Zdenka Danková

25. 3. 2021

Nenápadné město na okraji Vysočiny, na přejezdu přes trať potkáte téměř vždy stažené závory. Ale když vystoupíte ze svého povozu a projdete se po městě, najdete spoustu památek, které stojí za to. Golčův Jeníkov leží na okraji Vysočiny a středních Čech, podle historických pramenů byl zmíněn již v roce 1150 jako osada, a ležel na veledůležité Haberské obchodní stezce.

Mají tu hned dva kostely, zachovalou židovskou synagogu i gheto, tvrz a dva zámky. A také barokní děkanát a osamocenou zvonici, jejíž věžní špice vyčnívá do daleka.

Nejstarší románský kostel sv. Kříže se nedochoval, víme o něm jen z historie. Poblíž jeho původního místa dnes najdeme Starou poštu, ve které kdysi přenocoval W. A. Mozart. Díky polámanému kolu u jeho  kočáru zde byl skladatel nucen strávit noc, při té příležitosti navštívil Loretu a naslouchal tam hře na pozitiv (varhanní nástroj) – a možná si sám i zahrál.

Loretu už si zvenčí neprohlédneme, protože ta se stala součástí kostela sv. Františka Serafínského (postaveného až v 19. století). Vlastně spatříme ji, pokud se otevřou dveře kostela, nad jehož vchodem jsou zavěšeny kosti velryby grónské, dar od generála M. M. Golče.

Loretu nechal vystavět generál Golč a obklopil ji ambity, aby zde vytvořil poutní místo. Velrybí kosti byly původně zavěšeny v ambitech. (Druhý, starší kostel sv. Markéty, náleží k  místnímu rozšířenému křesťanskému hřbitovu.)

V Loretě na oltáři stojí Madona s Ježíškem na ruce. Původně byla vyřezávaná z hruškového dřeva, které časem tmavne, což bylo znát, později však jakýsi „umělec“ natřel její tvář barvou načerno. Takže tu věřící upírají zrak k „černé“ Madoně.

V Loretě spočinul generál Golč a jeho manželka, nad jejich náhrobním kamenem je zavěšena dělová koule ze třicetileté války, kterou Golč opatroval jako díkůvzdání, že v bitvě těsně unikl smrti.

Určitě vás zaujme karmínově červená barokní budova bývalé jezuitské koleje naproti kostelu sv. Františka, která dnes slouží jako děkanství. Nablízku jí stojí právě zmíněná zvonice, postavená díky odkazu barona Golče, jak v závěti uvádí baronka Marie, vdova po generálovi.

Její zvláštní poloha, že stojí přes ulici naproti děkanskému kostelu sv. Františka, vzbuzuje otázky. Nepohádali se jezuité tehdy s povolaným stavitelem? Nestavěl ji přes ulici jezuitům natruc? … Nakonec, architektonicky osamělá věž dnes slouží svému účelu nejlépe. Podle závěti baronky Golčové byly původně do její věže odlity čtyři zvony různé velikosti, ten nejmenší měl sloužit jako umíráček. Věž se několikrát přestavovala, zčásti zděná, zčásti dřevěná, také vyhořela, a nakonec nabrala patřičnou výšku, současných 49 metrů.

V bohaté historii města nechyběla židovská komunita, jejíž synagogu i domečky z gheta můžeme navštívit, ale pouze zvenčí. Uvnitř synagogy se nachází depozitář  židovského muzea. Zdejší židovský hřbitov patří k nejstarším v Evropě.

Golčova tvrz – dnešní galerie

Určitě vás zaujme Golčova tvrz, kterou dal postavit generál – stavitel v letech 1650-53 a jež je dnes vkusně používána jako galerie výtvarného umění a antikvariát. Hranatá strohá dvoupatrová budova se střílnami, v barokním slohu představuje ukázku věžovité tvrze, která nemá v Čechách obdoby. Stavitel ji nechal postavit se záměrem jako „dům k rozjímání“, dnes bychom řekli „meditační dům“. Z hlediska historického jde o jednu z posledních věžovitých tvrzí na našem území.

„Starý“ a „nový“ zámek

V kopci nad tvrzí stojí dva zámky, ten opravený se nazývá starý, ten zchátralý se nazývá nový. Novému zámku přísluší rozlehlý park, který by byl nádherným místem pro vycházky.

V současnosti však je zpustlý, zarostlý, ploty povalené. Několikrát změnil majitele, a podle starosty města Ing. Kopeckého je znovu na prodej.

Nový zámek většinou poskytoval svoje prostory pro fabriku na zpracování tabáku, jen na kratičkou dobu sloužil opravdu jako zámek. Nicméně barokní budova lahodí oku, po opravě by to bylo pěkné sídlo – i s parkem.

Během vlastnictví Jeníkova manželi Golčovými zažilo město hospodářský i kulturní vzestup. Když baron Goltz zesnul, jeho manželka potom pokračovala v započatém díle.

Dokončila stavbu jezuitské rezidence a vymohla na císaři Leopoldovi právo pořádat dva výroční trhy. Poté panství získal její synovec, baron J. Ditrich z Ledebouru, jenž podle její závěti dostal za úkol dokončit dílo manželů Goltzových.

Turistika  

Cyklisty bude zajímat: Z Golčova Jeníkova vede cyklostezka, (č. 5127, navazující na č. 4234)  která se pak u Spytic rozděluje a můžete po ní dojet do Habrů anebo do Chitussiho údolí u Ronova nad Doubravou. Můžete tam projít Přírodní park Doubravu, jít po naučné stezce Krajem Železných hor anebo navštívit ronovský zámek.

Zájemci o památky a k tomu naučnou stezku najdou poblíž Čáslav, město nabité památkami a historií, s vyhlídkovou věží a se dvěma zámky v okolí, Filipovem a Žleby.

Historie města čerpána podle knihy Poodhalená minulost Golčova Jeníkova od F. Skřivánka a M. Jirouškové.

Související témata

Související články

Přečtěte si také

Dotace na elektromobily nejsou třeba, na trhu se prosadí samy, myslí si ministr Kupka
Dotace na elektromobily nejsou třeba, na trhu se prosadí samy, myslí si ministr Kupka

Podle ministra dopravy Martina Kupky není třeba dotovat koupi elektromobilů, cestu na trh si najdou samy, jakmile spadnou ceny. Stát zainvestuje 5 miliard do dobíjecích stanic.

Trump se setkal s polským prezidentem Dudou v Trump Toweru
Trump se setkal s polským prezidentem Dudou v Trump Toweru

Bývalý prezident Donald Trump se ve středu večer v New Yorku setkal s polským prezidentem Andrzejem Dudou, přičemž dvojice diskutovala o zásadních mezinárodních otázkách, jako je situace na Ukrajině, Blízký východ a výdaje NATO.

„Jsme v té nejhorší čtvrtině v rámci Evropy.“ Obezita u dětí se v ČR zvyšuje, má vliv i na duševní zdraví
„Jsme v té nejhorší čtvrtině v rámci Evropy.“ Obezita u dětí se v ČR zvyšuje, má vliv i na duševní zdraví

Na téma Obezita, vliv prostředí a duševní zdraví se ve středu v Poslanecké Sněmovně konal kulatý stůl, kde se sešli a diskutovali spolu zástupci různých odvětví medicíny, kteří se problému obezity u dětí věnují.

„Přece nechceme ztratit další generaci.“ Senátoři chtějí širší diskuzi o vlivu sociálních médií na děti
„Přece nechceme ztratit další generaci.“ Senátoři chtějí širší diskuzi o vlivu sociálních médií na děti

Senátorka Daniela Kovářová iniciovala širší diskuzi o negativních dopadech nových médií a sociálních sítí na děti a eventuálně problematiku i legislativně omezit. Kolegové z podvýboru ji podpořili.

Vít Rakušan a jeho slavná výjimka z migračního paktu
Vít Rakušan a jeho slavná výjimka z migračního paktu

Vít Rakušan tvrdí, že z migračního paktu budeme mít výjimku kvůli velkému počtu ukrajinských uprchlíků. Nebudeme prý muset přijímat migranty, ani platit pokutu půl milionu Kč za nepřevzatého migranta. Už v červenci 2023 jsem psal o tom, že s výjimkou pro Ukrajince v migračním paktu je to mnohem složitější.