Praha byla dva dny centrem komunikace o Schengenském prostoru z bezpečnostního pohledu. V rámci českého předsednictví rady EU (#CZPRES) hostila Policie ČR konferenci ředitelů SIRENE, jak uvádí kpt. David Schön z informačního servisu Ministerstva vnitra.

„SIRENE (Supplementary Information Request at the National Entry) jsou policejní jednotky, které tvoří jeden ze základních pilířů celkového systému schengenské spolupráce a fungují ve všech státech připojených k Schengenskému informačnímu systému (SIS),“ upřesňuje zpráva MV.

Tyto jednotky „zajišťují nepřetržitou spolupráci v oblasti pátrání po hledaných osobách i věcech, nežádoucích cizincích a výměně informací o nebezpečných podezřelých nebo pohřešovaných dětech“.

Migrace a spuštění nové verze informačního systému

V rámci konference 21. – 22. října řešily špičky národních centrál SIRENE nejen výzvy spojené s migrací a zachováním bezpečnosti v Schengenském prostoru, ale například i efektivní přípravu na možné rozšíření schengenského prostoru nebo i rychlou informační výměnu vedoucí k posílení vnitřní bezpečnosti v rámci celé EU. Hlavním tématem pak je spouštění nové verze Schengenského informačního systému, pokračuje info servis.

Díky tomuto systému „má každý policista, ale i celník a další osoby z bezpečností komunity v zemích Schengenu online přístup k pátrání po pachatelích trestné činnosti, dětech v ohrožení nebo odcizených věcech a to ve všech členských státech“, informuje MV. To pak zrychluje možnost zásahu proti osobám porušujícím zákon a zajištění odcizených věcí. Databáze v současnosti obsahuje téměř 90 milionů záznamů.

Úspěchy v pátrání po osobách i pohřešovaných dětech

Jako příklad z české perspektivy se uvádí, jak se „v minulosti například podařilo díky záznamu v SIS zajistit francouzským kolegům letadlo odcizené v Česku“. Dalším úspěchem podle vnitra je, že se v letošním roce díky SIS podařilo vypátrat více než 220 tisíc osob a věcí.

„Jen v rámci ČR bylo díky SIS a spolupráci centrál SIRENE vypátráno více než 430 hledaných osob a z ciziny se pak podařilo před české soudy předat téměř 300 osob stíhaných pro trestnou činnost, ale také nalézt několik desítek pohřešovaných dětí,“ kvituje zpráva.

Díky nedílné součásti #CZPRES policisté z Ředitelství pro mezinárodní policejní spolupráci PP aktivně připravili, hostili a také v mnoha případech přímo předsedali konkrétním jednáním orgánů prosazujícím právo v EU. To je i případ aktuálně proběhnuvší dvoudenní konference v Praze.

„Policie ČR a její útvary tak nezajišťují jen bezpečnost samotných akcí v rámci #CZPRES, ale jsou aktivním účastníkem jednání a příprav strategických rozhodnutí a konkrétních kroků k posilování evropské bezpečnosti,“ uzavírá informaci kpt. David Schön 21. října 2022.