Matthew Vadum

19. 11. 2019

Americký podnikatel žaluje u federálního soudu stát Kalifornie kvůli sociálně-právnímu zákonu, který přikazuje všem veřejně obchodovaným akciovým společnostem sídlícím nebo zaregistrovaným v Kalifornii, aby měly do roku 2020 v představenstvu alespoň jednu ženu.

Žalující Creighton Meland Jr. z Illinois je akcionářem veřejně obchodované společnosti OSI Systems Inc., která má sídlo v Kalifornii. V představenstvu společnosti jsou momentálně jen muži.

Onu legislativu navrhla senátorka Kalifornie Hannah-Beth Jackson (Demokratická strana), která řekla, že účelem zákona je zlepšit rozhodování a úroveň působnosti žen ve společnostech.

„Je na čase, aby Kalifornie přinesla do vedení našich společností genderovou diversitu,“ uvedla Jacksonová pro The Los Angeles Times minulý rok v září. „Ženy tvoří přes polovinu populace a dělají přes 70 % všech nákupních rozhodnutí, jejich pohled je klíčový pro diskuzi a rozhodování, které ovlivní korporátní kulturu, akcie a ziskovost.“

Nehledě na záměry, které jsou za tímto zákonem, je to protiústavní a kontraproduktivní, řekla Anastasia Boden, právní zástupkyně žalující strany.

Vytvoření kalifornského zákona nutí Melanda a další akcionáře přemýšlet o pohlaví potenciálních členů představenstva při jeho volbě, „uvaluje přímo na akcionáře kvóty založené na pohlaví a nutí je udržovat diskriminaci kvůli pohlaví“, což je v rozporu s Ústavou.

Dokonce zákonodárci, kteří návrh podpořili, uznali, že zákon by u soudní při nemusel obstát.

„Vůči návrhu bylo mnoho námitek a zazněly i obavy z nezákonnosti,“ uvedl po podepsání opatření tehdejší guvernér Jerry Brown (Demokratická strana).

Nedodržení zákona nebo opomenutí nahlášení složení představenstva dle pohlaví může vést k pokutě sto tisíc amerických dolarů pro první porušení. Každé další může stát „viníky“ tři sta tisíc dolarů.

Systém „pohlavních kvót“ (neboli zákon známý i jako SB 826) začne platit již od příštího měsíce. V tu dobu musí být v představenstvu korporace alespoň jedna žena. V dalších letech se kvóta zvyšuje. Do konce roku 2021 musí být v pětičlenném představenstvu alespoň dvě ženy a v šestičlenném představenstvu alespoň tři ženy.

Melandova žaloba vůči zákonu je druhá v pořadí. Tu první podala minulý rok nevládní nadace Judicial Watch. „Kalifornská genderová kvóta je bezostyšně protiústavní,“ řekl tehdy prezident nadace Tom Fitton.

Kalifornii ve věci žalob zastupuje tajemník státu Alex Padilla. Jeho úřad v minulosti již podporu zákonu vyjádřil.

Redakční úprava a překlad původního článku newyorské redakce: J. S.

Související témata