Milan Kajínek

6. 9. 2021

Je možné, aby někdo zneužil nebo zmanipuloval systém sčítání hlasů během parlamentních voleb ve svůj prospěch? Kdo provádí kontrolu procesu sčítání a předávání dat do elektronické databáze Českého statistického úřadu? Na tyto otázky jsme se pokusili níže hledat odpovědi.

V praxi to obyčejně probíhá tak, že voliči v České republice obvykle navštíví některé z místních škol nebo úřadů, kde se prokáží občanským průkazem a vhodí označený volební lístek do zapečetěné urny. Každý z nich volí v určitém volebním okrsku. Když volby skončí, pracovníci volební komise každého volebního okrsku rozpečetí volební urny a spočítají platné hlasy, které obdržely jednotlivé strany a jejich kandidáti. Podepsaný dokument s výsledky sčítání odevzdají krajskému pracovišti Českého statistického úřadu (ČSÚ). (zdroj)

Výsledky sčítání posílají zaměstnanci ČSÚ skrz internetové připojení do datové sítě Českého statistického úřadu Praha. Uložení všech okrskových výsledků a jejich sčítání probíhá přímo v centrální databázi statistického úřadu.

Výsledky voleb zveřejňuje ČSÚ na stránkách volby.cz, kde je možné dohledat také historii různých veřejných voleb až do roku 1990.

Podle Zákona o volbách do Parlamentu České republiky vypracovává celý volební systém právě statistický úřad, který stejně tak zabezpečuje programové vybavení.

Zkráceně je ČSÚ hlavní autoritou, která shromažďuje a počítá výsledky voleb a ze zákona je „neprodleně předává Státní volební komisi“.

Kdo a jak nakládá s výsledky voleb

Okrsková komise

Klíčovým prvkem pro počítání a kontrolu hlasů jsou okrskové volební komise, které mají zpravidla 5 členů. Komisí je v ČR celkem 14 865. (zdroj) Okrsková komise vytvoří zápis o výsledku hlasování, který její členové podepíší a předají pracovníkovi Českého statistického úřadu. 

Rozhodnutí okrskové komise o výsledku hlasování je konečné a jiný volební orgán již tyto výsledky nepřezkoumává.

Členy okrskové volební komise navrhují strany, které kandidují do voleb. Členy komise schvaluje starosta města, kde se volební okrsky nacházejí. (zdroj)

Členové komise mají za úkol kontrolovat správnost dat zveřejněných na stránkách volby.cz. Mohou si zapsat výsledky hlasování v jejich okrsku a porovnat je s konečnými výsledky zveřejněnými statistickým úřadem.

Český statistický úřad

Pověřený zaměstnanec ČSÚ je oprávněn se zdržovat v místnosti, kde okrsková volební komise sčítá hlasy. Může převzít stejnopis o výsledku hlasování a vydat pokyn k ukončení zasedání okrskové volební komise ve druhý den voleb.

ČSÚ zajišťuje převzetí výsledků hlasování za všechny volební okrsky a zpracování celkového výsledku voleb.

Kdo vykonává dohled nad průběhem voleb

Státní volební komise

Státní volební komise je v působnosti Ministerstva vnitra, její složení naleznete zde.

Vykonává dohled nad „zabezpečením úkonů nezbytných pro organizačně technické provádění voleb do Parlamentu České republiky, předává celkové výsledky voleb příslušné komoře Parlamentu České republiky. Komise také vydává povolení k přítomnosti dalších osob při sčítání hlasů okrskovou volební komisí“. (zdroj)

Ministerstvo zahraničních věcí

Řídí a zpracovává hlasování občanů ČR žijících v zahraničí.

Bezpečnost a zpětná kontrola výsledků voleb

Při kontrole sčítání hlasů a zpětné kontrole výsledků voleb publikovaných Českým statistickým úřadem, hraje významnou roli okrsková volební komise, kterou zpravidla tvoří 5 lidí. Oni sčítají hlasy, mohou si zapsat výsledky sčítání a později po zveřejnění výsledků na stránkách ČSÚ (volby.cz) je porovnávat.

Zpětně je možné na stránkách ČSÚ kontrolovat počet hlasů na úrovni státu (zdroj) krajů (zdroj) územních celků  (zdroj) nebo obcí (příklad obec Benešov: zdroj) nebo jednotlivých volebních okrsků v obci (příklad obec Benešov: zdroj) a například okrsek 8.

Zápis ze sčítání hlasů v tištěné formě kontrolují a podepisují všichni členové komise. Volební komise taktéž zpečeťuje a rozpečeťuje volební urny.

„Po prvním dnu voleb zajistí okrskové volební komise zapečetění volební schránky, popřípadě přenosné volební schránky, tak, aby nebylo možné vkládat hlasovací lístky, ani je vybírat. Zapečetí také ostatní volební dokumenty,“ uvedl Český statistický úřad v komunikaci s Epoch Times. „Před zahájením hlasování druhého dne voleb zkontroluje volební komise neporušenost pečetí a sejme je, aby bylo možné opět vkládat hlasovací lístky.“

Dohled nad volebními místnostmi a volebními schránkami zajišťují obce, Ministerstvo vnitra a Policie.

Prostor pro případné volební podvody je minimalizován tím, že výsledky hlasování si sčítá každá okrsková volební komise sama a nesčítají se centrálně. Výsledky předávají komise pracovníkům ČSÚ a ti vystavují dokument o tom, jaká čísla do elektronického systému vkládají a zasílají on-line do centrály ČSÚ v Praze.

Kdokoliv z okrskové volební komise potom může vzít data, která si zapsal o výsledcích součtu hlasů a porovnat je s tím co zveřejňuje ČSÚ (volby.cz).

Výsledky jsou tedy zpětně ověřitelné a kontrolovatelné a každá strana, která má své lidi v okrskové komisi má zájem na tom, aby výsledky zkontrolovala – porovnala s tím, co zveřejnil ČSÚ.

Užitečné odkazy:

O volbách na stránkách ČSÚ

ČSÚ – pokyny pro postup okrskových volebních komisí

O volbách na stránkách Poslanecké sněmovny

Zákon o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů (Zákon č. 247/1995 Sb.)

Související články

Přečtěte si také

Výzkumníci v oblasti klimatu: Politická agenda vědeckých časopisů podkopává důvěru ve vědu
Výzkumníci v oblasti klimatu: Politická agenda vědeckých časopisů podkopává důvěru ve vědu

Vědci se uchylují k autocenzuře, aby vůbec mohli publikovat v prestižních časopisech. Patrick T. Brown, sám autor vědeckých článků, mimo jiné pro časopis Nature, to vysvětluje a mluví z vlastní zkušenosti. Politická agenda vydavatelů však podkopává důvěru ve vědu.

Česko je mistrem světa v hokeji 2024
Česko je mistrem světa v hokeji 2024

Český hokejový tým na mistrovství světa pořádaném v České republice vyhrál těžké finále se Švýcarskem a stal se mistrem světa roku 2024.

Potomek vám oznámí, že je transsexuál. Jak zareagujete? 
Potomek vám oznámí, že je transsexuál. Jak zareagujete? 

Může se to stát kterýkoliv všední den: zatímco si s rodinou vychutnáváte večeři, vaše dospívající dcera vám náhle oznámí, že se narodila ve špatném těle...

Britští konzervativci slibují, že obnoví vojenskou službu, pokud vyhrají volby
Britští konzervativci slibují, že obnoví vojenskou službu, pokud vyhrají volby

Podle plánu konzervativců, by mladí lidé, měli na výběr, zda sloužit 12 měsíců v armádě, nebo pomáhat jeden víkend v měsíci po dobu jednoho roku ve zdravotnictví, sociálních či jiných veřejných službách.

Japonský premiér Kišida vyzval Peking k zachování míru v Tchajwanském průlivu
Japonský premiér Kišida vyzval Peking k zachování míru v Tchajwanském průlivu

Šéf japonské vlády Fumio Kišida dnes v rozhovoru s čínským premiérem Li Čchiangem zdůraznil, jak je pro Japonsko a celé mezinárodní společenství důležité zachování míru a stability v Tchajwanském průlivu.