„Platforma 16+1 nejenomže nám nic (dobrého!) nepřinesla, ale dokonce lze nyní bezpečně tvrdit, že je nástrojem Číny k rozšiřování a upevňování svého mocenského vlivu prostřednictvím ekonomických vztahů,“ sdělila deníku The Epoch Times česká poslankyně a členka zahraničního výboru poslanecké sněmovny Eva Decroix (ODS).

„O takovou spolupráci z důvodu naší bezpečnosti a suverenity zájem nemáme a mít nemůžeme. Výzvu k ukončení členství naší země v této platformě již přijal zahraniční výbor (pdf) v květnu 2022,“ říká Eva Decroix, přičemž zároveň poukazuje na to, že se jedná o zcela neformální platformu.

Členství České republiky v platformě 16+1 komentoval také předseda senátního Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, senátor Pavel Fischer: „Toto členství dnes nedává smysl, promeškali jsme příležitost odejít důstojně sami. Dnes zůstáváme tak trochu na milost a nemilost čínského vedení, které nejspíše záměrně tuto platformu uloží na čas k ledu.“

Česká republika společně s dalšími zeměmi střední a východní Evropy vstoupila do platformy 16+1 (dříve 17+1) před deseti lety s vidinou budování lepších ekonomických vztahů s Čínou. Jak uvádí analýza think tanku Evropského parlamentu z roku 2018 (zdroj) „zatímco v roce 2012 země střední a východní Evropy tuto formu spolupráce nadšeně přijaly jako příležitost diverzifikovat své hospodářské vztahy zaměřené na EU v důsledku finanční krize z roku 2008, v roce 2018 některé z nich vyjádřily nespokojenost s hospodářskými výsledky, které jim přinesla.“

Eva Decroix, česká poslankyně a členka zahraničního výboru poslanecké sněmovny Eva Decroix (ODS)
Eva Decroix, česká poslankyně a členka zahraničního výboru poslanecké sněmovny (ODS) hovoří v Senátu ČR na konferenci věnované, „krizi v Tibetu“, 14. listopadu 2022. ()

„V zájmu bezpečnosti občanů ČR budu znovu doporučovat, aby ČR oznámila Pekingu, že se tohoto formátu nebude účastnit,“ napsal Fischer deníku The Epoch Times a dodal, že „zahraniční politika státu má být srozumitelná a předvídatelná“.

„V zájmu ČR musíme takový krok učinit, čím dříve, tím lépe,“ míní Fischer. 

Vláda v reakci na usnesení zahraničního výboru poslanecké sněmovny přislíbila „neúčastnit se aktivit 16+1“, s tím že „k vystoupení by mělo dojít následně“.

„Vzhledem k nulovému přínosu našeho členství a naopak negativnímu obrazu, které nám účast přináší u některých našich sousedů, věřím, že k vystoupení dojde brzy,“ říká Eva Decroix.

Český Senát také v červnu 2022 upozorňoval na zhoršující se situaci v oblasti státem řízených represí a na „masivnímu porušování lidských práv a svobod, genocidu a zločiny proti lidskosti“ páchané Komunistickou stranou Číny, přičemž upozornil na usnesení Senátu z března 2019 k petici za ukončení genocidy praktikujících Falun Gongu páchané čínským režimem. (zdroj Návrh usnesení Senátu k olympijským hrám 2022 v Čínské lidové republice a závazkům pořadatelské země)

Nevýhodný obchod

Podle výše zmiňované analýzy z roku 2018 empirické důkazy ukazují, že „obchod mezi Čínou a zeměmi střední a východní Evropy před rokem 2012 skutečně prudce vzrostl, zatímco poté se zvyšoval mnohem pomaleji, přičemž čínský vývoz do zemí střední a východní Evropy rostl mnohem rychleji než vývoz zemí střední a východní Evropy do Číny, čímž vznikl schodek obchodní bilance, který je silně vychýlen ve prospěch Číny,“ uvádí Gisela Griegerová v anlýze pro European Parliamentary Research Service.

Údaje o přímých zahraničních investicích již v roce 2018 ukazovaly, že ačkoli se čínské přímé zahraniční investice silně koncentrují v největších zemích střední a východní Evropy, představují extrémně nízký podíl na celkovém objemu přímých zahraničních investic. Některé menší země střední a východní Evropy začaly přitahovat čínské investice také, i když na poměrně nízké úrovni.

„Některé čínské infrastrukturní projekty v zemích střední a východní Evropy utrpěly neúspěch v regionálním prostředí, které se řídí normami a předpisy EU,“ napsala Gisela Griegerová.

Litva opustila platformu 17+1 v roce 2021 s odůvodněním mizivého praktického přínosu členství v tomto uskupení a následně platformu opustilo také Estonsko a Lotyšsko.

Ještě v červnu 2016 česká vláda pod vedením Bohuslava Sobotky (ČSSD) na svých webových stránkách uváděla, že „jako organizátor posledního ročníku Setkání regionálních lídrů v Praze v roce 2014 Česká republika s potěšením předala pomyslné žezlo provincii Che-pej pro organizaci tohoto významného fóra v rámci iniciativy 16+1 v letošním roce“ (zdroj).