ČR: Vojenští stíhači a piloti se budou moci spolehnout na nový systém bezpečného přistání na letišti. Dráhy českých vojenských letišť budou zajištěny systémem pro spolehlivé a bezpečné přístrojové přiblížení letadel pro přistání, ujišťuje major Jiří Doležal. Nový systém korejské společnosti Mopiens nahradí zastaralé systémy výrobce Normarc, provozované už od roku 2000.

Ve dne i v noci

„Jedná se o pozemní radionavigační zařízení, které umožňuje letadlům bezpečné konečné přiblížení na přistání podle přístrojů ve dne a v noci, za normálních i ztížených povětrnostních podmínek, do takové vzdálenosti a výšky od vzletové a přistávací dráhy, kdy může pilot přiblížení bezpečně dokončit nebo přistávací manévr přerušit,“ upřesňuje ve své zprávě kpt. Jindřiška Budiková.

Nový přístrojový přistávací systém, který pomůže zvýšit bezpečnost letiště, se skládá ze dvou částí. Zařízení ILS (Instrument Landing System) vede letadlo po kurzové a sestupové dráze (ideální trajektorie přistání) a zařízení DME (Distance Measuring Equipment) doplňuje tuto navigační informaci o vzdálenost k bodu dosednutí. Systém musí zabezpečit přiblížení ke vzletové a přistávací dráze do vzdálenosti cca 800 metrů při výšce 60 metrů. 

Instalace a zprovoznění vyžaduje pečlivou koordinaci s běžným provozem vrtulníkové základny, který může svým rozsahem narušit. Především stavebními pracemi, které zahrnují mimo jiné výměnu datových i napájecích soustav.

„Již od března tohoto roku bude provoz letiště krátkodobě omezován z důvodů výkopových a zemních prací nutných pro uložení optických a napájecích kabelů v okolí dráhy. Nicméně vzlety a přistání vrtulníků nebudou v průběhu prací nikterak ztíženy, protože tyto stroje nejsou fixovány na pevnou dráhu a mohou startovat v podstatě odkudkoliv,“ uvedl náčelník oddělení radionavigačních služeb major Jiří Doležal.

Kvalitní náhrada za dosluhující systém

„Součástí smlouvy je rovněž nově pořizovaná kontrolní měřící technika a náhradní díly pro servisní práce pro každé letiště,“ uvádí major Doležal. Nově pořizované systémy pro přesné přístrojové přiblížení ILS/DME od korejské společnosti Mopiens podle něho představují kvalitní náhradu za dosluhující systém a přinesou spolehlivé poskytování radionavigačních služeb na všech vojenských letištích AČR pro následující roky.

Prvního dodaného kusu systému typu Mopiens série 500 CAT I se dočká letiště Náměšť, kde bude systém instalován v polovině roku 2022. 

Zdroj: kapitánka Jindřiška Budiková, major Jiří Doležal