Dnes, 4. srpna 2022, se sešla v plném počtu sedmi členů bankovní rada ČNB k projednání Zprávy o měnové politice a k rozhodování o nastavení měnové politiky.

Jednání se zúčastnil i ministr financí Ing. Zbyněk Stanjura (ODS).

Dle tiskové zprávy Bankovní rady ponechala ČNB úrokové sazby na stávající úrovni. Dvoutýdenní repo sazba tak zůstává na 7 %, diskontní sazba na 6 % a lombardní sazba na 8 %. Bankovní rada současně rozhodla, že ČNB bude i nadále bránit nadměrným výkyvům kurzu koruny.

„Dnešní rozhodnutí ČNB o ponechání výše úrokových sazeb beze změny potvrzuje holubičí postoj nového složení bankovní rady, v čele s novým guvernérem, a předpoklad, že bude inflace v druhé polovině roku stagnovat či klesat. Pro občany to znamená, že se pro tuto chvíli zastavil dramatický růst úroků na hypotečních úvěrech z posledních měsíců, zároveň však i omezení růstu výnosů na úročených vkladech. Pokud ovšem inflace klesat nezačne, bude ČNB nucena ke zvyšování sazeb opět přistoupit,“ komentoval pro Epoch Times Lukáš Kudláček, Portfolio manažer BH Securities, a.s.

Prognózy

ČNB po prohlášení o úrokových sazbách vydala i svoje ekonomické prognózy. Ve srovnání s minulou se dívá skeptičtěji na vývoj cen i HDP.

V následujícím půlroku očekává pokles růstu HDP, vč. možných záporných čísel, poté očekává opětovný růst.

prognóza HDP

Inflace je dle slov guvernéra pro ČNB prioritou číslo jedna. Do konce roku očekává i nadále její růst, a to až k hranici 20 %. S tím jsou spojené i vysoké úrokové sazby. Ty by ale mohly dle prognózy začít klesat ve 4. kvartálu.

Faktory ovlivňující inflaci dle ČNB

Proinflační rizika:
• další nárůst cen komodit
• hrozba ztráty ukotvenosti inflačních očekávání 2% cílem ČNB a související riziko mzdově-inflační spirály
• uvolněnější fiskální politika

Protiinflační rizika:
• vzrůstající pravděpodobnost recese v zahraničí
• výraznější než prognózovaný útlum domácí spotřebitelské a investiční poptávky

Nejistoty:
• další vývoj válečného konfliktu na Ukrajině
• dostupnost a ceny energií
• budoucí nastavení zahraniční měnové politiky
• délka trvání přetížení globálních dodavatelských řetězců