Emel Akan

2. 9. 2020

Americko-čínská obchodní válka a pandemie COVID-19 přiměly americké firmy, aby snížily svou závislost na Číně coby jediném dodavateli.

Dle průzkumu hongkongské společnosti Qima zabývající se monitorováním segmentu supply chain (dodavatelských řetězců) začaly severoamerické značky hledat geograficky bližší možnosti, především v Latinské Americe.

Z průzkumu, který se uskutečnil v červenci a čítá na 200 obchodních subjektů, je patrné, že firmy přesouvají své subdodavatelské zdroje z Číny do jiných zemí. Až 93 % amerických respondentů uvedlo, že mají plány na větší diverzifikaci jejich dodavatelského řetězce. V porovnání s nimi razí obdobnou strategii téměř polovina evropských respondentů.

Dle klíčových ukazatelů reportu společnosti Qima je Čína pořád hlavním globálním hráčem na poli supply chain. Nicméně, její dominantní postavení je „znatelné méně dramatické“ v porovnání s minulými roky.

Například, letos uvedlo Čínu mezi třemi největšími zdroji „pouze“ 75 % respondentů, zatímco loni tomu bylo u 96 % dotázaných.

Na dodavatelskou diverzifikaci se zaměřily především firmy z textilního a oděvního průmyslu, jak evropské, tak americké, pro které je nyní Vietnam populární alternativou Číny.

Mezi další oblíbené destinace amerických firem se stává Tchaj-wan.

„Díky“ pandemii začala vzrůstat také potřeba zkrátit délku přepravních tras, z čeho v případě USA těží především země Latinské Ameriky.

„U severoamerických společností pokračuje prudký vzestup v hledání dodavatelských zdrojů blíže k jejich domovské zemi, kdy v porovnání s minulým rokem vzrostla popularita Latinské a Jižní Ameriky téměř dvojnásobně,“ uvádí ve své zprávě Qima.

Evropské značky dle reportu zvyšují svůj zájem o Turecko.

Americké korporáty v posledních dekádách v Číně masivně investovaly jak do výstavby továren, tak do lidských zdrojů, aby získaly možnost působit na asijském trhu. A to i za cenu ztráty duševního vlastnictví.

Nicméně, pandemie spolu s obavami z povahy čínského komunistického režimu v posledních několika měsících, nutí korporace k dramatickému přehodnocení jejich dodavatelských strategií.

Dodavatelské řetězce se ve Spojených státech staly také horkým předvolebním tématem.

Dle OSN se za poslední dvě dekády stala Čína klíčovým globálním dodavatelem s téměř dvaceti procentním podílem na celosvětovém výrobním trhu polotovarů. V roce 2002 tento její podíl činil pouze 4 %.

Překlad a redakční úprava původního článku: J. S.

Související témata

Související články