkoliv objekt větší než 150 metrů, který proletí kolem Země ve vzdálenosti méně než 7,4 milionu kilometru.

Uvedený asteroid 2002 NN4 je dlouhý asi jako velký sportovní stadion a vyšší než Empire State Building. K Zemi se podle výpočtů přiblíží nejvíce 6. června v 5,20 středoevropského času, a to na vzdálenost asi 5,1 milionu kilometrů od naší planety. Lidé se však nemusí bát, protože tato vzdálenost je podle astronomů naprosto bezpečná.

Další asteroid, který MOID překročí, je 2013 XA22. K Zemi se přiblíží v pondělí 8. června v 17,40 středoevropského času na vzdálenost 2,9 milionu kilometru. Přestože bude daleko blíže než předchozí asteroid, je také významně menší (73 – 160 metrů).

Poslední z velkých asteroidů bude 441987 neboli 2010 NY65, který byl objeven před deseti lety. K Zemi se přiblíží 24. června v 8,44 na vzdálenost 3,7 milionu kilometru. Průměr má 140 – 309 metrů a cestuje nejrychleji ze všech jmenovaných – 46 349 kilometrů v hodině.

Asteroidy, také zvané planetky, jsou skalnaté pozůstatky raných útvarů z naší sluneční soustavy. NASA uvádí, že momentálně existuje přes 958 tisíc asteroidů.

Většina z nich obíhá slunce mezi Marsem a Jupiterem v rámci hlavního asteroidového pásu. Velikostí se pohybují od pouhých deseti metrů napříč až po 530 kilometrů v průměru. I kdyby se všechny asteroidy spojily, utvořily by objekt menší než náš Měsíc.

Existují 3 hlavní druhy asteroidů:

  • typ C (uhličité) – nejčastější (75 procent známých asteroidů) a nejstarší. Sestávají z jílu a křemičitanových kamenů a jsou tmavé.
  • typ S (křemičité) – 17 procent známých asteroidů. Jsou tvořeny křemičitany, niklem a železem.
  • typ M (kovové) – skládají se z kovů. Jejich složení záleží na tom, jak daleko od slunce vznikly. Některé z nich prošly po vytvoření vysokými teplotami a částečně se roztavily. V tom případě se železo propadá ke středu asteroidu a bazaltová (vulkanická) láva se tlačí k povrchu.

Přeloženo z anglického originálu naší newyorské redakce.