Fotopast, kterou nastražili ornitologové v ptačím parku Kosteliska, zachytila, jak vzácný dravec orlík krátkoprstý ulovil užovku obojkovou. Na území České republiky zalétá jen vzácně, pouze výjimečně se zdrží delší dobu na jednom místě, uvádí ornitologové. V Kosteliskách se zdržuje už 7 týdnů – poprvé byl pozorován 27. května. Za orlíkem přijelo už několik desítek ornitologů, birdwatcherů a nadšenců. Aktuálně se jedná o největší tahák ptačího parku u Dubňan na Hodonínsku.

Orlík krátkoprstý (Circaetus gallicus) na Kosteliskách je loňský, mladý a tedy nehnízdící pták. V ptačím parku přepeřil letky. Je to dravec z čeledi jestřábovitých velký 62–69 cm a rozpětím křídel 160–180 cm. Vsedě je nápadná široká hlava (téměř jako u sov). Má světlou spodní částí těla a křídel, obvykle tmavší hrdlo a hlavu, rovnoměrně skvrnité krovky a letky. Na ocase jsou tři tmavé pruhy.

Orlík krátkoprstý je potravní specialista, který se živí především hady a dalšími plazy. Dále obojživelníky a v menší míře také ptáky, savci a hmyzem. Právě hojný výskyt užovek obojkových a žab díky pestré mozaice mokřadů je hlavní důvod, proč se vzácný dravec už více než měsíc zdržuje na Kosteliskách. Koncem června orlík ulovil hada přímo před fotopastí v ptačím parku, uvádí Česká společnost ornitologická.

Ptačí park Kosteliska postupně vzniká od roku 2020 v nivě říčky Kyjovky u Dubňan na Hodonínsku. Prolíná se tu mozaika vodních ploch, rákosin, luk, lesíků, ale také suchých písčin. Prostředí obdobného charakteru je nutné udržovat a pečovat o něj. Z pohledu ochrany přírody a krajiny má význam především kvůli velké druhové pestrosti. Ochranou přirozených mokřadů a obnovou tradičního hospodaření se původně nehostinné území mění v mokřadní ráj pro ptáky a další živočichy. Pozorováno zde bylo už na 190 druhů ptáků.

V ptačím parku Kosteliska se začátkem července narodila dvě telata uherského stepního skotu. Čtyři dospělé krávy od letošního března spásáním a rozdupáváním luk přispívají k tomu, aby se na lokalitě dařilo ptákům a dalším živočichům i vzácným rostlinám. Teď bude stádo, a stejně tak efektivní péče o území, ještě větší. Začátkem července dvě z krav porodily.

Hnízdění čápů bílých

Na více než 500 hnízdech čápů bílých v Česku aktuálně registrují ornitologové malá čapí mláďata, na 287 hnízdech už jsou mláďata vzrostlá. To vše ví ČSO díky téměř devíti stovkám dobrovolníků, kteří už se letos zapojili do sledování hnízd čápů bílých a zadali pozorování na birdlife.cz/capi. Ornitologové i nadále vyzývají veřejnost ke kontrole čapích hnízd. Právě v tomto období mladí čápi na hnízdě postávají, trénují let a komunikují s rodiči i mezi sebou a je snadné je spočítat.

Hnízdo čápů bílých s mláďaty. (birdlife)

Traviči neskončili

Česká společnost ornitologická však od začátku roku zdokumentovala a předala policii 12 případů ptačí kriminality se 32 ptačími a 18 savčími obětmi. Většinou se jedná o otravu karbofuranem. Jeho držení je v celé Evropské unii od roku 2008 zakázané pro přílišnou jedovatost, dříve se používal jako pesticid. Karbofuran je smrtelný i při malé dávce, a to i pro člověka.

Psovodka ČSO Klára Hlubocká vyhledává se speciálně vycvičenými psy v terénu otrávené návnady a jejich oběti a podklady předává policii. Letos jednotka napomohla k objasnění případu traviče z Břeclavska.

Zdroj: ČSO