UKRAJINA – Katoličtí biskupové na Ukrajině 19. dubna 2021 vystoupili proti takzvanému Pochodu rovnosti, který se konal v Kyjevě za podpory ukrajinské vlády. Podle nich svým svolením k organizaci pochodu vládní představitelé Ukrajiny podporují hnutí a ideologie, jež jsou v rozporu s 51. článkem ukrajinské ústavy, který garantuje ochranu rodiny, dětí, mateřství a rodičovství.

„Biskupové s hořkostí konstatují stále narůstající diskriminaci té části společnosti, která se chce řídit křesťanským učením. Jak podotýkají, na Ukrajině nikdo nikoho nediskriminuje ani neomezuje kvůli sexuální orientaci, a proto je neopodstatněné vytvářet dojem, že sexuální menšiny vyžadují zvláštní ochranu a podporu,“ uvádí reportáž na stránkách Vaticannews.va.

Takzvaný Pochod rovnosti, který se konal v neděli 18. dubna 2021, měl podpořit zavádění genderové ideologie a zvýšení společenské prestiže lidí, kteří nemají přirozenou sexuální orientaci na opačné pohlaví. Ač se jedná o ryze soukromou a intimní věc, dnes se tato oblast stala často skloňovaným politickým tématem Evropské unie.

Pochod měl vyzdvihnout takzvané LGBTIQ, což je zkratka označující lesby (L); gaye (G); bisexuály (B); transgendery (T), tedy lidi, kteří si nechali chirurgicky a chemicky změnit pohlaví a hormony; dále intersexuály (I), což jsou lidé, kteří například mají penis a ženská prsa nebo vagínu a mužské tělo a podobné variace; a na závěr queer (Q), což má být pojem zjednodušeně označující všechny, kdo nemají přirozenou sexuální orientaci na opačné pohlaví.

Ve své reakci biskupové zdůrazňují, že „ideologie gender, která stojí za takzvaným Pochodem rovnosti, je formou neomarxismu a její podporování ničí Ukrajinu“.

Genderová ideologie je silně podporovaná také mnohými uskupeními uvnitř Evropské unie a také některými politickými stranami v České republice, jako jsou zejména Piráti a STAN.

„Popularita genderové ideologie na Ukrajině v poslední době narůstá. Nepřehlédnutelná je rovněž mediální kampaň na její podporu,“ říká Mariusz Krawiec, ukrajinský korespondent Vaticannews.

Polsko a Maďarsko jsou také proti

S genderovou ideologií, kterou prosazuje řada politických skupin Evropského parlamentu, bojují také Polsko a Maďarsko, které v některých oblastech svých zemí zakázaly podporu a šíření LGBTIQ ideologie a propagandy.

V Polsku a Maďarsku byla také v některých oblastech přijata takzvaná Regionální charta práv rodiny, která definuje rodinu tradičním způsobem jako: otec, matka a děti.

Některá politická hnutí uvnitř Evropského parlamentu však považují za prioritní přijetí genderové ideologie v celé Unii a činnost Polska, Maďarska a pravděpodobně i nedávné ohrazení biskupů na Ukrajině vnímají jako vzpírání se zavedení genderové ideologie.

Místa, která přijala Regionální chartu práv rodiny, jsou údajně za trest odříznuta od takzvaných Norských fondů.

V České republice je téma zavádění genderové ideologie a podpora rodiny také jednou z klíčových oblasti střetu mezi konzervativní částí společnosti a progresivními politickými skupinami.

S tématem rovněž souvisejí snahy progresivních skupin předefinovat významy pojmu „manželství“.

Genderová ideologie má za cíl z manželství učinit svazek jakýchkoliv osob bez ohledu na jejich pohlaví a z rodiny svazek jakýchkoliv osob bez ohledu na jejich pohlaví, pokrevní pouto nebo počet dospělých. Vznikají tak vize nejenom o homosexuálních, lesbických „rodinách“ ale také o „rodinách“ o více než dvou dospělých. Podstatou celé věci je, že tyto vize mají být napevno zaneseny do zákonů zemí Evropské unie.

Zmiňované téma se zaměřením na politickou situaci v České republice shrnuje v jednom ze svých pořadů Jana Bobošíková.

Názory citované v článku nejsou názory deníku The Epoch Times a nevyjadřují postoje a názory deníku. Článek publikujeme, mimo jiné, jako podporu svobodné diskuse o společenských tématech. Ústava České republiky každému občanovi zajišťuje svobodu slova, svobodu myšlení a víry. Nikomu nesmějí být tyto základní svobody zakotvené v nejvyšším zákonu republiky svévolně odebrány a svobodná diskuse nad problémy společnosti by měla být skutečně svobodná, nikoliv pouze regulovaná na to, co se smí a co se nesmí říkat.