ČR: Ve středu 15. června v Hrzánském paláci představí premiér Petr Fiala spolu s ministrem pro evropské záležitosti Mikulášem Bekem logo a priority českého předsednictví v EU. V souladu s usnesením vlády ze dne 14. října 2019 vykonává úřad vlády úlohu centrálního koordinátora pro přípravu a výkon českého předsednictví v Radě Evropské unie ve druhé polovině roku 2022. Konkrétně tento úkol zabezpečuje Sekce pro evropské záležitosti a její Odbor pro předsednictví ČR v Radě EU.

České předsednictví v Radě EU začíná 1. července 2022

Ve středu 15. června premiér P. Fiala s ministrem pro evropské záležitosti M. Bekem a vedoucí Úřadu vlády ČR Janou Kotalíkovou odhalí oficiální logo, motto a organizační náležitosti.

Obsahová stránka předsednictví

Jak uvádí stránky vlada.cz: „Předsedající stát na půl roku do značné míry určuje agendu jednání Rady EU, a to od expertní po politickou úroveň. Z dlouhodobých koncepčních dokumentů EU bude ČR prosazovat témata, která ladí s dlouhodobými prioritami evropské politiky vlády ČR, a to i na základě zhodnocení priorit a výsledků předsednictví ČR v Radě v roce 2009. Dále bude volba priorit reflektovat pracovní program Evropské komise, tempo projednávání agendy v Radě EU, dlouhodobé pozice ČR a stejně tak i aktuální stav mezinárodní politiky a s tím související globální výzvy.“

Protože v únoru letošního roku Rusko napadlo Ukrajinu a doposud tam trvá válečný konflikt, bude součástí politických priorit zvládnutí uprchlické krize, pomoc Ukrajině, energetická bezpečnost, posilování evropských obranných kapacit a další záležitosti.