Tajně nahraná videa ukazují, že někteří obsahoví moderátoři Facebooku (FB) se aktivně zaměřují na potlačování konzervativních příspěvků, především pak na podporovatele Donalda Trumpa, což ukazuje na politickou předpojatost regulačních snah mediálního giganta.

Jeden z bývalých moderátorů FB, Zach McElroy, se kterým vedl rozhovor Project Veritas, také naznačil, že funkce minimálně jednoho z algoritmů sociální sítě se jeví jako navržená k potlačování převážně pravicového obsahu. McElroy v interview potvrdil, že je ochotný o svých pozorováních svědčit i pod přísahou.

Obsah, který algoritmus Facebooku vyhodnotí jako potenciální „občanské obtěžování“ (civic harassment), se řadí do fronty moderátorům, kteří subjektivně rozhodují, jestli je v rozporu s pravidly FB a měl by tedy být smazaný.

Problém zaujatosti má dle McElroye 2 roviny.

Jednou je, že obsah označený oním algoritmem je převážně pravicově zaměřený. „Viděl jsem, že v té frontě bylo 75-80 % příspěvků z republikánských stránek – politici, novináři, stránky podporující prezidenta nebo konzervativce,“ řekl McElroy a dodal, že „někdo takový algoritmus musel navrhnout“.

Tou druhou jsou moderátoři pracující přímo pro FB anebo pro kontaktovanou firmu. Dle McElroye jsou tito pracovníci především levicové orientace a mnozí z nich aplikují při své práci své politické preference, dokonce i za cenu překročení obsahových pravidel FB.

„Když jsem s mnoha z nich mluvil, zjistil jsem, že se vůbec nebojí aplikovat své politické odhodlání do mazání nebo vynechávání obsahu bez ohledu na to, jestli mají povolené to udělat nebo zda za to dostanou penalizaci,“ řekl v rozhovoru pro Project Veritas zveřejněném 23. června 2020.

McElroy a utajení reportéři Veritasu nahráli na skrytou kameru několik rozhovorů s moderátory FB. Někteří z nich mluví o tom, že jednoduše mažou cokoliv konzervativního nebo pro-trumpovského.

Další mluví i o dvojím standardu své práce, kdy stejně kritický obsah (tzv. hate speech) vůči levicově orientovaným osobám mažou, zatímco vůči pravicově orientovaným osobám ponechávají. Tento „hate speech standard“ aplikují i na obsah týkající se náboženství (kdy v nevýhodě zůstává např. křesťanství) či sexuality (kde naopak jsou zvýhodňovaní homosexuálové).

„Jejich pracovní prostředí je plné liberálních demokratů, v podstatě levičáků, a byla jim svěřena role moderátorů veřejného diskurzu. FB a Instagram jsou obrovské platformy, jedny z největších, a naše hlasy jsou v rukou lidí, z nichž jsou téměř všichni zcela levicového ražení, ne pravicového nebo nějak nezaujatého,“ dodává McElroy.

Překlad a redakční úprava původního článku: J. S.