Zdenka Danková

17. 11. 2022

Domácí násilí na dětech zůstává jedním z palčivých problémů současné společnosti. Násilí v domácím prostředí má na oběti obrovský dopad, a to nejen na děti. Proto i pro Policii České republiky je tato problematika jednou z priorit. Jednou z akcí prevence PČR proti domácímu násilí na dětech je tzv. Bubnovačka.

Podle zjištění policie týraných dětí přibývá, avšak o mnohých z nich se pravděpodobně nikdo nedozví. A v celé zemi je nedostatek sociálních pracovnic. Ty však nemusejí vždy a všude domácí násilí přistihnout.

„Projekt Bubnovačka se i letos věnuje domácímu násilí na dětech – neviditelných obětech násilí v rodině. Dítě nemá sílu se bránit, jeho slova nejsou natolik hlasitá, aby rezonovala společností. Rozezněním bubnů společně upozorníme na problém domácího násilí na dětech, aby byly oběti vyslyšeny a věděly, že je každý jeden z nás ochotný jim pomoci,“ uvedla kpt. Lucie Kostečková, oddělení prevence Policejního prezidia ČR 16. listopadu 2022.

Do Bubnovačky se zapojí školy po celé republice, instituce státní i místní samosprávy, firmy, neziskové organizace, ale i jednotlivci a známé osobnosti. V týdnu od 14. listopadu se republikou rozeznívají bubny v rámci československého happeningu Bubnovačka, který má symbolicky upozornit na důležitost prevence a komunikace tématu násilí na dětech, uvádí oddělení prevence policie. Do škol za dětmi dorazí policejní preventisté, kteří citlivým způsobem s dětmi o domácím násilí pohovoří, uvádí policie jednu ze svých akcí, která má eliminovat tento problém.

„V každém kraji policejní preventisté ve třetím listopadovém týdnu zabubnují společně s dětmi a podpoří šíření důležité myšlenky, že každé dítě má právo na život bez násilí a říci si o pomoc není žádná ostuda,“ dodává plk. Mgr. Zuzana Pidrmanová, vedoucí oddělení prevence Policejního prezidia ČR.

„Případů domácího násilí řeší policisté každoročně tisíce, často za účasti dětí,“ uvádí zpráva policie a upřesňuje: „V loňském roce bylo vykázáno z obydlí celkem 973 osob, u kterých měli policisté podezření, že se dopouští domácího násilí. Institut vykázání je preventivní opatření, při kterém je násilná osoba vykázána ze společného obydlí a jeho bezprostředního okolí na dobu 10 dnů. Během jeho trvání má vykázaný zákaz oběť i jakkoliv kontaktovat. Policisté mohou opatření učinit i bez souhlasu ohrožené osoby, která ve spoustě případech může násilníka bránit, a nabídnou možnosti pomoci včetně kontaktů na příslušné instituce.“

Dále kpt. Lucie Kostečková uvádí: „Policie disponuje speciálními výslechovými místnostmi, které jsou využívány pro zvlášť zranitelné oběti, kam patří děti i oběti domácího násilí. Jejich taktické uspořádání a technické vybavení snižuje riziko sekundární viktimizace a vytváří pro oběť důvěrné a bezpečné prostředí.“

K dalším projektům na téma domácího násilí slouží mobilní aplikace Bright Sky, na které spolupracuje policie s nadací Vodafone, Ta nabízí komplexní informace nejen pro oběti, ale i pro ty, kteří mají ve svém okolí někoho, kdo si tímto problémem prochází. Velkou výhodou aplikace je deník pro uchování důkazů, diskrétní mód pro „zneviditelnění“ v telefonu a vyhledávání kontaktů dle vašeho bydliště.

Nápomocná může být i nonstop telefonická linka Bílého kruhu bezpečí 116 006, která je bezplatná. Dotyčnému poradí, jak se orientovat a jak celou situaci řešit s tím, že mu nabídnou pomocnou ruku.

Připomínkou jsou také tři významné listopadové dny, které se násilí na dětech věnují:

18. listopad – Evropský den ochrany dětí před sexuálním vykořisťováním a sexuálním zneužíváním,

19. listopad – Světový den prevence týrání a zneužívání dětí,

20. listopad – Světový den dětí vyhlášený UNICEF, během kterého si svět připomíná přijetí Úmluvy o právech dítěte.

Související články