Po deseti dnech končí mise německých lékařů v ÚVN (Ústřední vojenské nemocnici). Na základě mandátu k pobytu vojenských lékařů a zdravotníků ze států NATO a EU dva vojenští lékaři z německého Bundeswehru působili v ÚVN.

„Spolková republika Německo nám v krizi nabídla pomoc jako jedna z prvních a jsem přesvědčen, že desetidenní spolupráce byla přínosná pro obě strany,“ uvedl ministr obrany Lubomír Metnar.

Čtvrtek 19. listopadu 2020 byl posledním dnem jejich mise ve vojenské nemocnici. V pátek 20. 11. ráno před jejich návratem domů jim za jejich pomoc poděkoval náměstek ministra obrany Jan Havránek a předal jim plakety ministra obrany.

Dva němečtí vojenští lékaři byli v ÚVN začleněni od 9. do 19. listopadu 2020 na pracovištích odpovídajících jejich specializaci – intenzivista a internista-infekcionista.

Zavítali též na oddělení hematologie a krevní transfuze, kde se blíže seznámili s rekonvalescentní plazmou, která je indikována k léčbě covid-19 nemocných.

„Přítomnost německých lékařů považujeme s kolegy za přínosnou. Vzhledem k epidemiologické situaci jsme měli ojedinělou možnost osobních kontaktů a konzultací se zahraničními partnery nad konkrétními případy z praxe,“ uvedl Tomáš Tyll, přednosta Kliniky anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny.

Vojenští lékaři z Berlína a Hamburku

„Od vojenských lékařů z německého Bundeswehru jsme mohli čerpat zkušenosti s léčbou covid-19 nemocných, které získali zejména v jarní vlně koronavirové epidemie. Naopak, německé kolegy zaujal náš program výroby rekonvalescentní plazmy a rovněž národní systém schvalování léčiva remdesivir.

ocenění lékaři army
Náměstek ministra Jan Havránek poděkoval německým vojenským lékařům a předal jim plakety ministra obrany. (foto: Viktor Meca / army.cz)

Konkrétně nás němečtí kolegové seznámili s některými novinkami v oblasti ventilační péče s využitím oxygenátorů, které jsme nově v naší nemocnici obdrželi. Celkově byl pobyt německých kolegů oboustranně velmi přínosný, protože vedl k výměně praktických zkušeností, a to nejen s léčbou onemocnění covid-19,“ uvedl prof. Michal Holub, přednosta Kliniky infekčních nemocí.

„Vážíme si pohostinnosti, které se nám dostalo od našich českých přátel – zejména za těchto obtížných okolností,“ doplnil Markus Schüttler, anesteziolog z Vojenské nemocnice Hamburk.

„Osobně vnímáme naši misi také jako možnost poznat se s českými kolegy a vzájemně se obohatit o zkušenosti získané v péči o covid-19 nemocné,“ uvedl Niko Neumann, internista Vojenské nemocnice v Berlíně.

Mandát pro pobyt vojenských lékařů a zdravotníků ze států NATO a EU schválil Parlament ČR v říjnu 2020. Zahraniční vojáci mohou v České republice působit nejdéle 90 dnů, beze zbraní a vždy ve spolupráci s českým zdravotním personálem.

Podle TZ MO.