Analytický komentář

Průvod, který v sobotu procházel od Pražského hradu na Staroměstské náměstí, se nesl jak ve znamení pozitivní energie praktikujících Falun Gongu, tak ve znamení jeho pokračující perzekuce v Číně. Zároveň informoval o existenci hnutí, které pomáhá Číňanům „vyvázat se“ ze slibu věrnosti vůči tamní komunistické straně. Hnutí Tui Dang uvádí, že registruje na 400 milionů Číňanů, kteří jeho prostřednictvím oznámili opuštění komunistické strany a jejích přidružených organizací.

Pojďme se podívat podrobněji na zmiňované hnutí, myšlenky a lidi, kteří za ním stojí.

Za dob komunismu v bývalém Československu děti i dospělí vstupovali do komunistických organizací – od takzvaných Jiskřiček přes Pionýry a Svaz mládeže až po členství v Komunistické straně Československa. A podobně to funguje v dnešní Číně.

Při vstupu do těchto organizací děti i dospělí odříkávají přísahu komunistické straně a zavazují se jí také svým životem. Tuto přísahu je podle hnutí třeba „zrušit“, aby se lidé v Číně mohli „osvobodit“ od vlivu komunismu.

Hnutí Tui Dang vzniklo v roce 2004 s cílem poukázat na to, že čínský režim (komunistická strana) spáchal množství zločinů na čínských lidech, kteří by jeho činnost „raději neměli nadále podporovat“. Myšlenka vystoupení nebo vyvázání se z podporování komunistické strany má kořeny v buddhismu a otázkách karmické odplaty za špatné skutky – tedy jedná se o otázku: „Pokud budete podporovat zločinnou organizaci, jaká budoucnost vás čeká? Nevytvoří vám to karmu (hříchy)?“

Hnutí tedy považuje čínský režim za zločinný, který přinesl Číňanům nesčetná utrpení a čínské kultuře devastující změny.

Zajímavostí je také to, že založení hnutí inspirovalo vydání dokumentární série nazvané Devět komentářů ke komunistické straně, jehož autorem je čínská redakce deníku The Epoch Times. Dokument mapuje vznik a působení Komunistické strany Číny a zaznamenává řadu jejích kampaní na zničení tradiční kultury, odstranění majitelů půdy a morálních elit společnosti, po čemž následovalo období indoktrinace a zavádění kultury strany.

Průvod spojený s hnutím Tui Dang (znamená: Vystup ze strany), je součástí celosvětové iniciativy dobrovolníků a lidskoprávních aktivistů, kteří upozorňují na situaci v současné Číně.

V čele průvodu byla vidět pochodová kapela, která si říká Tian Guo Marching Band (znamená: Nebeský pochodový orchestr). Za kapelou byli k vidění „nosiči draka“ a ženy oblečené jako „nebeské víly“ (z čínské kultury). A po nich už následovaly řady transparentů, které vyzývaly k vystoupení z komunistické strany, a propagovaly počet lidí, kteří se již od čínského režimu distancovali. Jako poslední byl zástup žen v bílém, nesoucích fotografie vězňů svědomí, kteří zemřeli v čínském vězeňském systému.

Dále je třeba zmínit, že průvodu se účastní zejména čeští a evropští (ale i asijští) příznivci meditační praxe Falun Gong. Tuto praxi, která obsahuje pět meditativních cvičení a nauky o rozvoji charakteru s kořeny v myšlenkách buddhismu a taoismu, prohlásil generální tajemník komunistické strany Ťiang Ce-min za „nepřítele státu“ a v roce 1999 vydal její celostátní zákaz. Od té doby jsou příznivci Falun Gongu v Číně tvrdě pronásledováni a kladou režimu nenásilný odpor.

V rámci průvodu se také upozorňovalo právě na pronásledování příznivců Falun Gongu v Číně a na množství obětí svévolného zatýkání, nucených prací, mučení a obětí na životech.

„Touto netradiční prezentací chceme zprostředkovaně ukázat a naznačit nejen vnitřní krásu Falun Gongu, ale také těžkou perzekuci lidí věnujících se této meditační praxi,“ sdělil deníku The Epoch Times pan Bohumil Bartošek, místopředseda Asociace Falun Gong ČR, která akci spolupořádá.

„Zároveň obracíme pozornost veřejnosti na postupný, prohlubující se rozpad Komunistické strany Číny, ze které vystoupilo v rámci takzvaného Trojího vystoupení (tj. včetně podpůrných organizací, jako byl u nás dříve Pionýr a Socialistický svaz mládeže) více než 400 milionů lidí,“ dodává Bartošek.

Otázky pronásledování Falun Gongu, křesťanů, Tibeťanů a Ujgurů v Číně se opakovaně projednávaly také v českém parlamentu. Senát v roce 2018 vydal rezoluci odsuzující násilné praktiky čínského režimu a vyzval k propuštění všech vězňů svědomí, pronásledovaných pro svoji víru, přesvědčení nebo etnickou příslušnost. Poslanecká sněmovna během předchozí vlády podobnou rezoluci připojila na seznam témat k jednání sněmovny, ale nikdy nedošlo k jejímu schválení.

Evropská unie, Spojené státy, ale i Austrálie a Velká Británie v této věci opakovaně vyvíjejí nátlak na čínský režim, aby pronásledování Falun Gongu a dalších zmiňovaných skupin ukončil, a vyjadřují podporu lidem, kteří v Číně brání svobodu projevu, svobodu vyznání a principy právního státu.

Podobný průvod se konal v Praze za poslední desetiletí několikrát, a podle toho lze soudit, že nenásilné aktivity na podporu svobody v Číně stále pokračují a počet lidí, kteří se k nim postupně přidávají, také stoupá. Skeptikové považují možný „pád“ komunistické strany v Číně za nepravděpodobný. Aktivisté naopak již několik let říkají, že se komunistická strana brzy „rozpadne“.

Pochodující se na chvíli setkali také s kolem jedoucím „auto-průvodem“ vozidel, který objížděl hlavní město po své trase. Pomocí hesel vezených na autech upozorňoval na aktuální počet lidí vystoupivších z komunistické strany. Tyto průvody vozidel se pořádají v mnoha zemích světa.

Auto-průvod vyzývající ke zrušení Komunistické strany Číny. Praha, 1. 10. 2022 (Kamil Rakyta / Epoch Times)