Školní rada ve Virginii podala odvolání proti výnosu soudu, který rozhodl ve prospěch transgenderového studenta. Ten v žalobě napadl školní pravidla pro toalety, které omezují použití chlapeckých toalet jen pro biologické chlapce.

Žalobu podal v roce 2015 vůči střední škole v Gloucester tehdejší student Gavin Grimm poté, co mu bylo odepřeno chodit na chlapecké toalety a škola jej požádala, aby místo toho používal toaletu v kanceláři zdravotní sestry. [pozn. české redakce: rozené biologické pohlaví Grimma je ženské]

Dle aktivistické právnické skupiny ACLU, která Grimma u soudu zastupovala, bylo Grimmovi dovoleno chlapecké toalety navštěvovat do doby, než byla vznesena anonymní stížnost a žádost o úpravu školních pravidel.


Minulý měsíc okresní soud Grimmovi vyhověl a označil pravidla školy pro používání toalet v rozporu s ústavní klauzulí o stejném zacházení a také federálním zákonem „Title IX“, který v sektoru vzdělávání zakazuje diskriminaci na základě pohlaví. Rozhodnutí je dle soudců také ve shodě s nedávným výnosem Nejvyššího soudu, který potvrdil, že LGBTQ komunita je chráněná federálním zákonem proti diskriminaci v práci.

Školní rada v Gloucester County se ale 9. září proti rozhodnutí soudu odvolala. Dle ní jsou školní pravidla pro používání toalet založena na biologické odlišnosti, a jejich záměrem není diskriminace transgenderových studentů, nýbrž ochrana soukromí biologických chlapců a děvčat.

Dalším argumentem školní rady jsou nezodpovězené otázky ohledně vytváření školních pravidel, které po sobě rozhodnutí soudu zanechalo. 

„Požaduje se po školách, aby umožnily transgenderovým studentům používat sprchy a šatny, které odpovídají jejich genderové identitě anebo jejich anatomickému pohlaví?“ ptá se školní rada v odvolání.

„Můžou školy zohledňovat pohlaví při náboru zaměstnanců, kteří jsou určeni pro (pohlavně) oddělená školní zařízení? Musí vzdělávací instituce povolit biologicky mužským studentům, kteří se identifikují jako ženy, účast v ženských sportovních soutěžích a naopak? Všechno tohle jsou otázky výjimečné důležitosti, jež jsou důvodem pro en banc* posouzení,“ píše se v odvolání.

Vážení čtenáři, naší prací vyplňujeme mezery na českém trhu s informacemi. Sledujeme události v Číně i v USA z nezávislého úhlu. Podporujeme tradiční kulturu a vzestup morálních hodnot. Podpořte naši činnost darem, podpoříte tak naše zpravodajství. Děkuji Vám,

Milan Kajínek, šéfredaktor Epoch Times ČR.

Gavin Grimm na odvolání školní rady reagoval na svém Twitteru, kde označil krok školy za „neskutečně oddaný diskriminaci“.


* en banc je forma odvolání, při jehož schválení se musí nového přelíčení zúčastnit všichni soudci

Překlad a redakční úprava původního článku newyorské edice The Epoch Times: J. S.