Republikáni v úterý představili návrh zákona, který by zakázal využívání federálních prostředků na vystoupení transvestitů, resp. drag queens, a na další sexuálně orientované programy zaměřené na malé děti.

Návrh zákona Stop the Sexualization of Children Act of 2022 (Stop sexualizaci dětí) by zakázal federálním, státním vládám, samosprávám a soukromým organizacím používat federální peníze daňových poplatníků k vystavování dětí mladších 10 let sexuálně explicitním materiálům.

„Demokratická strana a její kulturní spojenci se vydávají na scestnou křížovou výpravu, jejímž cílem je ponořit malé děti do sexuálních představ a radikální genderové ideologie,“ uvedl v prohlášení předkladatel návrhu zákona, republikán Mike Johnson z Louisiany.

V návrhu zákona se uvádí, že „Kongres vnímá“, že rodiče si sice mohou vybrat, jak a kdy vystaví své děti „materiálům sexuální povahy“, ale federální finanční prostředky by neměly být používány k tomu, aby „byly děti mladší 10 let vystavovány sexuálně orientovaným materiálům“.

„Žádné federální finanční prostředky nesmí být poskytnuty na vývoj, realizaci, pořádání nebo financování jakéhokoli sexuálně orientovaného programu, akce nebo literatury pro děti mladší 10 let, včetně pořádání nebo propagace jakéhokoli programu, akce nebo literatury zahrnující sexuálně orientovaný materiál, nebo jakéhokoli programu, akce či literatury, která vystavuje děti mladší 10 let nahým dospělým osobám, osobám, které se svlékají, nebo obscénnímu či chlípnému tanci,“ uvádí se v jedné z části návrhu zákona.

Z peněz daňových poplatníků prostřednictvím federálních grantů jsou dosud spolufinancovány „sexuálně orientované akce“, jako je čtení pohádek s drag queen pro děti, které pořádají soukromé organizace a státní či místní úřady.

Podle zprávy Claremont Institute (pdf) byla z federálních prostředků financována také vystoupení drag queen (travesti show) pro děti po celé zemi, včetně rodin na vojenských základnách, kde ministerstvo obrany začleňuje radikální genderovou ideologii do učebních osnov ve školách ministerstva obrany.

Radikální genderová teorie ve školách

Výuka těchto sexuálně orientovaných programů probíhá podle návrhu zákona již v mateřských školách, kde se zavádějí pojmy sexualita, sexuální orientace, transgenderismus a genderová ideologie.

Návrh zákona definuje pojem „sexuálně orientované“ jako jakékoli zobrazení, popis nebo simulaci sexuální aktivity, jakékoli obscénní nebo lascivní zobrazení nebo popis lidských genitálií nebo jakékoli téma týkající se sexuální orientace, genderové identity, genderové dysforie nebo souvisejících témat.

Johnsonův návrh zákona podporuje dalších 32 sněmovních republikánů, kteří podporují myšlenku, že děti by se měly učit číst, psát a počítat, nikoliv radikální genderové teorie, sdělila Johnsonova kancelář.

Reagovala tak na výzvu organizace Planned Parenthood (pdf), která nabádá zákonodárce a školní rady, aby zaváděli osnovy sexuální výchovy, podle nichž by se děti mladší 10 let měly učit radikální genderové teorie.

Podle návrhu zákona by rodiče mohli žalovat jakýkoli veřejný nebo soukromý subjekt, který využívá federální peníze k tomu, aby jejich malé děti vystavil sexuálně explicitním materiálům nebo programům.

Organizace, u které by se zjistilo porušení tohoto zákona více než jednou během pěti let, by na tři roky ztratila přístup k federálním zdrojům.

Překlad a redakční zkrácení původního článku: J. S.