Od nového roku již nebudou moct podnikatelé na internetu používat uměle vytvořené recenze a musí zajistit, že recenzovat produkty a služby budou moci pouze ti uživatelé, kteří si je opravdu zakoupili.

S platností od 6. ledna začne platit novela, která má skoncovat s nepravdivými recenzemi či s manipulací recenzí ve formě např. mazání negativních recenzí.

Dosud mohli spotřebitelé velmi snadno podlehnout uměle vytvořeným recenzím, které jsou od reality na hony vzdálené.

Důvěryhodnější recenze na obzoru

Podnikatelé budou muset dle novely poskytnout spotřebitelům informaci, zda byla recenze ověřena a jak ověřování probíhá. Novela neplatí pouze pro e-shopy, ale také pro on-line tržiště, srovnávače, aukční či bazarové portály. Nově bude zakázáno také kontaktování třetích osob za účelem recenzí a často praktikované manipulování s recenzemi.

Není však pravdou, že podnikatel musí ověřovat všechny recenze na svém webu. Pokud však tyto recenze neověří, musí viditelným způsobem informovat zákazníky, že jsou recenze neověřené.

V případě, že podnikatel bude nadále využívat ke své propagaci falešných a uměle vytvořených recenzí, může počítat se sankcemi za nekalou obchodní praktiku.

Nová pravidla pro online tržiště a zprostředkovatelské platformy

Novela se dotýká i oblíbených on-line tržišť a zprostředkovatelských platforem. Spotřebitelé mnohdy mohli narazit na problém, když i přes zadání konkrétních parametrů při vyhledávání určité nabídky na ně v prvních místech vyskočila nabídka, která nebyla „nejlevnější” či „nejlépe hodnocená”. Typicky se jedná o situace, kdy provozovatel takových platforem umožňuje za poplatek některým nabídkám přednostní zobrazení.

Nově tak provozovatelé těchto stránek budou muset informovat spotřebitele o parametrech, které určují pořadí nabídek pro spotřebitele. Taková informace musí být zpřístupněná na viditelném místě na stránce, kde se nabídky zobrazují.

Zájemce tak bude informován, že se jedná o nabídku typu „doporučujeme”, „top nabídka” apod. A také bude srozuměn s tím, proč taková nabídka toto označení dostává. Pokud by však provozovatel neinformoval spotřebitele o např. placené reklamě za účelem lepšího pořadí, dopustil by se tak nekalé obchodní praktiky, za kterou může být sankcionován.

Pokud se spotřebitel rozhodne na některé z těchto platforem smlouvu uzavřít, musí být v dostatečném předstihu seznámen s klíčovými informacemi o třetí straně, zejména o tom, zda je třetí strana prodávajícím.

„Díky tomuto pravidlu se tak předejde rozčarování, pokud spotřebitel zjistí, že smlouvu uzavřel s fyzickou osobou a nechrání jej tak spotřebitelská ustanovení jako při nákupu od podnikatele,” podotýká Eduarda Hekšová ze spotřebitelské organizace dTest.

Převzato z tiskové zprávy dTestu.