Velehrad (Uherskohradišťsko ) –⁠ Válečný konflikt na Ukrajině i pomoc uprchlíkům připomněl včera hlavní kazatel, kardinál Michael Czerny na Velehradě, kde se konaly tradiční cyrilometodějské slavnosti.

Kardinál odkázal na „sovětské impérium nesvobody, lži a násilí“, které bylo ve 20. století vybudováno ve slovanském světě, v němž kdysi působili věrozvěsti Cyril a Metoděj. Sovětské impérium přirovnal k babylonské věži. „Snaha zvrátit běh dějin a obnovit staré impérium vede dnes k zločinné válce vedené nejen proti svobodné Ukrajině, nýbrž proti celému civilizovanému světu. Dějiny nás však učí, že všechny babylonské věže pýchy, lži a násilí, všechny uzavřené společnosti, jsou odsouzeny k pádu,“ uvedl.

Církev má být podle něj otevřenou společností, otevřenou vůči bohu a jeho plánu s lidstvem. Důležitým projevem této otevřenosti je podle kardinála vstřícnost vůči migrantům. „Vstřícnost vůči cizincům a přistěhovalcům je jedním z božích příkazů, prostupujících Písmo svaté Starého i Nového zákona,“ zmínil kardinál.

Velehrad klaster
Bazilika Velehradského kláštera. (StanislavKadlcik/CC BY-SA 4.0)

Papež František jmenoval letos v dubnu kardinála Czerneho prefektem Dikasteria pro službu integrálnímu lidskému rozvoji, kde má působení v oddělení pro migranty. Během ruské invaze se několikrát vydal na postiženou Ukrajinu. 21. února 2020 byl Czerny jmenován členem Kongregace pro evangelizaci národů a 8. července 2020 členem Papežské rady pro mezináboženský dialog.

Podle kardinála bude ochota přijmout a integrovat přistěhovalce vystavena útokům. Připomněl slova papeže Františka, který hovořil o nebezpečí populismu a nacionalismu i národního sobectví. Pokud lidé a národy zapomínají „na společného Otce všech lidí“, tak jejich třídní skupinové a národní zájmy je podle papeže nevyhnutelně uvádějí do vzájemného rozporu.

S přispěním TZ ČTK.