Prezident katolické organizace pro občanská práva vydal 22. února ostrou kritiku návrhu takzvaného „zákona o rovnosti“ (angl. Equality Act) předloženého demokraty a uvedl, že propaguje „nejkomplexnější útok na křesťanství, jaký kdy byl vepsán do práva“.

Bill Donohue, prezident Katolické ligy pro náboženská a občanská práva, v tiskové zprávě uvedl, že „zjevně protikřesťanská“ legislativa umožní „právům homosexuálů trumfovat nad náboženskými právy“.

Donohue dodal, že i když se v zákonu tvrdí, že jde o „ukončení diskriminace“, přestože to může být skutečně záměr, svými dopady by v podstatě sekularizoval náboženské subjekty a přinutil věřící porušovat náboženské kodexy chování.

„Poskytovatelé zdravotní péče by byli nuceni poskytovat hormonální terapie a chirurgické zákroky, které jsou potřebné ke změně fyzických vlastností spojených se změnami pohlaví,“ poznamenal Donohue s otázkou, zda by někdo mohl vznést námitku nebo poukázat na „dlouhodobé fyzické a problémy spojené se změnou pohlaví“.

„A co rodiče, kteří se dozvěděli, že jejich dítě si chce změnit své pohlaví?“ dodal. „Budou jejich práva respektována, nebo oslabena?“

Vyjádřil znepokojení nad ztrátou práv žen v důsledku podpory „biologických mužů, kteří se identifikují jako ženy“.

„Chlapcům a mužům by bylo umožněno soutěžit ve sportu s dívkami a ženami, což by nespravedlivě pozměnilo atletiku žen,“ uvedl. „Ženy by také ztratily svá práva na soukromí. Tito biologičtí muži mohou využívat šatny, toalety a sprchy, které byly vždy vyhrazeny pro ženy. “

Dodal, že náboženským skupinám bude zakázáno vznášet námitky.

„Katolíci, evangelíci, ortodoxní židé, mormoni, muslimové a mnoho dalších náboženských komunit by nemohli na základě náboženské svobody oponovat žádnému z výše uvedených práv transgender žen.“

Donohue dále zdůraznil neslučitelnost mezi katolickou vírou a zastánci této legislativy.

„Pro veřejnost, a zejména katolíky, je těžké pochopit, proč by takoví údajně ,oddaní katolíci‘ jako [prezident Joe] Biden a [mluvčí sněmovny Nancy Pelosi] chtěli prosazovat tak zjevně protikřesťanskou legislativu, jako je zákon o rovnosti.“

Katolická liga uvedla, že se kvůli návrhu zákona chystá oslovit Kongres.

Lila Rose, zakladatelka a prezidentka pro-life organizace Live Action, učinila minulý týden podobná prohlášení ohledně potratů.

Rose uvedla, že se Biden prohlašuje za „oddaného katolíka“, ale náboženství nese jasná a opakovaná sdělení, která chrání posvátnost života.

Rose, sama katolička, uvedla, že Biden používá křesťanství jako zástěrku své radikální potratové agendy.

„Prezident používá křesťanské náboženství jako zástěrku své extrémní politiky a své propagace potratů. A to je prostě ten nejhorší druh lži. Je to nejhorší druh násilí, a to je třeba odhalit. “

Rose dále dodáva, že Biden odsoudil svou minulou podporu Hydeova dodatku, legislativy, která vstoupila v platnost v roce 1980 a zakazuje použití federálních fondů k potratům, s výjimkou případů ohrožení života matky nebo těhotenství v důsledku znásilnění nebo incestu. Nová administrativa také zrušila takzvanou politiku Mexico City, která zakázala poskytovat finanční prostředky amerických daňových poplatníků skupinám, které nabízejí potraty nebo potratové poradenství.

Arcibiskup Kansas City Joseph Naumann v nedávném rozhovoru uvedl, že Biden by měl uznat, že jeho podpora potratů je v rozporu s jeho vyznávanou katolickou vírou.

„Prezident by se měl přestat označovat za oddaného katolíka a uznat, že jeho pohled na potrat je v rozporu s katolickým morálním učením,“ řekl Naumann.

„Bylo by od něj upřímnější říci, že v této důležité otázce nesouhlasí se svou církví a že jedná v rozporu s církevním učením,“ dodal arcibiskup.

Přeloženo z původního článku newyorské redakce.