Ministerstvo zdravotnictví představilo hejtmanům rámec nové Státní hygienické služby

Praha 26. 4. 2022 – Vznik Státní hygienické služby byl dnes představen hejtmanům krajů, avízuje ministerstvo zdravotnictví změnu ve struktuře KHS. Ministerstvo představilo návrh věcného záměru zákona o ochraně veřejného zdraví, který obsahuje sjednocení a eliminaci dvojího řízení krajských hygienických stanic.

Důraz je kladen především na jednotnou metodiku fungování 14 hygienických stanic. Státní hygienická služba počítá se 14 regionálními pracovišti, kopírujícími krajské zřízení, uvádí se v návrhu změny.

Po zkušenostech s pandemií covid-19 je cílem stanovit jasnou odpovědnost hygienické služby i zdravotních ústavů, umožnit soustředění odborných kapacit, rozdělovat kompetence mezi jednotlivé orgány ochrany veřejného zdraví a centrálně pomáhat se získáním a čerpáním evropských dotací, což povede k modernizaci jednotlivých hygienických stanic, uvádí ministerstvo.

„Závazné metodické pokyny pro krajské hygienické stanice skrze jeden úřad povede především k zefektivnění stávajícího režimu, a k propojení jednotlivých středisek,” řekl náměstek ministra zdravotnictví Josef Pavlovic.

Pracovně-odborná místa přitom zůstanou plně zachována. Všichni státní zaměstnanci zůstanou zařazení na stejných pozicích se stejným místem výkonu služby. Změní se také pozice ředitelů krajských hygienických stanic na oblastní ředitele, kteří budou přímo podřízeni novému řediteli Státní hygienické služby a budou intenzivně spolupracovat s hejtmany. 

Funkce hlavního hygienika i nadále zůstane ve struktuře ministerstva zdravotnictví. 

„Vznik nového orgánu ochrany veřejného zdraví, tedy Státní hygienické služby, která má nahradit stávající strukturu krajských hygienických stanic, vnímám jako krok vpřed i v návaznosti na zkušenosti s pandemii covid-19,“ doplnil náměstek Pavlovic.

Dále se letos se začínají naplno spouštět projekty digitalizace zdravotnictví tak, jak si je ministerstvo zdravotnictví vetklo do Národního plánu obnovy.

Epidemie ukázala, že ministerstvu zdravotnictví chybí odborníci v oblasti IT, konstatoval náměstek ministra zdravotnictví pro informační a komunikační technologie Milan Blaha a dodal, že jeho ambicí je „tyto kapacity navýšit a odbornost na rezort dostat, aby vznikla určitá řídící struktura“.

S použitím TZ MZCR.CZ