Tajný dokument německého Spolkového kriminálního úřadu (BKA) hovoří o možné eskalaci v důsledku hrozícího zhoršení hospodářské situace. Fanatičtí klimatičtí aktivisté by také mohli být v pokušení páchat závažné trestné činy proti zařízením na zásobování energií.

Klimatičtí aktivisté z řad extrémní levice se již několik měsíců dostávají na titulní stránky novin se svými akcemi jako přilepení, provazy na dálničních mostech a návody, jak vrtat do pneumatik nákladních aut. Kritici v tom vidí rostoucí nebezpečí fanatismu a radikalizace klimatického hnutí. Kriminální úřad tyto akce sleduje.

Zhoršující se ekonomická situace v důsledku energetické krize může brzy podnítit ochotu páchat ještě závažnější trestné činy, varuje BKA. Jak uvedl deník Bild, cílem útoků by se mohly stát mimo jiné jaderné elektrárny, plynovody a veškerá těžká nákladní doprava.

BKA varuje před „propagandistickým působením údajně neškodných klimatických aktivistů“

Tajný dokument „Ohrožení“ odboru ST14 BKA varuje před „aktéry/skupinami z různých oblastí politicky motivované trestné činnosti (PMK)“. Ti by se mohli cítit motivováni využít hrozícího nedostatku energie a jeho důsledků „v souladu se svými vlastními aspiracemi“.

Ačkoli nejsou známy žádné konkrétní plány útoků, podle BKA existuje „abstraktní hrozba pro energetickou infrastrukturu“ ze strany levicových extremistů v rámci hnutí na ochranu klimatu.

Kromě „rostoucího počtu demonstrací a protestních shromáždění, které jsou někdy plné emocí“, by mohlo dojít i k „trestným činům poškozujícím energetickou infrastrukturu a s ní spojené instituce a rozhodující činitele“.

BKA také výslovně poukazuje na „propagandistický účinek údajně neškodných klimatických aktivistů“, jejichž agitace by mohla povzbudit násilné levicové extremisty k militantnímu prosazování jejich cílů.

Potenciálními cíli útoků jsou také přístavy a železniční tratě

BKA považuje za scénář, s nímž je třeba počítat, mimo jiné „okupační a blokádní akce, jakož i poškozování majetku nebo žhářství proti energetickému sektoru“. Využívání a rozšiřování fosilních paliv, jako je zemní plyn a hnědé uhlí, je již předmětem odpovídajícího rozruchu na příslušné scéně.

Proto by se cílem militantních akcí mohly stát energetické společnosti, jaderné elektrárny, zařízení a podniky s přímou vazbou na výrobu fosilní energie, a dokonce i kritická infrastruktura, jako jsou přístavy nebo železniční tratě, které jsou z pohledu levicově extremistických klimatických aktivistů také příliš úzce spjaty s výrobou fosilní energie.

Klimatičtí extremisté nesou nelibě kompromisy zelených v ideologických požadavcích

Možným podnětem k militantním akcím by proto mohly být debaty o prodloužení životnosti jaderných elektráren a o postupném ukončení těžby uhlí, které bylo v důsledku energetické krize rovněž odloženo. Skutečnost, že by vláda s účastí zelených byla ochotna přistoupit na maximální ideologické kompromisy, a z toho plynoucí zklamání radikálních klimatických aktivistů by tato aktivisty mohlo přimět k opuštění nenásilné cesty.

Klasicky orientovaní levicoví extremisté by zase mohli využít rostoucí nouzi mnoha lidí v důsledku vysoké inflace jako důvod k militantním akcím proti velkým energetickým společnostem, které z rostoucích cen profitují. „Bild“ k tomu cituje dokument BKA:

„Protesty proti klimatickým změnám jsou stále častěji doprovázeny shromážděními a akcemi namířenými proti velkým energetickým společnostem, které jsou obecně označovány za takzvané krizové spekulanty, protože díky současné ekonomické situaci dosahují vysokých zisků, zatímco mnoho lidí se obává, že v budoucnu nebudou schopni platit účty za elektřinu a plyn.“

Změna systému“ není pouhým sloganem

Spolkový úřad pro ochranu ústavy již v roce 2019 ve své analýze varoval před radikalizačním potenciálem pochodů „Fridays for Future“, které v té době provázela obrovská mediální a politická podpora, a před pokusy o infiltraci levicových extremistů.

„Levicoví extremisté propagují (názor), že stabilní hospodářský růst a kapitalismus jsou neslučitelné s ochranou klimatu,“ uvedl tehdy. „Aby se zabránilo klimatické katastrofě, je proto nutná ,změna systému‘ (,Změna systému, ne změna klimatu!‘).“

Levicovým extremistům nejde o pouhou změnu politických priorit v zájmu ochrany klimatu nebo investic do inovativních technologií, ale o „svržení kapitalistického společenského systému a politickou reorganizaci ve smyslu příslušných ideologií“.

Z původního článku německé redakce deníku The Epoch Times přeložila G. K.