Třiadvacet vrchních státních zástupců z celých Spojených států podalo Nejvyššímu soudu USA dodatečné argumenty amicus brief [1] (pdf) na podporu stížnosti proti organizaci řízené čínským režimem. Stížnost podali lidé praktikující meditační praxi Falun Gong ve významném případu útoků na svobodu náboženského vyznání v USA.

Podle středečního tiskového prohlášení kanceláře texaského vrchního státního zástupce Kena Paxtona vyzvali státní zástupci Nejvyšší soud, aby zvrátil rozhodnutí soudu nižší instance, které bylo „nesprávné v otázce celostátního významu, jež stojí v centru naší ústavní tradice“.

Žalobu podalo v roce 2015 třináct obyvatel čínské čtvrti Flushing v New Yorku proti takzvané Čínské světové alianci proti kultům (CACWA). Stížnost je podle jejich slov snahou o zastavení šest let trvající kampaně, jejímž cílem bylo bití, obtěžování a vyhrožování smrtí v jejich komunitě.

Stížnost (pdf) popisuje přibližně 40 případů vyhrožování nebo fyzického napadení, které proti nim byly vedeny za účast v průvodech reprezentujících Falun Gong, rozdávání letáků o Falun Gongu nebo vedení stánku s literaturou související s Falun Gongem. Více…

V jednom ze zmiňovaných incidentů z července 2011 dva žalobci podrobně popisují útok vedoucí CACWA paní Li Chua-chung. Podle obou svědků na ně zaútočila a následně je obklopil dav 20 až 30 lidí organizovaný aliancí CACWA. Jednoho ze svědků, ženu, drželi mezi sebou asi 30 minut, dokud nepřijela policie, zatímco na ni křičeli „zabij ji“ a „umlať ji k smrti“.

Li Huahong, šéfka Čínské světové aliance proti kultům (CACWA), skupiny organizované Komunistickou stranou Číny, která útočila na Falun Gong během novoročního průvodu ve Flushingu v New Yorku, 13. února 2016. (Benjamin Chasteen / The Epoch Times)

„V tomto případě náboženská skupina známá jako Falun Gong, která pochází z Číny, zažila pronásledování a šikanu na americké půdě,“ řekl texaský vrchní státní zástupce Ken Paxton.

Příznivci Falun Gongu podali žalobu na základě federálního a státního práva, včetně „jedné žaloby, která tvrdí, že se stali obětí výhrůžek nebo násilných činů, jejichž cílem bylo ochromit jejich právo na svobodné náboženské vyznání podle prvního dodatku,“ dodal texaský státní zástupce. Jak poznamenal hlavní právní zástupce Texasu, několik dalších nároků bude Nejvyššímu soudu předloženo bez ohledu na to, zda soud zahájí přezkoumání rozhodnutí nižšího soudu, či nikoli.

Ke kanceláři vrchního státního zástupce (attorney general), který je ekvivalentem k postu evropského ministra spravedlnosti, se připojil texaský First Liberty Institute, profesor práva a náboženství na Washingtonské univerzitě v St Louis pan John D. Inazu, a washingtonská nezisková právní firma Becket Fund for Religious Liberty.

Falun Gong je duchovní praxe obsahující meditativní cvičení a nauky o rozvoji morálky a charakteru. Vyučuje dodržování zásad pravdivosti, soucitu a snášenlivosti. V Číně se stala široce populární v 90. letech 20. století. V roce 1999 komunistický režim, který vnímal masovou popularitu praxe jako hrozbu absolutní moci, zahájil celostátní pronásledování zaměřené proti této praxi a jejím stoupencům.

Od té doby jsou miliony praktikujících drženy v záchytných centrech, věznicích a pracovních táborech po celé Číně, kde jsou vystaveni fyzickému mučení, nuceným pracím a někdy také nucenému odebírání orgánů. (zdroj)

„Problém celostátního významu“

Texaský nejvyšší státní zástupce Ken Paxton hovoří na konferenci CPAC v hotelu Hilton Anatole v texaském Dallasu 11. července 2021. (Brandon Bell / Getty Images)

Ve svém amicus briefu autoři uvádějí, že rozhodnutí soudu nižší instance, který případ zamítl, je „nesprávné v otázce celostátního významu, která stojí v centru naší ústavní tradice“, konkrétně v otázce náboženské svobody.

„Americký závazek k náboženské svobodě je ,zásadní‘,“ uvádějí vrchní státní zástupci z 23 států USA. „Představuje ,jedno z našich nejcennějších a nejžárlivěji střežených ústavních práv‘.“

Podle zákona Freedom of Access to Clinic Entrances Act je federálním trestným činem, pokud někdo „násilím, hrozbou násilí nebo fyzickou překážkou“ poškodí, zastraší nebo brání jakékoli osobě, která zákonně vykonává nebo se snaží vykonávat náboženskou svobodu „na místě náboženského uctívání“.

Odvolací soud USA pro druhý obvod v New Yorku však žalobcům ochranu podle zákona odepřel, protože pojem „místo náboženského uctívání“ vykládal úzce jako místa „primárně“ určená k náboženské činnosti.

Tím soud „nepřiměřeně zúžil zákon, který měl zabránit nejhorším násilným činům na mnoha amerických posvátných místech“, uvedli státní zástupci. Paxton uvedl, že rozhodnutí soudu nižší instance „vedlo k nedostatečné ochraně náboženské svobody Falun Gongu“.

„Navrhovatelé jsou přesně ten druh věřících, u kterých by se dalo očekávat, že v takovém zákoně najdou bezpečí. Praktikují Falun Gong, což je řadí do ,třetí nejpočetnější skupiny‘ těch, kteří trpí omezeními svobody vyznání nebo svobody víry na celém světě,“ uvedli státní zástupci v amicus briefu a citovali zprávu americké Komise pro mezinárodní náboženskou svobodu z dubna 2022. (zdroj)

Lidé cvičí meditativní cvičení metody Falun Gong (někdy také Falun Dafa) v parku v australském Sydney, 26. června 2017. (S laskavým svolením Emma Morley)

Podle americké webové stránky Minghui.org, která dokumentuje vývoj pronásledování Falun Gongu, došlo v roce 2021 k téměř šesti tisícům zatčení a více než 10,5 tisícům případů pronásledování, které se zaměřovaly na stoupence této víry v Číně. (zdroj)

„Skupina začala v Číně působit za komunistického režimu nepřátelského vůči náboženskému pluralismu,“ uvádějí vrchní státní zástupci. „Mnoho lidí praktikujících Falun Gong proto uprchlo do Ameriky. I po příchodu sem však stěžovatelé údajně nadále čelí pronásledování a zneužívání ze strany komunistických sympatizantů.“

Erping Zhang, mluvčí Informačního centra Falun Dafa, uvedl, že čínská komunistická strana se mýlí, když předpokládá, že může v Americe pošlapat náboženskou svobodu.

„Náboženská svoboda je základem svobodné Ameriky. Komunistická strana Číny předpokládá, že může toto posvátné právo Američanů pošlapat svými kampaněmi na pronásledování náboženství v zámoří,“ řekl deníku The Epoch Times. „Hrubě se však mýlí.“

„Díky podpoře 23 nejvyšších státních zástupců z celých Spojených států a několika dalším kvalitním spisům může Nejvyšší soud souhlasit s projednáním případu. Kromě toho věříme, že americký právní systém nakonec poskytne spravedlnost a ochrání základní americké zájmy,“ dodal Erping Zhang.

Vrchní státní zástupci, kteří podali amicus brief, jsou ze Západní Virginie, Alabamy, Arizony, Arkansasu, Floridy, Indiany, Kansasu, Kentucky, Louisiany, Mississippi, Missouri, Montany, Nebrasky, New Hampshiru, Severní Dakoty, Ohia, Oklahomy, Jižní Karolíny, Jižní Dakoty, Tennessee, Texasu, Utahu a Virginie.

Z původního článku newyorské redakce deníku The Epoch Times přeložil M. K.

Praktikující Falun Gongu se účastní průvodu za ukončení pronásledování v Číně, 25. dubna 2022 ve Flushingu ve státě New York. (Chung I Ho / The Epoch Times)

Poznámky:

[1] Amicus brief je právní spis podaný v odvolacím řízení s cílem pomoci soudu tím, že poskytne další relevantní informace nebo argumenty. Amicus briefs podává amicus curiae neboli „přítel soudu“, třetí strana, která má v dané věci zvláštní zájem nebo odborné znalosti a chce určitým způsobem ovlivnit rozhodnutí soudu. (zdroj)