Gq Pan

15. 9. 2020

Školní rada ve Virginii podala odvolání proti výnosu soudu, který rozhodl ve prospěch transgenderového studenta. Ten v žalobě napadl školní pravidla pro toalety, které omezují použití chlapeckých toalet jen pro biologické chlapce.

Žalobu podal v roce 2015 vůči střední škole v Gloucester tehdejší student Gavin Grimm poté, co mu bylo odepřeno chodit na chlapecké toalety a škola jej požádala, aby místo toho používal toaletu v kanceláři zdravotní sestry. [pozn. české redakce: rozené biologické pohlaví Grimma je ženské]

Dle aktivistické právnické skupiny ACLU, která Grimma u soudu zastupovala, bylo Grimmovi dovoleno chlapecké toalety navštěvovat do doby, než byla vznesena anonymní stížnost a žádost o úpravu školních pravidel.

Minulý měsíc okresní soud Grimmovi vyhověl a označil pravidla školy pro používání toalet v rozporu s ústavní klauzulí o stejném zacházení a také federálním zákonem „Title IX“, který v sektoru vzdělávání zakazuje diskriminaci na základě pohlaví. Rozhodnutí je dle soudců také ve shodě s nedávným výnosem Nejvyššího soudu, který potvrdil, že LGBTQ komunita je chráněná federálním zákonem proti diskriminaci v práci.

Školní rada v Gloucester County se ale 9. září proti rozhodnutí soudu odvolala. Dle ní jsou školní pravidla pro používání toalet založena na biologické odlišnosti, a jejich záměrem není diskriminace transgenderových studentů, nýbrž ochrana soukromí biologických chlapců a děvčat.

Dalším argumentem školní rady jsou nezodpovězené otázky ohledně vytváření školních pravidel, které po sobě rozhodnutí soudu zanechalo. 

„Požaduje se po školách, aby umožnily transgenderovým studentům používat sprchy a šatny, které odpovídají jejich genderové identitě anebo jejich anatomickému pohlaví?“ ptá se školní rada v odvolání.

„Můžou školy zohledňovat pohlaví při náboru zaměstnanců, kteří jsou určeni pro (pohlavně) oddělená školní zařízení? Musí vzdělávací instituce povolit biologicky mužským studentům, kteří se identifikují jako ženy, účast v ženských sportovních soutěžích a naopak? Všechno tohle jsou otázky výjimečné důležitosti, jež jsou důvodem pro en banc* posouzení,“ píše se v odvolání.

Gavin Grimm na odvolání školní rady reagoval na svém Twitteru, kde označil krok školy za „neskutečně oddaný diskriminaci“.


* en banc je forma odvolání, při jehož schválení se musí nového přelíčení zúčastnit všichni soudci

Překlad a redakční úprava původního článku newyorské edice The Epoch Times: J. S.

Související témata

Související články