Svým vzhledem připomíná filipovský zámek u Čáslavi Hlubokou nad Vltavou v poněkud skromnější historické podobě. Od starobylé Čáslavi je vzdálen asi tři kilometry v pokojné krajině, kterou občas protne zvuk projíždějícího vlaku.

Původně na tom místě stál dvůr zvaný Šintolochy, který se datuje od r. 1368. Ke svému názvu Filipov přišel až v roce 1760, kdy jej získal Filip Krakovský z Kolovrat. Šlechtic si zdejší dvůr a jeho okolí velmi oblíbil, přejmenoval na Filipov a přístavbou křídel ke stávající kapli zde vybudoval barokní zámek.

V průběhu dějin často měnil majitele, mezi nimi byli i Trčkové z Lípy a rytíři z Eisensteinu nebo z Rittersteinu. V letech 1863–1865 byl barokní zámek přestavěn ve slohu anglické gotiky a podobně byl upraven i přilehlý dvůr. Plány na přestavbu vypracoval architekt Karel Šel, jenž měl zřejmě opravdu výjimečné nadání, když mu přestavbou vtiskl podobu rozmanitě členěnou, a navíc je společně s přilehlými budovami bohatě zdoben fasádami, rizality, římsami a pseudogotickými atikami. Původní stáje jsou až bizarně zdobené v novogotickém stylu, určitě slouží za povšimnutí, třebaže dnes slouží zčásti i jako byty a byly upraveny.

Po druhé světové válce chátral, než ho v 70. letech 20. století převzala Státní knihovna ČSR. Po opravě je zámek Filipov jako menší novogotická budova zahrnut v knize Ohrožené památky Čech.

Dnes je v zámku umístěn hotel s restaurací a v části sídlí Alzheimercentrum Filipov. V zoo koutku chovají zakrslé kozičky pro potěšení.

Romantický park – přístupný všem

Co zde můžete volně navštívit, je rozsáhlý park. Rozprostírá se na více než 4 hektarech pozemku. Původní bažantnice převzala podobu romantického anglického parku z 19. století. V létě zřejmě bude jen zelený, roste zde přes 40 druhů dřevin, pouze zjara je v široké míře zdoben rozsáhlými koberci sasanek, fialek, bledulí. Najdeme zde hrobkovou kapli sv. Křížek pocházející z počátku 19. století.

Pokud sem pojedete na kole, dokud bude zámecký hotel uzavřen, nejbližší občerstvení najdete na pumpě v Drobovicích, a to jen kávu z automatu. Nebo si můžete si z Filipova zajet po cyklostezce č. 0118 do blízkého zámku Žleby, významné kulturní památky rovněž s parkem a oborou.